Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 10059689, w czerwcu 36272, dziś 559; on-line: 94

Echo Darłowa

Obrady i Opłatek Rady Kombatantów

Od kilku lat w Darłowie działa Miejsko – Gminna Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych. Jej przewodniczącym jest Janusz Kasperek, który jest również prezesem Koła Związku Sybiraków w Darłowie. Pod jego przewodnictwem w sali, darłowskiego ratusza16 grudnia obradowała M-G RKiOR. Głównym celem spotkania było podsumowanie działalności Rady w roku 2008 i opracowanie zadań i kierunków pracy rady w roku 2009. W spotkaniu uczestniczyli: burmistrz miasta Darłowo - Arkadiusz Klimowicz, prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz prezes Związku Inwalidów Wojennych - Kazimierz Kuligowski, prezes Związku Byłych Żołnierzy i Oficerów Rezerwy oraz Organizacji Rodzin Wojskowych – Czesław Woźniak, przewodniczący koła terenowego Związku Sybiraków – Janusz Kasperek, prezes Związku Inwalidów Wojennych i Wojskowych – Marian Wysocki, prezes Klubu Pionierów Ziemi Darłowskiej – Eugeniusz Wójcik, członek komisji rewizyjnej ZKRP i BWP - Bolesław Głodowski, dyrektor Darłowskiego Ośrodka Kultury - Arkadiusz Sip, pełnomocnik burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Dorota Kuriata. Na wstępie przewodniczący Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych dokonał podsumowania działalności rady za rok 2008. Rada regularnie odbywała spotkania, średnio raz w kwartale oraz przy okazji obchodów świąt państwowych. Na początku roku Rada opracowała kalendarz imprez rocznicowych i była jednym z ich organizatorów. Kolejne spotkania poprzez współpracę zintegrowały środowiska kombatanckie oraz pomogły rozwiązać niektóre problemy, z jakimi ich członkowie spotykają się na co dzień. Rada wspólnie z samorządem planowała i organizowała obchody rocznic historycznych wydarzeń. Wspólnie kultywowano tradycje oraz upamiętniano działalność niepodległościową.  

Do tradycji weszły już obchody: 7 marca – Dnia Osadnika, Dzień Konstytucji 3 – Maja, rocznicy wybuchu II wojny światowej – 1 września, Rocznicy Odzyskania Niepodległości – 11 listopada i inne jak opłatek, czy okolicznościowe spotkania, na których odznaczano kombatantów i Sybiraków. Były również spotkania, na których rozwiązywano bieżące problemy, z jakimi ich członkowie spotykają się na co dzień, a dotyczące opieki zdrowotnej czy zapomóg. Z przedstawionego sprawozdania wynika, że bardzo dobrze układała się współpraca z administracją samorządu miejskiego, Wojskiem Polskim, ZHP oraz z innymi organizacjami działającymi na rzecz kombatantów i osób represjonowanych. Zdaniem Janusza Kasperka poprawie winna ulec współpraca z młodzieżą w kształtowaniu pełnej wiedzy o źródłach i historii ruchu kombatanckiego oraz o represjach wobec narodu polskiego w latach II Wojny Światowej i późniejszych. Duża wiedza i doświadczenie, jakim niewątpliwie dysponują weterani i przedstawiciele organizacji kombatanckich powinny być lepiej wykorzystane, szczególnie przez szkoły w odniesieniu do kształtowania postaw patriotycznych, kultywowania tradycji walki o niepodległość i suwerenność narodu polskiego, mając na względzie również opiekę nad miejscami pamięci i męczeństwa. Zdaniem przewodniczącego Związku Kombatantów RP Kazimierza Kuligowskiego ta współpraca ze szkołami jest dobra, gdyż zapraszają one kombatantów na spotkania, organizują części artystyczne o charakterze patriotycznym, a także biorą udział, szczególnie harcerze w uroczystościach państwowych i regionalnych. Przy okazji K. Kuligowski podziękował burmistrzowi za dobrą współpracę oraz za pokrycie kosztów wykonania Krzyży Czynu Wojennego I i II Armii Wojska Polskiego w latach 1943-45, którymi będą wkrótce odznaczeni darłowscy kombatanci. Na życzenie członków Rady samorząd miasta po sprecyzowaniu przyszłorocznych przedsięwzięć pomoże kombatantom i sybirakom w pozyskaniu środków z różnego rodzaju programów. Poza tym na stronach internetowych Urzędu Miejskiego zostanie zamieszczona lista wszystkich kombatantów Ziemi Darłowskiej. Na zakończenie obrad wszyscy uczestnicy spotkania łamali się opłatkiem i składali życzenia.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 12/2008

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl