Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 7773035, w lipcu 13270, dziś 1365; on-line: 69

Echo Darłowa

Obradowali Radni Miasta Darłowa

W czwartek 28 maja 2009 r. w darłowskim ratuszu odbyła się XXXI sesja Rady Miejskiej. Po uzupełnieniu porządku dziennego radni wysłuchali sprawozdania burmistrza Arkadiusza Klimowicza z działań podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami. Na wstępie rada podjęła uchwałę, w której zatwierdziła przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wyniosą one w 2009 r. - 66.329 zł.

Dalej na wniosek skarbnika miasta dokonano korekty budżetu miasta na rok 2009. Przeniesiono w nim wydatki na kwotę 246.380 zł. W tej sumie znajduje się kwota 130 tys. zł, którą samorząd przeznaczy dla województwa zachodniopomorskiego na dofinansowanie ronda na skrzyżowaniu ul. M.C. Skłodowskiej oraz Podzamcza i Chopina. Przy okazji powiększono o prawie 30 tys. zł kwotę na zakup instrumentów muzycznych. Po tych zmianach budżet miasta na rok 2009 zamyka się dochodami w wysokości 45.282.472 zł i wydatkami ogółem 53.263.364 zł. Ponad 18 milionów zł w tegorocznym budżecie przeznaczono na wydatki inwestycyjne, czyli co trzecia złotówka zostanie wydana na te cele.

Następnie radni upoważnili burmistrza do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na kwotę 156.244 zł wraz z odsetkami, stanowiącego zabezpieczenie prawidłowości wykorzystania przyznanych środków ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na zadanie Wirtualny Przyjazny e-Urząd.

W kolejnym punkcie obrad rada wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia z kilkoma gminami powiatu sławieńskiego w sprawie wspólnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

W celu uregulowania trybu i zasad korzystania z komunalnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na 16 osiedlowych placach zabaw i boiskach radni uchwalili stosowne regulaminy.

Następnie przyjęto i uchwalono regulamin udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W kolejnym punkcie obrad radni przyjęli sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Darłowo na rok 2008.

Przyjęto także sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za ubiegły rok oraz sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2008 samorządu z organizacjami pozarządowymi.

W związku z pilnymi pracami polegającymi na przeprowadzeniu dezynsekcji w kościele p.w. M.B. Częstochowskiej, gdzie insekty zaatakowały cenne drewniane zabytki samorząd podjął uchwałę o dofinansowaniu tej operacji przez miasto kwotą 40 tys. zł. Całość prac konserwatorskich będzie kosztować 90 tys.  

Na wniosek zastępcy burmistrza Elżbiety Karlińskiej zmieniono uchwałę w sprawie ustalania dziennych stawek opłaty targowej uzupełniając ją o dodatkowe stawki opłaty od punktów handlowych rozmieszczonych poza targowiskiem przy ul. Stodolnianej. Na zakończenie radni zapoznali się z wynikami kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół im. S. Żeromskiego i zatwierdzili je.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 5/2009

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl