Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 7797332, w lipcu 18478, dziś 621; on-line: 68

Echo Darłowa

Spotkanie Biskupa z samorządem

Burmistrz miasta Darłowa Arkadiusz Klimowicz i proboszcz parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej Stanisław Piankowski zaprosili samorządowców miasta Darłowa oraz szefów placówek oświatowych i komunalnych na spotkanie z Ks. Biskupem Ordynariuszem Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej Edwardem Dajczakiem, które odbyło się 14 listopada 2008 r. Tego dnia odbywała się wizytacja kanoniczna franciszkańskiej parafii, pw. MB Częstochowskiej. To niecodzienne spotkanie odbyło się w sali obrad Rady Miejskiej w ratuszu. Samorząd miasta reprezentowali: przewodniczący Rady Miejskiej, burmistrz i jego zastępca oraz radni i pracownicy samorządowi, a samorząd powiatowy starosta Andrzej Lewandowski. Na wstępie burmistrz przedstawił przybyłym sylwetkę jego ekscelencji Ks. Biskupa Ordynariusza.

Ks. biskup Edward Dajczak urodził się 16 lutego 1949 r. w Świebodzinie. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchowego w Gościkowie-Paradyżu w dniu 15 czerwca 1975 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Wilhelma Pluty w katedrze gorzowskiej. Po święceniach pracował, jako wikariusz w parafiach: Kargowa (lipiec 1975), Kostrzyn n/Odrą (1975-78), Zielona Góra - Najśw. Zbawiciela (1978-85).

Od września 1985 r. podjął pracę w Kurii Biskupiej w Gorzowie Wlkp. w charakterze dyrektora Diecezjalnego Duszpasterstwa Charytatywnego. Funkcję tę pełnił do września 1988 r. Od marca 1989 r. został członkiem Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski. W okresie od grudnia 1986 r. do sierpnia 1988 r. pełnił funkcję sekretarza biskupa diecezjalnego Józefa Michalika. W latach 1988-90 był ojcem duchownym seminarium w Gościkowie-Paradyżu, a w latach 1990-96 był rektorem tegoż seminarium.

W dniu 15 grudnia 1989 roku został mianowany biskupem pomocniczym gorzowskim (tyt. Azura). Sakrę biskupią przyjął 6 stycznia 1990 w Rzymie z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II. 23.06.2007 Ojciec Święty Benedykt XVI mianował bpa Edwarda Dajczaka Biskupem Koszalińsko-Kołobrzeskim. Ingres do katedry koszalińskiej odbył się 11 sierpnia 2007 roku.

Jako jedno z pierwszych zadań, jakiego podjął się Ks. Biskup Dajczak są spotkania z księżmi, wiernymi w parafiach, z ludźmi, po prostu by poznać ich jak najszybciej i jak najwięcej. Wiele czasu temu poświecę, aż do ostatniej parafii w diecezji włącznie powiedział tuż po ingresie biskup. Ordynariusz spotyka się i rozmawia także z młodzieżą, by posłuchać, jakie są ich problemy, pytania i pomagać adekwatnie do ich oczekiwań. Tak też było w Darłowie, gdzie spotkał się z młodzieżą Miejskiego Gimnazjum. W ratuszu ks. Biskup z uznaniem mówił o pracach samorządu i jego inicjatywach w budowaniu lepszego społeczeństwa, mimo że samorządy liczą sobie zaledwie 18 lat. Wyrażał się z wielkim szacunkiem o tych ludziach, co społecznie pracują na rzecz innych ludzi. Podkreślił, że tylko praca dla dobra ludzi daje pożytek.

Następnie burmistrz Arkadiusz Klimowicz mówił o osiągnięciach darłowskiego samorządu oraz o problemach, jakie jeszcze wymagają rozwiązania. Podkreślił troskę samorządu o jak najlepsze warunki dla funkcjonowania szkół i przedszkoli oraz edukowania uczniów. Burmistrz mówił o bardzo dobrze układającej się i owocnej współpracy samorządu ze wszystkimi darłowskimi parafiami, a szczególnie z proboszczem O Stanisławem Piankowskim. Jest ona wielotematyczna i konkretna zwłaszcza w dziedzinie pomocy społecznej i charytatywnej, kultury, edukacji, ochrony zabytków i wychowania młodego pokolenia. Burmistrz wspomniał również o tworzeniu coraz lepszych warunków wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych. Radni podzielali troskę biskupa o wychowanie dzieci i młodzieży oraz o budowanie Małych Ojczyzn.

Ksiądz Biskup z uznaniem odniósł się do darłowskich samorządowców, że doceniają potrzebę inwestowania w młode pokolenie. Z zadowoleniem przyjął informację o bardzo dobrej współpracy samorządów z tutejszą parafią. Na pytanie o dalsze losy mającego powstać w Darłowie hospicjum powiedział, że popiera wszelkie dobre inicjatywy, lecz muszą one mieć solidne podstawy do efektywnej działalności i dlatego polecił wyliczenie z kalkulatorem w ręku wszystkich możliwych przychodów nie tylko w okresie jego budowy, lecz także dalszej bieżącej działalności. Biskup Dajczak jest człowiekiem dialogu, intelektualistą, szukającympłaszczyzn porozumienia między ludźmi nawet, jeżeli sąbardzo różni oraz ma niezwykły dar zjednywania ludzi, lubi ludzi, potrafi z nimi rozmawiać i słuchać, powiedział nam jeden z darłowskich samorządowców, kiedy wręczano Ordynariuszowi darłowską specjalność - żaglowiec z ości rybich.

Na zakończenie spotkania biskup wpisał się do honorowej księgi miasta Darłowa obok Honorowego Obywatela Darłowa Księdza Prymasa Kardynała Józefa Glempa. Tę najwyższą godność Honorowego Obywatela Miasta Darłowa otrzymał Prymas na 50-lecie Franciszkanów, którzy objęli tutejszą parafię w sierpniu 1945 roku. Oto, co wpisał biskup diecezji koszalińsko - kołobrzeskiej Edward Dajczak „Dziękuję za inspirujące spotkanie z Samorządem w Darłowie i życzę, by społeczna działalność wydała piękne owoce. Niech Darłowo rozwija się szczęśliwie i w pokoju. Niech Bóg Państwu błogosławi!”

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 11/2008

Ks. Biskup Ordynariusz Diecezji Koszalińsko ? Kołobrzeskiej Edward Dajczak

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl