Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

XXXV Sesja Rady Miejskiej

We wtorek 27 października 2009 r. o godz. 10 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Darłowie rozpocznie się XXXV sesja Rady Miejskiej. Jak zwykle sesja rozpocznie się sprawozdaniem burmistrza miasta Arkadiusza Klimowicza z działań podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami i trybuną obywatelską. Na wniosek skarbnika miasta Agnieszki Bałbatun radni rozpatrzą propozycje zmian w tegorocznym budżecie miasta, które przewidują m.in. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 134.421zł, zwiększenie dochodów o sumę 134.953 zł oraz przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 512.381 zł. Dalej w związku z obwieszczeniem ministra finansów z 6.10. 2009 r. radni dostosują stawki podatku od środków transportowych, dotyczących samochodów ciężarowych o masie równiej lub wyższej od 12 ton do minimalnych stawek, które obowiązywać będą w roku przyszłym. Dalej Rada Miejska uchwali program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi na rok 2010. Następnie na wniosek burmistrza miasta radni przyjmą wieloletni program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją na terenie miasta Darłowo. Przyjęty przez Radę Ministrów program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest nakłada obowiązki w tej sprawie na wszystkie gminy w Polsce. Na wniosek zastępcy burmistrza Elżbiety Karlińskiej obniżone zostaną procentowe stawki pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego z 25 do 15 % ceny nieruchomości gruntowej, która jest płatna przed zawarciem umowy notarialnej. W związku z koniecznością zapewnienia prawidłowego dojazdu do nieruchomości położonej przy ul. Miodowej zaszła konieczność dokonania zamiany fragmentów nieruchomości, którą można dokonać jedynie za zezwoleniem Rady Miejskiej.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 10/2009

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl