Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 7773145, w lipcu 13270, dziś 1365; on-line: 53

Echo Darłowa

Rondo Pionierów Ziemi Darłowskie

W Darłowie obradowała Rada Miejska

Darłowo, 30 listopada 2011 roku

We wtorek 29 listopada w darłowskim ratuszu na 18. zwyczajnej sesji obradowała Rada Miejska pod przewodnictwem Zbigniewa Grosza.

Sesja rozpoczęła się wręczeniem Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie obchodzącym złote gody Irenie i Tadeuszowi Ciechanowskim. Honorową Odznaką Srebrnego Gryfa Zachodniopomorskiego Arkadiusz Klimowicz - burmistrz miasta uhonorował Dorotę Jaźwińską. Wręczył też Medal Komisji Edukacji Narodowej Leszkowi Walkiewiczowi.

Właściwe obrady rozpoczęły się od przedstawienia sprawozdania Arkadiusza Klimowicza - burmistrza miasta Darłowo z działań podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami. Będzie ono w całości zamieszone na stronach internetowych Urzędu Miejskiego.

Następnie radni zapoznali się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie miasta i nie wnieśli żadnych uwag czy poprawek. Z tym zagadnieniem wiąże się podjęta uchwała o zmianie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i gimnazjów, która po wejściu w życie uprości tryb udzielania dotacji przez samorząd. Dalej na wniosek zastępcy burmistrza Elżbiety Karlińskiej dokonano korekty budżetu miasta na rok 2011. Dokonano zmniejszenia dochodów o 113 zł i jednocześnie zwiększenia dochodów o 50.592 zł. Poza tym zmniejszono wydatki o kwotę 38.983 zł i zwiększono wydatki o 89.443 zł. Po dokonanych zmianach tegoroczny budżet miasta Darłowa zamyka się dochodami ogółem w wysokości 105.817.364 zł i wydatkami ogółem 72.775104 zł. W ramach wydatków na realizację zadań własnych wydatki majątkowe (czytaj inwestycje) stanowią kwotę 34.730.562. Co trzecia złotówka wydana z budżetu miasta idzie na inwestycje.

Rada jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi na rok 2012. Kolejna uchwała dotyczyła zarządzenia wyborów do zarządu osiedla nr 5 w Darłowie na dzień 22 grudnia. Na wniosek Klubu Pionierów Ziemi Darłowskiej Rada Miejska jednomyślnie nadała nowemu ważnemu rondu usytuowanemu na styku al. Jana Pawła II i ul. Sportowej nazwy "Rondo Pionierów Ziemi Darłowskiej". Poza tym radni rozpatrzyli sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli Miejskiej Biblioteki Publicznej im Agnieszki Osieckiej i przyjęli je przy jednym głosie sprzeciwu. Rada miejska podjęła też uchwałę w sprawie planu miejscowego.

W Trybunie Obywatelskiej zabrał głos Jan Skórski, który poruszył temat zbrodni dokonanej w Darłowcu (na terenie gminy Darłowo) w roku 1945.

 

Leszek Walkiewicz
Darłowo, ED 11/2011

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl