Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 7760769, w lipcu 11100, dziś 683; on-line: 56

Echo Darłowa

Obrady listopadowej sesji

W pierwszej części sesji Rady Miejskiej w Darłowie wziął udział starosta powiatu sławieńskiego Andrzej Lewandowski. Poinformował on samorządowców mieszkańców, że Darłowo skazane jest na sukces i cieszy się, że miasto będzie mieć ambitny budżet na 2009 rok. W tym samym rankingu, dotyczącym wysokiego udziału w inwestycjach środków zagranicznych, w którym Darłowo uplasowało się w czołówce polskich miast powiat sławieński zajął 6 miejsce w grupie powiatów ziemskich, dzięki m.in. miastu Darłowu. W budżecie powiatu na rok 2009 ujęto modernizację nawierzchni ul. Lotników Morskich i mostu na rzece Grabowej oraz instalacji oświetlenia wzdłuż tej bardzo ważnej dla Darłówka Zachodniego drogi. Koszt tej inwestycji szacuje się na ponad 3 miliony zł. Starosta dodał również, że w roku przyszłym kontynuowane będą prace przy modernizacji chodników wzdłuż ulicy Żeromskiego. Andrzej Lewandowski przypomniał mieszkańcom Darłowa, że w przyszłorocznym budżecie zarezerwował sumę 250 tys. zł na utworzenie w internacie Zespołu Szkół Morskich fili Starostwa Powiatowego. Będzie w niej można załatwić na miejscu sprawy związane z budownictwem, komunikacją i w część zmazane z geodezją. Poza tym starostwo postanowiło dofinansować Muzeum w Zamku Książąt Pomorskich kwotą 300 tys. zł, szpital 150 tys. zł. Będąc przy sprawach szpitala dodał, że dzięki rozmowom z wojewodą zachodniopomorskim udało się załatwić lekarza w karetce pogotowia na sezon letni w okresie od 15 czerwca do 15 września w karetce. Budżet powiatu na 2009 rok przewiduje wydatki w wysokości 47 milionów zł, w tym ponad 7 milionów zł będzie stanowił kredyt.

Korekta budżetu

Na wniosek skarbnika miasta Agnieszki Bałbatun dokonano przeniesienia planowanych wydatków na kwotę 364.717 zł, zwiększono dochody i wydatki na sumę 119.388 zł oraz zmniejszono dochody o sumę 29.366 zł. Zmiany te są konieczne w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego, jakim jest budowa małej obwodnicy, czyli ul. Mickiewicza i Długiej. Po tych zmianach budżet zamyka się dochodami ogółem 46.740.738 zł i wydatkami w wysokości 49.054.644 zł. W ramach tych kwot na wydatki majątkowe (inwestycje) przeznaczono 12.992.784 zł, co stanowi 26,5 procent ogółu wydatków. Budżet miasta zamyka się deficytem w kwocie 2.313.907 zł, który będzie pokryty środkami z prefinansowania i kredytem.

Z budżetem miasta związana była także podjęta uchwała Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sławieńskiemu. Na wniosek burmistrza miasta udzielono pomocy finansowej sławieńskiemu powiatowi na kwotę 499.999 zł z przeznaczeniem na finansowanie w roku 2009 zadania pod nazwą ”Przebudowa ulicy Lotników Morskich w Darłowie”. Realizacja tego zadania w połączeniu z przebudową ul. Mickiewicza i Długiej w ramach dofinansowania przez Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych spowodowałaby utworzenie tzw. małej obwodnicy do Darłówka Zachodniego i połączyłaby drogę wojewódzką z powiatową.

Uchwały związane z podatkami

Trzymając się zasady nie podwyższania podatków, która była zapowiadana podczas kampanii wyborczej radni na wniosek burmistrza obniżyli średnią cenę skupu żyta do 27,88 zł za 1 q żyta. Cena ta jest podstawą do obliczenia przyszłorocznego podatku rolnego na terenie miasta. Dzięki temu w kieszeniach darłowskich podatników pozostanie suma ponad 200 tys. zł. Jednocześnie obniżono również średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze miasta na rok 2009 do kwoty 62,05 zł za 1m3. W ten sposób zarówno podatek rolny, leśny, czy podatek od nieruchomości mimo inflacji pozostają niezmienione od 2004 roku. Inaczej dzieje się w innych miastach n.p. w Połczynie, czy w Kaliszu Pomorskim, gdzie znacznie podniesiono stawki podatków. Burmistrz podkreślił, że w Darłowie rozwój miasta finansujemy z innych środków niż podatki.

Przy okazji nieznacznie podwyższono niezmienianą od 2003 roku opłatę miejscową z 1,60 do 1,86 zł dziennie od osób przebywających w Darłowie w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych dłużej niż dobę. Opłata ta nie dotyczy mieszkańców, a jedynie turystów i przybyszów. Trzeba zaznaczyć, że w ciągu kilku minionych lat infrastruktura turystyczna uległa znacznej zmianie na plus. Poszerzyła się również oferta kulturalna, sportowa i wypoczynkowa. Ten nieznaczny wzrost nie spowoduje odpływu turystów, gdyż okoliczne nadmorskie uzdrowiska jak np. Kołobrzeg, Ustka, czy Dąbki pobierają opłatę miejscową w wysokości ponad 3 zł dziennie od osoby.

Pozostałe podjęte uchwały Rady Miejskiej

Na rok 2009 ustalono liczbę 5 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Aktualnie w Darłowie jest zarejestrowanych 21 taksówek. Pięć nowych licencji gwarantuje dostępność ludności do w/w usług.

Po wcześniejszym zapoznaniu się na obradach komisji Rady Miejskiej ze sprawozdaniem burmistrza z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Darłowo za pierwsze półrocze 2008 r.” radni jednomyślnie przyjęli je do wiadomości.

Na wniosek zastępcy burmistrza Elżbiety Karlińskiej radni zapewnili w przyszłorocznym budżecie miasta kwotę 100 tys. zł na stypendia o charakterze socjalnymdla uczniów szkół samorządowych.

W związku z koniecznością zakupu nagród w konkursie pod nazwa „Mistrzowie zbiórki makulatury w 2008 r.” dokonano przesunięć w ramach Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przeprowadzone zmiany nie spowodowały zwiększenia wydatków z tego funduszu.

Oddzielenie Biblioteki Miejskiej od Domu Kultury

W końcowej części sesji RM podjęto uchwałę o dokonaniu podziału Darłowskiego Ośrodka Kultury na dwie odrębne samorządowe instytucje kultury: Darłowski Ośrodek Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna im Agnieszki Osieckiej w Darłowie. Jednocześnie nadano statuty dla tych nowych instytucji kultury. Podział został spowodowany wymaganiami odpowiednich ustaw dotyczących obu instytucji i zaleceniami Rejonowej Izby Obrachunkowej. Przy tej okazji burmistrz miasta Arkadiusz Klimowicz powiedział, że samorząd chce dać możliwość nie tylko lepszego funkcjonowania, ale również poszerzenia bazy do działania. Ostatnio dyskutowano nad różnymi koncepcjami dotyczącymi DOK-u. Czy budować nową siedzibę? Czy adaptować budynek po dawnej Mleczarni na siedzibę DOK-u, albo znaleźć jeszcze inne rozwiązanie? W związku z niżem demograficznym liczba uczniów w Miejskim Gimnazjum w ciągu paru lat zmniejszyła się prawie o połowę. Przestała także funkcjonować stołówka szkolna. Spowodowało to opróżnienie się całego skrzydła z pomieszczeniami nadającymi się do adaptacji pod działalność kulturalną. Dlatego zdecydowano się zaadaptować te pomieszczenia w roku przyszłym na działalność Darłowskiego Ośrodka Kultury. Nie trzeba uzasadniać, że jest to najtańsza i najlepsza koncepcja dla powiększenia bazy DOK-u. Niezależnie od dotychczasowych pomieszczeń w budynku Kina „Bajka” DOK –owi przybędzie sala wystawowa, parking oraz wiele pomieszczeń na działalność statutową. Całemu tokowi obrad Rady Miejskiej przysłuchiwała się z uwagą czwórka przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miejskiej w składzie: przewodniczący - Damian Łukaszewski ZS - Żeromskiego, zastępca – Anna Baranowska ZSM i członkowie z Miejskiego Gimnazjum Małgorzata Krajda, Michał Gruba.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 11/2008

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl