Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 12136361, w sierpniu 24058, dziś 249; on-line: 101

Echo Darłowa

Laur Gospodarności

Rusza II edycja konkursu dla najbardziej aktywnych samorządów wiejskich i miejsko-wiejskich oraz organizacji pozarządowych i banków spółdzielczych.

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozpoczyna drugą edycję konkursu "Laur Gospodarności" dla najbardziej przedsiębiorczych gmin wiejskich i wiejsko-miejskich oraz banków spółdzielczych i organizacji pozarządowych najaktywniej wspierających inicjatywy samorządowe. Zgłoszenia do konkursu można składać do 29 kwietnia br. Wręczenie nagród odbędzie się 4 czerwca br. podczas uroczystej Gali na Zamku Królewskim w Warszawie.

?Laur Gospodarności" to pierwszy w Polsce konkurs dedykowany gminom wiejskim. Jego celem jest zwrócenie uwagi na prężną działalność samorządów na terenach wiejskich oraz podkreślenie ich zasług dla rozwoju polskiej wsi i społeczności lokalnych. Konkurs ?Laur Gospodarności" powstał 2010 r. w związku z 20-leciem samorządności w Polsce oraz 20 rocznicą działalności Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Poprzez "Laur Gospodarności" chcemy pokazać, że polskie gminy wiejskie mają wiele do zaoferowania. Dobra organizacja, efektywne wykorzystanie środków unijnych, innowacyjne pomysły i racjonalne zarządzanie finansami, to atuty, które posiada niejedna gmina wiejska w Polsce. Nagradzamy najlepszych, aby służyli, jako wzór do naśladowania dla innych. Doświadczenia pierwszej edycji pokazują, że konkurs jest potrzebny. W 2010 r. w konkursie wzięło udział ponad 200 gmin. Mam nadzieję, że zeszłoroczny, bardzo dobry wynik, zostanie poprawiony" - powiedział, Marek Zagórski Prezes Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Dla gmin wiejskich

Podobnie jak w zeszłym roku konkurs będzie składał się z 2 części. Pierwsza "Laur Gospodarności" adresowana jest do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, które najefektywniej pozyskiwały i zarządzały powierzonymi im funduszami oraz zrealizowały najlepsze projekty w następujących kategoriach:

o   Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej,

o   Rozwój kapitału społecznego,

o   Harmonijny rozwój,

Dodatkową kategorią jest:

o   Harmonijna współpraca: samorząd - bank spółdzielczy, w której nagrodę otrzyma bank spółdzielczy (zgłoszony przez gminę bądź gminy)będący rzeczywistym partnerem gminy, aktywnie wspierającym jej projekty i angażującym się w działalność lokalnej społeczności.

Ocenie podlegać będzie skala i ciągłość projektów na przestrzeni dwóch lub czterech lat w zależności od kategorii konkursowej.

Dla organizacji pozarządowych

Druga część konkursu, przebiegająca pod hasłem "Inspirujący Projekt Roku", adresowana jest do organizacji pozarządowych, które realizują projekty ujęte w Lokalnych Strategiach Rozwoju. Celem tej części konkursu jest zwrócenie uwagi na kluczowe znaczenie aktywności i współpracy między różnymi instytucjami dla rozwoju lokalnych społeczności. Dodatkowo, w ramach II części konkursu zostanie przyznany "Laur Honorowy" - nagroda dla Lokalnej Grupy Działania szczególnie wyróżniającej się w ubiegłym roku.  Nagrody finansowe przyznawane są organizacją, wyróżnionym w konkursie, wyłącznie na kontynuację nagrodzonego projektu. Organizacja pozarządowa, która zostanie laureatem II części konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 25 tys. zł.

Zgłoszenia

1) Gmina zgłasza swój udział w konkursie wypełniając specjalny formularz dostępny na stronie internetowej Funduszu www.efrwp.com.pl lub www.laurgospodarnosci.pl. Tam też znajduje się pełny tekst regulaminu konkursu oraz zasady oceny, na których podstawie zostaną wyłonieni zwycięzcy. Wypełniony formularz należy przesłać na adres pocztowy Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej: ul. Miedziana 3A, 00-814 Warszawa, z dopiskiem ?Laur Gospodarności".

2) Banki spółdzielcze w kategorii Harmonijna współpraca: gmina - bank spółdzielczy zgłaszane są do konkursu przez gminy.

3) Organizacje pozarządowe zgłaszane są przez Lokalne Grupy Działania, na których terenie realizowany jest projekt.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu i jego zasad można uzyskać pod numerem telefonu: 022 639 87 63 oraz na stronie internetowej www.laurgospodarnosci.pl. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

 

Leszek Walkiewicz
Darłowo, ED 3/2011

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl