Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 12136016, w sierpniu 23934, dziś 125; on-line: 76

Echo Darłowa

Sesja Rady Miasta Darłowo

W czwartek 31 marca o godz. 10 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Darłowie rozpocznie się siódma zwyczajna sesja Rady Miejskiej.

Na wstępie obrad radni przeanalizują projekt uchwały o zmianach w tegorocznym budżecie miasta i podejmą stosowną uchwałę. Związany z budżetem jest następny projekt uchwały, który dotyczy wieloletniej prognozy finansowej miasta Darłowo na lata 2011 - 2015. Dalej na wniosek Andrzeja Głębockiego - dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej radni rozpatrzą projekt wprowadzenia zmiany w taryfie za odprowadzenie ścieków oraz wprowadzenie do taryfy zaopatrzenia w wodę z dniem 1 maja opłaty abonamentowej obejmującej odczyty z wodomierzy i dokonywanie rozliczeń odczytów ze wspólnotami mieszkaniowymi. Dalej rada rozpatrzy wniosek burmistrza w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Komendzie Policji w postaci dokumentacji technicznej, dotyczącej termomodernizacji budynku Komisariatu Policji w Darłowie. Następnie radni zajmą stanowisko w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko - restauracyjne dla zabytkowego prospektu organowego w kościele Mariackim. Kolejna uchwała dotyczyć będzie wzorów formularzy dla podatków rolnego i leśnego. Na wniosek Elżbiety Karlińskiej - zastępcy burmistrza miasta radni rozpatrzą kwestię wprowadzenia zmian w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011. Planuje się również wprowadzenie zmian w uchwałach RM dotyczących zamiaru likwidacji Przedszkola nr 1 i nr 3. W kolejnym punkcie obrad Rada wyznaczy dwóch przedstawicieli do reprezentowania miasta Darłowo w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Ponadto w porządku obrad RM znajdują się projekty uchwał o nadaniu nowopowstałej ulicy nazwy Turystyczna, zamiany dwóch nieruchomości oraz projekt uchwały zarządzającej wybory do zarządów darłowskich osiedli.

 

Leszek Walkiewicz
Darłowo, ED 3/2011

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl