Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 12104677, w sierpniu 10790, dziś 373; on-line: 135

Echo Darłowa

Przedszkole nr 2

Darłowskie Samorządowe Przedszkola

Wszystkie trzy samorządowe przedszkola i żłobek podobnie jak szkoły rozpoczęły 1 września kolejny rok szkolny 2008 /2009. W naszych przedszkolach bawi się i uczy 334 dzieci w wieku od 3-6 lat i 30 w żłobku.

W największym z nich przedszkolu nr 2 zapewnia się opiekę 209 dzieciom w 9 oddziałach, w tym jeden integracyjny. Placówka jest barwna. W każdej sali jest wiele kącików zainteresowań.
Grono pedagogiczne przedszkola, liczące 18 nauczycielek, w tym 3 niepełnozatrudnione jest wykwalifikowane i kompetentne oraz zaangażowane w życie placówki. Mimo, że 17 nauczycielek ma wyższe wykształcenie to cały czas się doskonalą, uczestnicząc w licznych kursach, warsztatach metodycznych i studiach podyplomowych.
Aby sprawnie przebiegała praca pedagogiczna i administracyjna nad całością czuwa dyrektor przedszkola – Barbara Zalewska.

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i naukę dzieci w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej. Wobec rodziny przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze.

Państwa pociechy znajdą u nas doświadczonych nauczycieli. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty z siedzibą w Szczecinie.

W Przedszkolu nr 2 edukacja opiera się na samorealizacji i dowartościowaniu się poprzez naukę i sztukę. Nasze przedszkole wspomaga wszechstronny rozwój dziecka prowadząc działania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze. Zapewnione są atrakcyjne zajęcia prowadzone nowoczesnymi metodami. Wśród nich są:

  • metoda pedagogiki zabawy, dzięki której dziecko nabywa śmiałości i odwagi, integruje się z grupą podczas działań,
  • metoda wychowania przedszkolnego XXI wieku Anny Łada Grodzickiej,
  • dla klas zerowych metoda nauczania dziecięcej matematyki Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej,
  • metoda nauki czytania i pisania Bronisława Rocławskiego,
  • Ponadto nauczyciele realizują również własne programy wychowania przedszkolnego jak np.: program integracji plastyki z muzyką, sześciolatek poznaje prawa dziecka, edukacja morska, program adaptacyjny dla trzylatków i inne.
Oprócz zajęć dydaktyczno – wychowawczych przedszkole prowadzi gimnastykę korekcyjną, zajęcia logopedyczne opłacane przez samorząd oraz rytmikę i język angielski opłacane przez rodziców.

W okresie wakacji zakończono ocieplenie wszystkich budynków, wymieniono okna i drzwi, wykonano nową elewację, przeprowadzono remont tarasu oraz wewnątrz wyremontowano salę integracyjną, łazienkę i w dwóch pomieszczeniach położono panele podłogowe. W roku przyszłym 23 maja Przedszkole nr 2 obchodzić będzie swoje 60 –lecie.

Do przedszkola nr 1 uczęszcza 75 dzieci, w tym 21- 6 –latków, 15 – 5 – latków i 39 dzieci w wieku od 2,5 do 4 lat. Grono pedagogiczne liczy 7 nauczycieli, w tym 6 z wyższymi studiami z dziedziny pedagogiki dziecięcej.

Oprócz prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych przedszkole prowadzi raz w tygodniu rytmikę i 2 razy w tygodniu język angielski opłacane przez rodziców, a także zajęcia logopedyczne 2 razy tygodniu opłacane przez samorząd. W okresie wakacyjnym zakończono ocieplenie budynku przedszkola, wymianę okien i drzwi oraz wykonano nową elewację.

W Przedszkolu nr 3 „Jacek i Agatka” z nowym rokiem szkolnym 2008/2009 w czterech grupach wiekowych bawi się i uczy 80 dzieci, w tym 30 w grupie żłobkowej. Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Nauczyciele z wykształceniem pedagogicznym o specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, z dużym doświadczeniem w pracy z małymi dziećmi i przedszkolakami, ciągle uzupełniają swoją wiedzę poprzez studia, kursy doskonalące i szkolenia. Nauczyciele są otwarci na wszelkie nowości wydawnicze, metody i innowacje pedagogiczne. Szeroko współpracują ze środowiskiem lokalnym, wraz z dziećmi biorą udział w konkursach, przeglądach, wystawach. Oprócz nauczycielek, opiekunek zajęcia prowadzą: pielęgniarka, katecheta, anglista, logopeda. W przedszkolu zatrudnieni są również pracownicy obsługi: intendentka, księgowa, kucharka, pomoc kucharki i inni Kadra żłobka i przedszkola jest świadoma odpowiedzialności, jaka na niej spoczywa i stara się pracować bardzo dobrze, by jak najlepiej opiekować się  wychowankami. Dzieci mają możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i nabywają umiejętności wyrażania siebie poprzez twórczość teatralną, muzyczną i plastyczną. Pragniemy, aby dzieci rozwijały swoją wrażliwość, zainteresowania i zdolności artystyczne mówi dyrektor Henryka Witkowska. Tak jak i winnych placówkach oświatowych w ponad stuletnim budynku przedszkola „Jacek i Agatka” przeprowadzono gruntowny remont i ocieplenie, z zachowaniem wszystkich wymogów konserwatora zabytków.  Wymieniono okna, ocieplono poddasze i taras oraz przeprowadzono renowację drzwi i elementów ozdobnych na elewacji. W ramach remontów własnych wymalowano kuchnię i zaplecze kuchenne oraz salę zabaw, a w magazynie żywnościowym wymieniono glazurę.

Pieniądze na termomodernizację przedszkoli pochodziły w 85 procentach z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i w 15 procentach z budżetu miasta. Dzięki przeprowadzonemu ociepleniu i modernizacji budynków szkolnych obniżą się koszty ogrzewania przedszkoli oraz poprawił się ich stan techniczny a także estetyka zarówno budynków głównych jak i pomocniczych.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 9/2008

Przedszkole \

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl