Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 7758090, w lipcu 9922, dziś 993; on-line: 95

Echo Darłowa

XXV sesja Rady Miejskiej w Darłowie

Budżetowa sesja RM

Dzień przed wigilią Bożego Narodzenia 23 grudnia 2008 r. odbyła się w ratuszu XXV sesja Rady Miejskiej w Darłowie pod przewodnictwem Zbigniewa Grosza. W obradach wzięło udział 15 radnych, a także oprócz władz miasta starosta powiatu sławieńskiego Andrzej Lewandowski i przewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Januszewski. Głównym punktem obrad było uchwalenie budżetu miasta na rok 2009. W związku z wejściem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych już w roku 2009 w projekcie budżetu dokonano kilku zmian. Wprowadzono następujące zadania inwestycyjne:

  • Rozbudowa portu morskiego w Darłowie oraz poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich – nakłady ogółem do 2012 r. – 6.875.000 zł, w tym 1.005.000 zł w roku 2009;
  • Budowa dróg tymczasowych ul: Jana z Maszewa, Księżnej Zofii, budowa ulic: mjr. Hubala, Flisackiej (etap I) oraz zwiększenie środków na remont dróg wewnętrznych, w tym nowej ulicy prowadzącej do boiska „Orlik 2012” na łączna sumę 1.419.750 zł.

Zaplanowanie nowych wydatków inwestycyjnych spowodowało dokonanie zmniejszenia wydatków na już zaplanowanych inwestycjach na identyczną sumę. Zmniejszono wydatki na zadaniach; budowa boiska ze sztuczną trawą, park przyrodniczo – edukacyjny i turystyczne zagospodarowanie plaży w Darłówku wschodnim. Po tych zmianach radni uchwali ambitny budżet na rok 2009. Mimo utrzymania podatków na tym samym poziomie od kilku lat, przyszłoroczne wydatki będą o 15 procent wyższe. Prawie, co trzecia złotówka z planowanych 56,4 milionów złotych na wydatki zostanie przeznaczona na inwestycje.

Dobrą wiadomość dla mieszkańców Darłowa podał starosta powiatu sławieńskiego Andrzej Lewandowski. Zapewnił radnych i mieszkańców, że w roku przyszłym w siedzibie Internatu Zespołu Szkół Morskich przy ul. Żeromskiego 25 zostanie otwarta delegatura (filia) Starostwa Powiatowego w Sławnie. Będzie w niej można na miejscu m.in.: zarejestrować pojazd, wyrobić sobie prawo jazdy, otrzymać pozwolenie na budowę lub dokonanie rozbiórki oraz otrzymać niektóre dokumenty geodezyjne jak np. wyciągi z ewidencji gruntów. Przy okazji podkreślił, że już w tym roku samorząd powiatowy wspólnie z samorządem miejskim pozyskali połowę środków na budowę i modernizację ul. Lotników Morskich w Darłowie. Modernizacja tej ważnej szczególnie dla Darłówka zachodniego drogi nastąpi w roku przyszłym.

Następnie radni dokonali korekty w budżecie miasta na rok 2008 oraz uchwalili wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008. Dotyczył on budowy kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” oraz edukacyjnego projektu Comenius, dotyczącego energii odnawialnej. Tegoroczny budżet miasta zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 5,6 miliona zł przeznaczoną na spłatę prefinansowania i pożyczki. Dalej radni podjęli uchwałę i przyjęli „Program współpracy Miasta Darłowa z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok” oraz „Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2009”.

Jednomyślnie Rada Miejska ustaliła nowe wyższe stawki wynagrodzenia, które będą obowiązywać w oświatowych placówkach samorządowych oraz w MOPS, OSiR i MZBK w roku 2009. Jednocześnie radni uchwalili nowy korzystniejszy regulamin wynagradzania nauczycieli, który będzie obowiązywał od 2009 r. Osobną uchwałą określone zostały zasady korzystania ze stołówek prowadzonych przez jednostki organizacyjne miasta oraz odpłatność za posiłki. Kolejna uchwała RM dotyczyła przekazania zadania kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dotyczącego prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Dalej radni rozpatrzyli i podjęli uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji samorządowych dla niepublicznych przedszkoli lub szkół. Ponadto radni wydali pozytywną opinię o lokalizacji salonu gier na automatach w budynku przy ul. Młyńskiej 3. Poza tym radni zatwierdzili sprawozdanie w sprawie kontroli w Zespole Szkół w Darłówku i podjęli uchwałę o przedłużeniu ul. W. Lutosławskiego oraz o wyłączeniu działki z pasa drogi przy ul. Sosnowej.

Jak zwykle tak i teraz burmistrz miasta Arkadiusz Klimowicz przedstawił sprawozdanie z działalności pomiędzy sesjami, a mieszkańcy i zarządy osiedli wypowiedziały się w Trybunie Obywatelskiej. Mieszkanka osiedla „Zorza” postulowała o przystąpienie do budowy dróg na tym osiedlu. Otrzymała odpowiedź od burmistrza miasta,  że już w roku przyszłym wybudowana zostanie główna ulica tego osiedla J. Matejki. Jednocześnie będą przygotowywane dokumentacje techniczne pod budowę następnych ulic na osiedlu „Zorza” Ich budowa będzie kontynuowana w roku 2010.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 12/2008

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl