Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Burmistrzowi Darłowa jednomyślnie udzielono absolutorium

Radni Rady Miejskiej w Darłowie 24 czerwca 15 głosami za (jednomyślnie) podjęli uchwałę o udzieleniu Arkadiuszowi Klimowiczowi - burmistrzowi Darłowa absolutorium za rok 2013.

We wtorek 24 czerwca 2014  w sali posiedzeń darłowskiego ratusza odbyła się 54. sesja Rady Miejskiej Darłowa. Głównym tematem omawianym w czasie jej trwania było sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2013 rok oraz kwestia podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta. Wszystkie komisje Rady Miejskiej jednomyślnie pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu miasta za rok ubiegły. Uchwała podjęta przez Radę Miejską  stanowi pełną akceptację radnych dla pracy  włodarza miasta Arkadiusza Klimowicza.  
Budżet za 2013 r. został zrealizowany, a środki zewnętrzne pozyskiwane dla miasta są widoczne w postaci zrealizowanych inwestycji. Plan wydatków budżetu wykonano w wysokości  55.413.110,92.zł  - 69,9%. Na wydatki majątkowe (czytaj inwestycje) poszło 36.065.733,88 zł, co stanowi 45,5% ogółu wydatków. Część zadań inwestycyjnych niezrealizowanych w roku ubiegłym z powodu złych warunków atmosferycznych została przeniesiona na rok bieżący Plan dochodów został wykonany w kwocie 52.008.039,96 zł, tj. 97,6%.
Budżet miasta zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 4.645.640,61zł przy planowanym deficycie 27.279.940 zł. Zadłużenie miasta na koniec 2013 r. wynosi ogółem 2.753.866  zł, co stanowi zaledwie 5,4% uzyskanych dochodów budżetowych.  Jest to dług długoterminowy zaciągnięty na pokrycie kosztów inwestycji.

 

Leszek Walkiewicz
Darłowo, ED 6/2014

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl