Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Gimnazjum im. S. Dulewicza przed pierwszym dzwonkiem

W Miejskim Gimnazjum im Stanisława Dulewicza w Darłowie w nowym roku szkolnym 2010/2011 będzie się kształcić - 364 uczniów w 16 oddziałach informuje dyrektorka szkoły Małgorzata Świątkowska.

Szkoła zatrudnia 34 doświadczonych nauczycieli, w tym dwoje niepełnozatrudnionych. Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, gdyż aż 28 nauczycieli jest dyplomowanych, 4 mianowanych, 3 kontraktowych i 1 stażysta. Poza tym szkoła zatrudnia 10 pracowników administracji i obsługi, w tym pracownik ochrony.

Uczniowie będą się kształcić w 17 salach dydaktycznych i dwóch pracowniach komputerowych. Poza tym Miejskie Gimnazjum posiada salę gimnastyczną, bibliotekę wraz z internetowym centrum informacji oraz świetlicę szkolną.

W roku szkolnym 2010/2011 gimnazjaliści będą mogli uzupełniać wiedzę i doskonalić się na zajęciach pozalekcyjnych w takich kołach zainteresowań jak n.p.: polonistyczne, recytatorskie, dziennikarskie, biblioteczne, historyczne, fizyczne, chemiczne, biologiczne, geograficzne, informatyczne, matematyczne oraz nauki języków angielskiego i niemieckiego. Kontynuowane będą zajęcia rekreacyjno - sportowe gry w piłkę siatkową, piłkę nożną oraz ogólnorozwojowe zajęcia sportowe. W dalszym ciągu swoją działalność prowadzić będą drużyny harcerskie, Szkolny Chór oraz Szkolny Klub Wolontariusza.

Miejskie Gimnazjum im. S. Dulewicza w roku 2010 zakończyło realizację dwuletniego projektu Comeniusa w ramach programu ?Uczenie przez całe życie". We wrześniu w szkole rozpoczną się dwa następne projekty: ?Moje Gimnazjum - moja przyszłość" i ?Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat. M.G. będzie kontynuować ciekawe programy: ?Opowiem ci o wolnej Polsce - spotkania młodzieży ze świadkami historii", ?Trzymaj formę", ?Szkoła bez przemocy" oraz ?Jesteś zdrowy - bądź szczęśliwy".

W minionym roku szkolnym przeprowadzono szereg następujących remontów i napraw: pomalowano hol do sali gimnastycznej, zamontowano kraty w oknach i drzwiach sali ze sprzętem multimedialnym, pomalowano pomieszczenie świetlicy. Część tych prac wykonano z własnych funduszy.

Pilną potrzebą jest zakup szaf i regałów dla gabinetów geograficznego, historycznego i nauki religii. Aby efektywniej nauczać języka angielskiego musi zostać utworzony drugi gabinet językowy wyposażony w specjalistyczny sprzęt. W związku z wprowadzeniem nowego przedmiotu - zajęcia techniczne zachodzi konieczność zakupu specjalistycznych pomocy naukowych i sprzętu technicznego.

W nadchodzącym roku szkolnym zostanie zrealizowana inwestycja ?Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z poliuretanu.

W roku 2010 Miejskie Gimnazjum otrzymało z budżetu miasta kwotę 2.676.470 zł, w tym 2.355.899 zł na wynagrodzenia i pochodne. Na realizację programu Comenius szkoła otrzymała z UE -22.425 zł i z UM - 15.886 zł.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 8/2010

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl