Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 10755330, w październiku 35652, dziś 1427; on-line: 238

Echo Darłowa

Proinwestycyjny budżet miasta Darłowa na 2014

W poniedziałek 23 grudnia radni zdecydują o przyjęciu budżetu miasta Darłowo na 2014 rok. Władze miasta prawie połowę budżetu przeznaczają na inwestycje. Za­pi­sa­ne w nim do­cho­dy mają wynosić 51.349. 315 zł. Projekt budżetu przewiduje wydatki na kwotę 85.680.494 zł. Z tej sumy 41.293.735 zł, czyli 48,2 procent planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe (czytaj inwestycje). Tak wysoki poziom wydatków inwestycyjnych utrzymuje się od kilku lat.

Struktura planowanych wydatków w poszczególnych działach budżetowych przedstawia się następująco: Na rybołówstwo i rybactwo przeznaczono 15.061.885 zł. W ramach tych wydatków 9.592.000 zł przeznaczono na kontynuację budowy nowego basenu rybackiego w porcie Darłowo oraz 5.469.885 zł na przedłużenie Nabrzeża Słupskiego.

Wydatki na transport i łączność mają wynieść 14.837.800 zł. W ramach tych sum zaplanowano następujące inwestycje:

- poprawa dostępności do portu morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych - 13.000.000 zł

- budowa przystani jachtowej na pomostach pływających w basenie rybackim- 1.600.000 zł,   - budowa chodników przy ulicach: gen. Maczka-70.000 zł, Księżnej Anny - 30.000 zł, Spokojnej - 120.000 zł,

-budowa parkingu przy ul. Wyspiańskiego (etap I)- 150.000 zł,

- budowa skrzyżowania ulic Leśnej z Wiśniową-70.000 zł,

- budowa ulicy nowoprojektowanej (dojście do Orlika przy ZS - Żeromskiego) dokumentacja techniczna - 30.000 zł

- budowa ul. Polnej - 69.000 zł

- odwodnienie ul. Wiejskiej - 100.000 zł,

- dokumentacja drogi wewnętrznej Krótka/ Podzamcze-50.000 zł

-przebudowa podwórek na Starym Mieście - 200.000 zł,

- zakup i montaż świateł nawigacyjnych-350.000 zł,

budowa przystani jachtowej- 5 000 zł

Na turystykę przeznaczono -1.789.012 zł, z tego na budowę terminala pasażerskiego zaplanowano kwotę 1.250.000 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej budowy promenady spacerowej - 200.000 zł oraz na utrzymanie plaż i realizację projektu „Interface Plus- 399.012 zł

Na gospodarkę mieszkaniową planuje się przeznaczyć sumę- 2.757.334 zł

Na administrację publiczną zaplanowano wydatki w wysokości -6.582.106 zł, w tym 196.375 na funkcjonowanie Rady Miejskiej, 60.000 zł na zakup sprzętu komputerowego i zakup oprogramowania, 628.000 zł na promocję miasta

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza w roku 2014 pochłoną 15.361.122 zł. Na opiekę społeczną i profilaktykę społeczną przeznaczono 8.712.085 zł. Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wyniosą 5.533.199 zł, w tym 300 tys. zł przeznaczono na budowę oświetlenia ulic; Polnej, Wybickiego i Lutosławskiego. Blisko trzy miliony pójdzie na gospodarkę odpadami. Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki na kwotę -1.441.859 zł, w tym na utrzymanie i działalność DOK - 947.153 zł, Biblioteki Miejskiej -357.717 zł. Wydatki na kulturę fizyczną i sport mają wynieść rekordowo 10.128.990.zł. W ramach tych wydatków zaplanowano środki w wysokości 1.600.000 zł na budowę Sali Sportowej w Zespole Szkół im. S. Żeromskiego i 7.500.000 zł na budowę Bałtyckiego Centrum Kongresowego. Ponadto na budowę całorocznych siłowni na wolnym powietrzu wraz z elementami malej architektury zaplanowano wydatki na kwotę - 584.590 zł. Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki na rok 2014 w kwocie 683.500 zł

Projekt budżetu miasta na rok 2014 został już przeanalizowany we wszystkich Komisjach Rady Miejskiej i oceniony wysoce pozytywnie, szczególnie za jego proinwestycyjny charakter. Planowana różnica między dochodami, a wydatkami w wysokości 34.331.179 zł zostanie pokryta z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i dotacji unijnych w wysokości 16.331.179  zł oraz kredytem inwestycyjnym na kwotę 18.000.000  zł.

Mimo, że rok 2014 nie będzie dla finansów miasta Darłowa łatwy władze miasta zdecydowały, aby nie podwyższać na rok 2014 zarówno podatku od nieruchomości jak podatku od środków transportowych.

 

Leszek Walkiewicz
Darłowo, ED 12/2013

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl