Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 6038828, w listopadzie 19594, dziś 249; on-line: 227

Echo Darłowa

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Darłowie

W czwartek 28 maja 2009 r. o godz. 10 w darłowskim ratuszu rozpocznie się XXXI sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad RM obejmuje 19 punktów. Na wstępie radni zapoznają się ze sprawozdaniem burmistrza Arkadiusza Klimowicza z działań podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami. Dalej rada rozpatrzy projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jak zwykle dokonana zostanie korekta budżetu miasta na rok 2009 polegająca na aktualizacji jego dochodów i wydatków. Zapewne radni upoważnią burmistrza do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na kwotę 156.244 zł wraz z odsetkami, stanowiącego zabezpieczenie prawidłowości wykorzystania przyznanych środków ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na zadanie Wirtualny Przyjazny e-Urząd.

Na wniosek burmistrza Darłowa radni jak wynika z postanowień poszczególnych komisji zamierzają udzielić województwu zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w kwocie 130 tys. zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na finansowanie przebudowy skrzyżowania darłowskich ulic: Curie Skłodowskiej, Podzamcze i Chopina. Dzięki temu ta potrzebna inwestycja zostanie zrealizowana jeszcze w 2009 r.

W kolejnym punkcie obrad rada rozpatrzy projekt uchwały w sprawie przystąpienia miasta Darłowa do porozumienia dotyczącego Powiatowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

W celu uregulowania trybu i zasad korzystania z komunalnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na 16 osiedlowych placach zabaw i boiskach radni zajmą się uchwaleniem stosownych regulaminów.

Następnie rozpatrzony zostanie projekt regulaminu udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W kolejnym punkcie obrad radni wysłuchają sprawozdania burmistrza z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Darłowo na rok 2008.

Dalej sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za ubiegły rok przedstawi zastępca burmistrza Elżbieta Karlińska.

Przedstawione zostanie radzie także sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok 2008 samorządu z organizacjami pozarządowymi opracowane przez pełnomocnika burmistrza Dorotę Kuriatę.

W związku z pilnymi pracami polegającymi na przeprowadzeniu dezynsekcji w kościele p.w. M.B. Częstochowskiej, gdzie insekty zaatakowały cenne drewniane zabytki zachodzi konieczność dofinansowania tej operacji przez miasto kwotą 40 tys. zł. Całość prac konserwatorskich będzie kosztować 90 tys. zł. Mamy nadzieją, że radni przychylą się do wniosku proboszcza parafii w tej sprawie.

Na zakończenie radni zapoznają się z wynikami kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół im. S. Żeromskiego i zajmą w tej sprawie stosowne stanowisko.

Jak zwykle na sesji w Trybunie Obywatelskiej będą mogli się wypowiedzieć mieszkańcy Darłowa i przedstawiciele zarządów osiedli.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 5/2009

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl