Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 8806139, w grudniu 4652, dziś 187; on-line: 161

Echo Darłowa

Co nowego w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Miejska Biblioteka Publiczna im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie funkcjonuje pod tą nazwą od 1 kwietnia 2009 r. Została utworzona na mocy uchwały Rady Miejskiej z dnia 18.11.2008 r. w połączeniu z decyzją o rozdzieleniu dotychczasowej instytucji kultury na dwie odrębne placówki, czyli DOK i MBP. Wynikiem tego było ustanowienie nowego statutu dla biblioteki, wpisu do rejestru instytucji kultury i zaprowadzenie księgi rejestrowej. Wraz z usamodzielnieniem się w MBP zmieniła się obsada niektórych stanowisk. Na dyrektora biblioteki powołano Krystynę Krawczuk (obecnie Krakowiak), a dotychczasowa kierowniczka Mariola Andrys  Apanaszczyk objęła dział opracowania w tejże bibliotece. W roku ubiegłym do biblioteki zakupiono nowości wydawnicze w ilości 627 woluminów za kwotę 12 290 zł. Dla filii w Darłówku zakupiono 284 pozycje na kwotę 5 622 zł. Oprócz środków samorządowych na zakup książek biblioteka otrzymała dotację ministerialną w kwocie 4600 zł. Z tej sumy kupiono dla biblioteki 220 książek, z tego 74 pozycje przekazano do filii w Darłówku. Oprócz zakupów biblioteka wraz filią otrzymały dary od Czytelników w łącznej ilości 736 woluminów o wartości 7082 zł. Dodatkowo biblioteka pozyskała 168 książek o wartości 1420 zł głównie o tematyce wojskowej z likwidowanej biblioteki w Słupsku. W zamian za zagubione egzemplarze czytelnicy oddali 361 książek na kwotę 3 591 zł. Ogółem do miejskiej biblioteki w roku ubiegłym wpłynęło 2228 nowych pozycji o różnorodnej tematyce.

Do Czytelni z uwagi na skromne środki biblioteka kupuje tylko 3 tytuły: Głos Koszaliński, Obserwator Lokalny i Newsweek Polska, w filii czasopisma pozyskiwano jako dary od czytelników. W minionym roku dokonano również selekcji książek w obydwóch placówkach. Ze zbiorów usunięto zniszczone, zaczytane i zdeaktualizowane tematycznie ksiązki.

Zainteresowania czytelnicze mieszkańców Darłowa oscylują głównie w naukach ścisłych, jak również literaturze faktu oraz literaturze pięknej informuje dyrektor MBP Krystyna Krakowiak. Wśród zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży notuje się nieznaczny spadek w liczbie zapisanych do biblioteki osób, a zainteresowania są głównie skierowane na nowości wydawnicze. Cieszy fakt, że wśród najmłodszych czytelników wzrasta potrzeba obcowania z literaturą.

W bibliotece w Darłowie ogółem jest zapisanych 2125 czytelników, w tym do lat piętnastu 658 osób. W 2009 r. wypożyczono 35 592 książki na zewnątrz, natomiast na miejscu wykorzystano 6280 różnego typu materiałów, z czego 4058 książek i 2148 czasopism nieoprawnych. W trakcie roku odbyło się 8 spotkań autorskich, 2 odczyty, 4 konkursy, 5 dyskusji, 31 lekcji bibliotecznych, 2 zajęcia plastyczne oraz 13 różnych wystaw.

W Darłówku zapisanych jest 797 czytelników w tym 279 do lat 15. Wypożyczono 13 144 woluminy w tym 12 603 książki. Na miejscu w czytelni wykorzystano 1635 pozycji, z czego 790 książek. W filii w Darłówku odbyło się 5 spotkań autorskich, 4 pogadanki, 2 konkursy, 10 dyskusji, 4 lekcje biblioteczne, 26 zajęć plastycznych oraz 4 wystawy.

Przy filii w Darłówku działa ?Okno na poezję", które zrzesza wokół siebie poetów z terenu miasta. W Darłowie zaczął funkcjonować Dyskusyjny Klub Książki, skupiający miłośników dobrej prozy. W bibliotece głównej oraz w filii prowadzone są na bieżąco wpisy do katalogu elektronicznego bazującego na systemie Mateusz. Niedawno biblioteka została zgłoszona do programu Biblioteka+ z możliwością uzyskania certyfikatu kontynuuje dyrektorka.

Przed biblioteką rysuje się trudny okres, mający na celu głównie usprawnienie form pracy z czytelnikiem, pozyskanie nowych odbiorców usług, jakie oferuje biblioteka i jej pracownicy, jak również pozyskanie funduszy na ulepszanie zakresu usług. W roku 2010 placówka ma zamiar skorzystać z pomocy fundacji Orange, która dofinansowuje niektóre zdania. W czerwcu planuje się spotkanie autorskie z niemiecką pisarką Heidi Hassenmuler, autorką książek dla młodzieży. Oprócz tego planuje się cykliczne spotkania z pisarzami, poetami i innymi twórcami. W roku 2010 będą prowadzone dalsze prace z zakresu informatyzacji biblioteki oraz strony internetowej. W listopadzie placówka planuje przystąpić do programu Rozwoju Bibliotek, pozyskując jednocześnie nowy sprzęt komputerowy i audiowizualny na potrzeby biblioteki, a głównie skorzystać z programu szkoleń dla bibliotekarzy dodaje dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej Krystyna Krakowiak.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 1/2010

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl