Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 12104510, w sierpniu 10728, dziś 311; on-line: 304

Echo Darłowa

Program XX sesji Rady Miejskiej w Darłowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołano XX sesję Rady Miejskiej w Darłowie, która odbędzie się 16 września 2008 r. godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Porządek obrad :

 1. Sprawy organizacyjne:
  - otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,
  - propozycje zmiany porządku obrad,
  - zatwierdzenie protokołów sesji: z dnia 2 lipca, 15 lipca i 21 sierpnia 2008 r.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
 3. Trybuna Obywatelska:
  - wnioski Zarządów Osiedli,
  - wnioski mieszkańców.
 4. Interpelacje.
 5. Zapytania Radnych.
 6. Informacja dotycząca przygotowań placówek oświatowych na terenie Miasta Darłowo do roku szkolnego 2008/2009 (Druk nr 1).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy – Miasto Darłowo za I półrocze 2008 r. (Druk nr 2).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy – Miasto Darłowo na rok 2008 (Druk nr 3).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Darłowo (Druk nr 14).
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych (Druk nr 4).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał dotyczących ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Darłowo oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania (Druk nr 5).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i o wyłączenie działki z pasa drogi przy ul. Adolfa Dygasińskiego (Druk nr 6).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i o wyłączenie działki z pasa drogi przy ul. Fałata w Darłowie (Druk nr 7).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i o wyłączenie działki z pasa drogi przy ulicy Kossaka (Druk nr 8).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i o wyłączenie działki z pasa drogi (Druk nr 9).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy – ul. Akacjowa (Druk nr 10).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy – ul. Nadmorska (Druk nr 11).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia ulicy Witolda Lutosławskiego w Darłowie (Druk nr 12).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy w Darłowie (Druk nr 13).
 20. Odpowiedzi na interpelacje.
 21. Zamknięcie sesji.
 

Urząd Miejski w Darłowie
Darłowo, ED 9/2008

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl