Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 10709306, w październiku 24678, dziś 869; on-line: 215

Echo Darłowa

Szlachetne zdrowie...

Trzymaj formę, dbaj o zdrowie, bądź pogodny i bezpieczny, żyj w zgodzie z naturą, szanuj środowisko - takie priorytety kieruje dyrekcja szkoły i zespół ds. promocji zdrowia  do swoich uczniów i wszystkich pracowników w Szkole Podstawowej Nr 3 w Darłowie.

Zaszczytny tytuł  ?Szkoły Promującej Zdrowie"  Szkoła Podstawowa nr 3 w Darłowie otrzymała w czerwcu 2009 r. Natomiast uroczyste wręczenie Zachodniopomorskiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie odbyło się w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szczecinie 17 listopada 2009r.

Szkoły promujące zdrowie wspierają proces lepszego nauczania i uczenia się. Zdrowi uczniowie lepiej się uczą, zdrowi pracownicy lepiej pracują oraz mają większą satysfakcję z pracy. Główne zadanie szkoły to osiąganie jak najlepszych wyników.

Szkoła Promująca Zdrowie dąży do osiągnięcia celów i realizuje zadania określone w podstawie programowej  kształcenia ogólnego oraz:

 1. prowadzi skuteczną edukację zdrowotną uczniów i pracowników,
 2. tworzy klimat społeczny sprzyjający zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie własnej wartości, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej,    rodziców i osób ze społeczności lokalnej,
 3. tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

Proces tworzenia szkoły promującej zdrowie polegał na wielu działaniach i realizowany był
małymi krokami przez ostatnie trzy lata. Zespół ds. promocji zdrowia w składzie:   koordynator - Bogusława Skoneczna, lider - Barbara Kalinowska, członkowie - Katarzyna Tocha, Aldona Śmigielska, Anna Lichańska - pedagog,  Janina Świder - pielęgniarka,  opracował plan pracy   i dokonał samooceny wykonanych działań. Raport został przesłany do Wojewódzkiego Koordynatora Zachodniopomorskiego Centrum Organizacji i Promocji Zdrowia w Szczecinie.

Promocja zdrowia wpisana jest w program naszej szkoły: plan pracy szkoły, program wychowawczy, program profilaktyczny i  plany wychowawcze. W pracach zespołu ds. promocji zdrowia uczestniczą  przedstawiciele  różnych grup społeczności szkolnej oraz m.in. pielęgniarka szkolna, kierownik administracyjny, pracownik ochrony, nauczyciele przyrody, nauczyciele NZ, nauczyciel  wych. fizycznego, nauczyciel informatyki.  Szkoła współpracuje  w  zakresie promocji zdrowia z następującymi instytucjami :WOPR, Policją, Strażą Pożarną, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Darłowie, przedszkolami, Strażą Graniczną, gabinetem stomatologicznym, Gimnazjum Miejskim, Poradnią psychologiczno-Pedagogiczną.  Wspiera nas także miejski samorząd.

Przed przystąpieniem do opracowania planu pracy Szkoły Promującej Zdrowie dokonano diagnozy potrzeb zdrowotnych społeczności szkolnej i na tej podstawie zaplanowano działania. Dyrekcja szkoły zachęca nauczycieli do podejmowania różnych działań prozdrowotnych. Organizuje szkoleniowe rady pedagogiczne poświęcone tej tematyce. Dofinansowuje koszt uczestnictwa nauczycieli w specjalistycznych zajęciach, warsztatach.

Zdrowie i bezpieczeństwo w naszej szkole rozumiane jest bardzo szeroko i obejmuje jego następujące aspekty:

 • Zdrowy styl życia - odżywianie, czas wolny, aktywność fizyczna, dbałość o środowisko naturalne, rozsądne korzystanie z mediów,
 • Bezpieczeństwo dziecka w szkole i w domu - regulaminy, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, przeciwpożarowe,
 • Bezpieczeństwo w kontakcie z obcymi osobami,
 • Umiejętność szukania pomocy w trudnych sytuacjach,
 • Rozumienie i przestrzeganie zasad współżycia społecznego i kultury bycia.

Proponowane w szkole działania szkoły służące edukacji zdrowotnej obejmują różne formy, skierowane są do szerokiej społeczności szkolnej. Imprezy, akcje  tematycznie powiązane z promocją edukacji zdrowotnej są zawsze bardzo interesujące, oryginalne, cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, rodziców i całej lokalnej społeczności.

O wszystkich naszych działaniach na bieżąco informowaliśmy prasę lokalną, zamieszczaliśmy sprawozdania na naszej stronie internetowej www.sp3.darlowo.pl.

Spośród wielu wymienić należy:

 • Udział w ogólnopolskiej kampanii i uzyskanie tytułu "Szkoły bez Przemocy"
 • Udział w programie "Zachowaj trzeźwy umysł"
 • "Radosny uśmiech, radosna przyszłość"- program profilaktyki chorób zębów
 • Nauka pływania dla uczniów klas II- zajęcia finansowane przez Urząd Miasta Darłowo
 • "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców"
 • Udział w akcji "Ratujmy kasztanowce", "Sprzątanie Świata"
 • Zbiórka makulatury i zużytych baterii
 • "Dzień Miłości i Przyjaźni"
 • "Trzymaj formę" - program kultury fizycznej dla uczniów klas IV-VI
 • "Szklanka mleka" dla każdego ucznia

 

W bieżącym roku szkolnym będziemy nadal pracować nad rozwojem kultury zdrowotnej, podejmiemy kolejne zadania służące promocji zdrowia w naszej szkole i w środowisku.

Rozpoczęliśmy rok szkolny od "odchudzania" szkolnych tornistrów - uczniowie mogą pozostawiać w szkole niektóre ćwiczenia i podręczniki a także przybory i materiały, które  służą do pracy w klasie. Szkoła przystąpiła do akcji "Owoce w szkole" - od września ten program ma kształtować nawyki żywieniowe najmłodszych.

 

Bogusława Skoneczna
Darłowo, ED 11/2009

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl