Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 9134045, w styczniu 36148, dziś 435; on-line: 475

Echo Darłowa

Gala darłowskich wolontariuszy

W 1986 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych w dowód uznania dla wielu niestrudzonych ochotników, którzy swój czas i umiejętności darowują innym, wyznaczyła dzień 5 grudnia jako Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. W tym czasie na całym świecie odbywało się mnóstwo spotkań, imprez okolicznościowych, których celem było podziękowanie wolontariuszom za ich pomoc. W Polsce to święto prawie 7 milionów Polaków, którzy w tym roku poświęcili swój czas na pracę społeczną. Liczba wolontariuszy w Polsce rośnie. Jest ich dzisiaj dwa razy więcej niż w 2001 roku.

Darłowscy wolontariusze swoje święto obchodzili pod patronatem burmistrza miasta w kinie „Bajka”. Darłowskie Centrum Wolontariatu powstało dwa lata temu z inicjatywy Doroty Kuriaty. Jest to stowarzyszenie prowadzące działalność pożytku publicznego. Od samego początku 17 darłowskich wolontariuszy otrzymało wsparcie od Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku. Mimo, że to jedynie dwa lata to dorobek Darłowskiego Centrum Wolontariatu jest pokaźny. Obecnie stowarzyszenie liczy ponad stu członków i skupia wolontariuszy ze wszystkich darłowskich szkół, którzy łącznie blisko 2000 godzin przepracowali podejmując się różnych działań w środowisku lokalnym. Dlaczego podjęliśmy się stworzenia centrum wolontariatu i w jakim kierunku chcemy dalej się rozwijać, najlepiej oddaje nasza misja: Jesteśmy grupą ludzi otwartych, kierujących się chęcią bezinteresownej pomocy, uczciwością i solidarnością. Przekazujemy swoje umiejętności, wiedzę i stwarzamy możliwość działania innym, mówi Dorota Kuriata, która obecnie jest pełnomocnikiem burmistrza miasta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Naszym celem jest rozwój i propagowanie idei wolontariatu w środowisku lokalnym. Wspieramy młodzież w poszukiwaniu i realizacji ich pasji i zainteresowań. Aktywizujemy i integrujemy mieszkańców Darłowa. W działaniach wolontarystycznych mocno wspiera ją i samodzielnie prowadzi szereg działań Joanna Witkowska (wice prezes (DCW). W Darłowskim Centrum Wolontariatu do najaktywniejszych należą: Ewa Beresińska, Karolina Białk, Jakub Biela, Ewa Bigosińska, Sławomir Chmiała, Teresa Ciołak, Aleksandra Ćwiklińska, Oliwia Dębińska, Daniel Ertman, Agnieszka Gawron, Alicja Grzeszczuk, Emila Hagberg, Bartosz Jakubiak, Aneta Karska, Aleksandra Kucharczyk, Milena Merta, Donata Michałowska, Łukasz Mielczarek, Sara Pokusa, Anna Raczkowska, Ewelina Rajzyngier, Ewa Siarnecka, Anna Sławińska, Sylwia Sadowik, Judyta Stasiak, Katarzyna Staszak, Beata Stefańska, Natalia Sylwestrzak, Marta Uchman, Emilia Urbańska, Anna Witkowska, Maciek Zając, Agnieszka Zawadzka. Darłowskie Centrum Wolontariatu działa na zasadzie społecznej. Centrum skupia młodych i starszych ludzi podejmujących bezinteresowną służbę na rzecz innych, jak pomoc rówieśnikom w trudnych sytuacjach, wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży, promowanie dobra, wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań młodzieży. Centrum opiera swoją działalność na trzech głównych filarach:

 1. Młodzieżowym Wolontariacie - angażującym ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym; skupiając wspaniałych, pełnych pasji i energii wolontariuszy pragnących nieść drugiej osobie.
 2. Młodzieżowej Akademii Aktywności – programie skierowanym do przyszłych, młodych liderów, w celu wspierania inicjatyw młodzieżowych w każdej sferze, jak np.: kultury, edukacji, sportu, zdrowia, wolontariatu.
 3. Prowadzeniu Punktu Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej – zajmując się promocją Wolontariatu, prowadzeniem pośrednictwa pracy wolontarystycznej, organizowaniem szkoleń dla wolontariuszy i placówek zainteresowanych współpracą z wolontariuszami. 

To jeden z najważniejszych programów realizowanych przez stowarzyszenie. Jego celem jest świadczenie usług w zakresie szukania miejsc pracy dla wolontariuszy, a z drugiej strony pozyskanie ochotników do prac na rzecz organizacji i instytucji, które chcą z ich pomocy skorzystać.

W okresie dwóch lat DCW otrzymało kilka dotacji na realizację podjętych działań. W ramach Konkursu Grantowego "Równać Szanse 2007", którego podstawowym celem jest wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich otrzymano 20 tys. zł. W 2008 r. DCW otrzymało dotację 56.000 zł w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych na realizację projektu, którego głównym celem jest podniesienie jakości działań podejmowanych na rzecz społeczności lokalnej w zakresie aktywności lokalnej i pomocy społecznej na terenie Darłowa. Następnie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich DCW pozyskało dotację 20.000 zł na działania na rzecz aktywizacji społecznej młodzieży. Główny cel projektu to zwiększenie społecznego zaangażowania młodzieży w działania na rzecz środowiska lokalnego poprzez stworzenie sieci informacji dla wolontariuszy, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z miasta i gminy Darłowo. Ponadto darłowscy wolontariusze otrzymali 18.722 zł na projekt „Uczymy się, bawimy i działamy wspólnie” w ramach realizacji programu „Aktywizacja osób starszych”.  Aby takie fundusze otrzymać należało dobrze opracować i uzasadnić wnioski, które zyskały uznanie posiadaczy środków pieniężnych i następie wydać je i rozliczyć zgodnie z opracowanym projektem.

   Oto kilka przykładów praktycznych efektów działalności DCW:
 • utworzenie strony www w serwisie internetowym www.wolontariat.com.pl;
 • objęcie 7 dzieci indywidualną pomocą w ramach projektu „Ja Ty uczymy się, w domu pod opieką rodziców;
 • objęcie indywidualną pomocą w odrabianiu lekcji i korepetycjach 12 dzieci w ramach „Pogotowia naukowego”, 3 razy w tygodniu do czerwca 2007 r.;
 • wspieranie pracy wychowawców Miejskiej Świetlicy Środowiskowej „Bezpieczna Przystań”, pomoc w nauce i w rozwijaniu indywidualnych zdolności dzieci oraz prowadzenie zajęć organizacji czasu wolnego;
 • podejmowanie działań i prac na rzecz Caritas w Darłowie oraz pomoc wolontariuszy przy prowadzeniu Biblioteki Parafialnej;
 • zorganizowanie dwóch akcji charytatywnych, zbiórki ubrań, zabawek i słodyczy, z okazji świąt wielkanocnych i Mikołaja „Zostań św. Mikołajem” dla dzieci objętych pomocą Caritas w świetlicy św. Józefa;
 • organizowanie trzech świątecznych Zbiórek Żywności „Podziel się Posiłkiem”, "Nie zmarnuj okazji, żeby pomóc", wolontariusze zachęcali kupujących do kupienia choćby jednego opakowania więcej i podzielenia się z tymi, którzy są głodni (kwiecień, wrzesień i grudzień),
 • organizowanie i uroczyste obchodzenie "Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka", np. przypinanie białych wstążeczek jako symbol tego, że nic nie jest nam obojętne;
 • zorganizowanie spotkania pokoleń młodych z seniorami w Klubie Seniora „Nadzieja Złotego Wieku” w Darłowie;
 • pomoc wspierająca wolontariuszy podczas rekolekcji 12 – 14 marca 2007 r. dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Żołnierza Wojsk Ochrony Pogranicza w Darłowie;
 • pomoc w organizacji Konferencji Szkoleniowej dla nauczycieli i rodziców dzieci z nadpobudliwością psychoruchową ADHD - 22.III.2007r w sali kina „Bajka” w Darłowie;
 • pomoc wolontariuszy przy Pikniku Integracyjnym Osób Niepełnosprawnych z powiatu sławieńskiego pod nazwą "Bądź z nami - Darłowo 2007" - 25 maja 2007 r.;
 • pomoc wolontariuszy przy VI i VII Europejskim Festynie "Dzieci - Dzieciom" organizowanym przez Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Darłowie 2007 r. i 2008,
 • Dzień papieski październik 2007 i 2008 Publiczna Zbiórka pieniędzy – pod hasłem „Dzielmy się miłością”;
 • udział wolontariuszy i członków w kweście publicznej przeznaczonej na budowę Domu Hospicyjno - Opiekuńczego Caritas w Darłowie - 1 listopada 2007r. na Cmentarzu Komunalnym w Darłowie;
 • pomoc wolontariuszy w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wsparcie w rozmowie osoby starszej;
 • wyjazd 2 wolontariuszek do Starego Hrozenkova w Czechach w lipcu 2007 r.;
 • przeprowadzenie Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej "Pomóż dzieciom przetrwać zimę" w Darłowie;
 • wspieranie pracy wychowawców w Domu Dziecka w Darłowie;
 • pomoc wolontariuszy w trakcie imprezy mikołajkowej organizowanej przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Darłowie;
 • I ty możesz zostać Św. Mikołajem (zbiórka darów, zrobienie paczek i wręczenie ich dzieciom);
 • pomoc wolontariuszy w organizacji młodzieżowych zabaw rowerowych;
 • pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji i wspieranie we wszystkich działaniach;
 • pomoc w organizacji powiatowego pikniku rodzinnego dla rodzin zastępczych;
 • organizacja Dnia Dobrych Uczynków przy zaangażowaniu wszystkich szkół i przedszkoli
 

Gala wolontariatu rozpoczęła się od krótkiego animowanego filmu p.t.”Historia filantropii”. Następnie inicjatorka darłowskiego wolontariatu Dorota Kuriata na tle wyświetlanych na dużym ekranie zdjęć dokonała podsumowania działalności tej wielce potrzebnej organizacji. Z inicjatywy DCW powstały z dniem 5 grudnia br. we wszystkich szkołach w Darłowie Szkolne Kluby Wolontariatu. Stosowne certyfikaty SKW wręczył burmistrz Darłowa Arkadiusz. Na początku grudnia przybyła prawie setka nowych wolontariuszy. Następnie burmistrz wręczył dyplomy i podziękowania tym, którzy wspierali darłowski wolontariat jako wyraz szczególnego uznania za pomoc i ogromy wkład włożony na rzecz wolontariatu. Otrzymali je: Irena Lepper, Elżbieta Karlińska, Klaudia Nocóń, Ryszard Mroziński, Ryszard Soboćko, Dorota Morawska, o. Stanisława Piankowskiego, Jacek Szulc, Ewa Kosiedowska, Elżbieta Weselik, Jerzy Buziałkowski, Zbigniew Kuchta, Marcina Witkowskiego, Mirosławy Jankowskiej, Anny Choma, Marka Raczkowskiego, Lilli Kendzia, Rafał Frąckowiak, państwo Rożeńskich, Arkadiusz Sip, Anna i Zbigniew Pajewscy oraz Arkadiusz Klimowicz. Wolontariuszem roku została Agnieszka Zawadzka

W ramach części artystycznej wystąpili: Zespół “Milusie” ze Szkoły Podstawowej Nr 3, Karolina Bilińska, Zespół Wokalny Echelle z Ustki, Formacja Tańca Nowoczesnego FLESZ Darłowskiego Ośrodka Kultury.    Wolontariuszem może być każdy, bez względu na wiek, zajęcia czy płeć. Możesz, więc stać się wolontariuszem i Ty! Do czego serdecznie zapraszamy! Aby zostać wolontariuszem należy mieć motywację do pomagania innym, dzielenia się swoimi doświadczeniami, umiejętnościami i posiadaną wiedzą z osobami potrzebującymi pomocy. Dla wszystkich zainteresowanych Darłowskie Centrum Wolontariatu otwarte w środy od 16 30 do1730.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 12/2008

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl