Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 11948467, w maju 41914, dziś 249; on-line: 100

Echo Darłowa

Powakacyjna sesja

W dniu 10 września br. w sali konferencyjnej ratusza odbyła się XLVI sesja rady Miejskiej. Na wstępie odbyło się uroczyste wręczenie „Złotego Denara Eryka” Andrzejowi Pancewiczowi który rozsławił Darłowo swoimi żaglowcami, wykonanymi z rybich ości. Po nim złożyła uroczyste ślubowanie i otrzymała z rąk burmistrza miasta akt nominacji na nauczyciela nominowanego Krystyna Staruch ze Szkoły Podstawowej nr 3 . Dalej przewodnicząca Zarządu Miasta Ewa Kucharska złożyła sprawozdanie z działań podejmowanych przez ZM w okresie między sesjami. W tym czasie Zarząd Miasta obradował 8 razy oraz odbyły się dwa Zgromadzenia Wspólników: MPEC  u i Zarządu Portu. Dotyczyły one wyboru Macieja Jabłońskiego na dyrektora zarządu Portu w związku z odejściem Lecha Pieczyńskiego oraz przedłużenia o następną kadencję członkowi Zarządu Spółki MPEC dla głównej księgowej Teresie Majchrowskiej. W okresie między sesjami Zarząd Miasta zajął się rozwiązaniem następujących problemów:
  • realizacją budżetu miasta,
  • spadkiem dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego,
  • dalszym ograniczeniem przez wojewodę zachodniopomorskiego pieniędzy na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
  • wynikami kontroli NIK-u w zakresie zaciągniętych pożyczek, stanu zadłużenia miasta, realizacji spłat i wykorzystania środków. Kontrola NIK-u wykazała, że wszystko w tej materii jest w porządku,
  • rozstrzyganie przetargów na budowę ulic: gen. Zygmunta Berlinga, Marynarskiej i Kaszubskiej oraz deptaku na Powstańców Warszawskich
  • remontami i przygotowaniem do nowego roku szkolnego w szkołach i przedszkolach oraz wyprawkami dla pierwszoklasistów,
  • mianowaniem na 5 lat dyrektorem Zespołu Szkół im. St. Żeromskiego dr Wiesława Lesnera, oraz mianowaniem na okres pół roku mgr Janiny Kolańskiej p.o. dyrektorem Miejskiego Gimnazjum.
  • wysłaniem na kolonie do Szczawna Zdroju 56 dzieci z rodzin biednych i zagrożonych alkoholizmem oraz 6 dzieci do Międzywodzia.
W okresie między sesjami burmistrz miasta Ewa Kucharska brała udział w obradach sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. Gospodarki Morskiej. Postulowała tam o zmianę ustawy o portach i przystaniach morskich tak, aby umożliwiała ona pełne skomunalizowanie terenów portowych niezależnie od tego czy ich właścicielem jest skarb państwa czy AWRSK. W Trybunie Obywatelskiej wystąpił przewodniczący zarządu osiedla nr 4. Zapytał czy przedstawiciel miasta brał udział w odbiorze kawałka ul Okrężnej, gdyż pozostawiono tam gruz. Nie zaproszono nas na odbiór, ponieważ jest to inwestycja powiatowa  otrzymał odpowiedź. Z pretensją wystąpił S. Kozłowski, który postulował o tymczasowe zagrodzenie ścieżki, położonej pomiędzy ulicami Wałową i M.C. Skłodowskiej, ponieważ zbierają się tam pijacy, chuligani, a pewnie i narkomani. Zarząd Miasta oglądał to miejsce i stwierdził, że nie można go zagrodzić, gdyż jest tam dojazd do zaplecza. Następnie radny Wojciech Morawski odczytał pismo do przewodniczącego Rady Miejskiej o zlikwidowanie Straży Miejskiej z dniem 1 stycznia 2003 r. Środki w wysokości 200 tys.zł. zaproponował przekazać dla policji na utworzenie dodatkowych etatów policjantów oraz na zakwaterowanie i wyżywienie dodatkowych policjantów w sezonie letnim. Samochód Straży Miejskiej po przystosowaniu dla potrzeb niepełnosprawnych należy przekazać Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół. Wnioskował również o opracowanie koncepcji parkingów w Darłowie. Pismo podpisali oprócz W. Morawskiego, J. Buziałkowski, C. Woźniak i A. Rachwalski. Poza tym radny W. Morawski zapytał pytanie czy ZM koordynował rozkłady jazdy z Darłowa do Darłówka i czy kontrolował ich przestrzeganie. Tak oczywiście otrzymał odpowiedź. Pytano również dlaczego zmienia się opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Kierownik wydziału Geodezji Halina Trusiuk wyjaśniła tę sprawę W Darłowie od 1995 roku takie opłaty nie były zmieniane podczas gdy wartość nieruchomości znacznie wzrosła . Natomiast prawo nakazuje aby takie opłaty aktualizować. W oparciu o szczegółową analizę postanowiono wypowiedzieć stawki za dzierżawę wieczystą i zaktualizować ich wysokość od roku 2003. Nie dotyczy ten problem Darłówka, gdyż tam już zaktualizowano już te stawki.
W dalszym toku Trybuny Obywatelskiej głos zabrała radna Genowefa Klingiert pytając jaka jest sytuacja z planem przestrzennego zagospodarowania miasta? Na to pytanie odpowiedział Marek Więckowski  kierownik referatu planowania i rozwoju. Ponieważ firma pana G. Baranowskiego nie wywiązała się zarówno z terminów jak i rzeczowego zakresu prac postanowiono zerwać umowę i wystąpiono o zwrot przekazanych materiałów przez Urząd Miasta niezbędnych do opracowania Planu Przestrzennego zagospodarowania Miasta Darłowa. Wykonawca nie zgodził się na ich zwrot. Wystąpiliśmy więc przeciwko niemu na drogę sądową. Aktualnie przygotowujemy Studium Historyczno  Urbanistyczne, które jest niezbędne do opracowania planu przestrzennego zagospodarowania oraz przygotowujemy nowe specyfikacje.
Najważniejszym punktem obrad rady były zmiany w budżecie miasta na rok 2002. Uchwalona poprawka zwiększyła dochody miasta o kwotę 134.827 zł i wydatki o sumę 411.595 zł. W tych kwotach znajduje się dotacja z budżetu państwa w wysokości 115 tys. zł na dofinansowanie zadania „Przebudowa Ulicy Powstańców Warszawskich”. Radni poparli również wniosek Zarządu Miasta o zwiększenie wydatków na dodatki mieszkaniowe o sumę 251.324zł. Dzięki temu MOPS będzie mógł na bieżąco wypłacać dodatki mieszkaniowe mimo, że wojewoda nie przekazał na nie pieniędzy miastu. Budżet po uchwalonej zmianie zamyka się dochodami w kwocie 21.917.945 zł i wydatkami 22.184 378 zł. Na wydatki majątkowe przeznaczono 2.670.014 zł. Budżet zamyka się deficytem na kwotę 266.433 zł., który jest pokryty z wolnych środków na dzień 31.12 2001 r.
Drugą uchwałą podjętą przez radnych było przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały XLIV/391/98 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata.
Następnie radni wyrazili zgodę właścicielowi firmy ERICUS, Piotrowi Masłowskiemu, zajmującemu się m.in. importem i eksportem wyrobów wędliniarskich na używanie nazwy Darłowo w jego znaku towarowym. Dwie następne uchwały: o przyznaniu Medalu „Zasłużony dla Miasta Darłowo” dla Klubu Kolarskiego Ziemia Darłowska i przyznaniu „Złotego Denara Eryka” jego prezesowi Eugeniuszowi Adamów zostały podjęte jednomyślnie.
 

L.W.
Darłowo, ED 9/2002

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl