Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Podpisanie paktu III Rzesza Niemiecka ZSRR -23 sierpnia 1939 r.

W 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej

Dzień 1 września 2009 r. to kolejna okrągła rocznica, w której wezmą udział żyjący świadkowie i kombatanci II wojny światowej. Atmosfera zrozumienia i poszanowania prawdy historycznej powinna towarzyszyć tym uroczystościom upamiętniającym 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wydarzenia, jakie miały miejsce 70 lat temu przyniosły narodom Europy i świata niezliczone ofiary i cierpienia, pamięć o których po dziś dzień budzi emocje i skłania do głębokiej zadumy nad konsekwencjami podejmowanych w tamtych czasach decyzji. Obchody, upamiętniające te wydarzenia skłaniają do wyważonych przemyśleń i obiektywnych ocen faktów historycznych, a przede wszystkim do zawartego pomiędzy III Rzeszą Niemiecką, a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich 23 sierpnia 1939 r. Paktu o nieagresji, a szczególnie do super tajnego protokołu dodatkowego, stanowiącego załącznik do paktu. Propaganda sowiecka długo ukrywała przed narodem polskim ten fakt, a teraz usprawiedliwia jego zawarcie i skutki. Stalin z Hitlerem podzielili Europę ustalając swoje strefy wpływów. Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia i wschodnia część RP oraz Besarabia znalazły się w radzieckiej strefie wpływów. Wymazując Polskę z mapy Europy ustalono granicę pomiędzy ZSRR i III Rzeszą wzdłuż linii rzek Narew, Wisła i San. Faszystowskie Niemcy i komunistyczny ZSRR zerwały pokojowe układy z Polską i napadły na nasz kraj we wrześniu 1939 r. Podczas okupacji gestapo i NKWD współpracowały nad zwalczaniem polskiego ruchu oporu i mordowaniem polskiej inteligencji.

II wojna światowa pochłonęła na świecie 50 mln ofiar, z czego 20 mln zginęło w wyniku ludobójstwa. Dla niektórych społeczności, takich jak np. Żydzi czy Romowie wojna skończyła się niemal całkowitą zagładą. Dla 35 mln ludzi wojna skończyła się trwałym kalectwem. Ogromna liczba osób została pozbawiona jakiegokolwiek schronienia. Spośród narodów europejskich największe straty poniosła Polska - 6 mln ofiar śmiertelnych. Duże straty poniosło także ZSRR, którego aż ponad 3 mln obywateli zginęło w samej niewoli. Gospodarka europejska i polska niemal całkowicie legły w gruzach. II wojna światowa miała dla Polski tragiczne skutki. Politycznym skutkiem II wojny światowej był, uzgodniony jeszcze w czasie wojny, na konferencji w Jałcie (luty 1944), podział świata na strefy wpływów dwóch mocarstw: Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego.

W Darłowie w 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej 1 września w ratuszu odbędzie się spotkanie Kombatantów i Osób Represjonowanych z władzami miasta. Burmistrz miasta Darłowo Arkadiusz Klimowicz w okolicznościowym przemówieniu przypomni wydarzenia, jakie miały miejsce 70 lat temu i ofiary oraz cierpienia, jakich doznali Polacy podczas wojny. Odrębne wystąpienie związane z wybuchem II wojny światowej będzie miał Janusz Kacperek – przewodniczący Miejsko – Gminnej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych. Następnie władze miasta uhonorują kombatantów walczących 1 września 1939 r. Spotkanie uświetni chór i zespół recytatorski Miejskiego Gimnazjum im. S. Dulewicza. Po uroczystym spotkaniu burmistrz zaprosi kombatantów z okresu II wojny światowej na obiad.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 8/2009

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl