Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Prosto z XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Darłowie

W środę 16 września b.r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się zwyczajna XXXIV sesja Rady Miejskiej w Darłowie.

Na wstępie radni wysłuchali informacji o przygotowaniu placówek oświatowych do niedawno rozpoczętego nowego roku szkolnego 2009/2010. O przygotowaniu poszczególnych placówek oświatowych do nowego roku szkolnego pisaliśmy już wcześniej. Jednym z głównych tematów sesji było rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze b.r. O tym punkcie porządku dziennego piszmy osobno.

Po przedstawieniu opinii poszczególnych komisji radni podjęli uchwałę ustalającą przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009. Wyniosą one 66 329 zł. Z tego funduszu 1500 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu przez powiat sławieński skimera olejowego i pompy przeznaczonych do działań z zakresu ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla Powiatowej Straży Pożarnej.

Podczas obrad na wniosek burmistrza dokonano zmian w tegorocznym budżecie miasta. Polegały one na przeniesieniu wydatków na kwotę 511 833zł, zmniejszeniu wydatków o kwotę 2 590 000 zł oraz na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 390.834 zł. Po dokonanych zmianach budżet miasta zamyka się dochodami w wysokości 47 174 310 zł i wydatkami na sumę 55 196 558 zł. W ramach ogółu wydatków 28,6 % przeznaczono na wydatki majątkowe. Budżet miasta zamyka się deficytem w kwocie 8.022 188 zł, który zostanie pokryty środkami z prefinansowania i kredytem.

Dalej radni wprowadzili zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, które umożliwiają osobom zamieszkującym w zabudowie jednorodzinnej prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Następnie Rada ustaliła liczbę 5 nowych licencji dla taksówkarzy na rok 2010. W dalszym toku obrad Rada Miejska na wniosek burmistrza pozbawiła kategorii drogi gminnej dwa fragmenty działek położonych przy ul. Emilii Plater i Stanisława Dulewicza.

 Następnie po zapoznaniu się z treścią Rada Miejska przyjęła sprawozdanie burmistrza z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za pierwsze półrocze 2009 r. Poza tym radni rozpatrzyli dwie złożone skargi na kierowników MOPS i MZBK i uznali je za bezzasadne. Na zakończenie dostosowano uchwałę w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli do obowiązującego prawa. Jak zwykle mieszkańcy miasta zabierali głos w Trybunie Obywatelskiej. Sprawozdanie z działalności burmistrza miasta pomiędzy sesjami RM tym razem przedstawiła zastępca burmistrza Elżbieta Karlińska.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 9/2009

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl