Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 7782211, w lipcu 15502, dziś 621; on-line: 551

Echo Darłowa

Głosowanie

Darłowianie wybierają najlepsze projekty do budżetu obywatelskiego

W dniach od 3 do 9 listopada 2014 mieszkańcy Darłowa w głosowaniu podejmą decyzję, które ze zgłoszonych projektów zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego w roku 2015.

Burmistrz Darłowa zaproponował mieszkańcom miasta wprowadzenie pilotażowego programu Budżetu Obywatelskiego na rok 2015, w kwocie 100 tysięcy złotych. W ramach budżetu obywatelskiego do Urzędu Miejskiego zgłoszono 11 projektów. Zespół ds. budżetu w składzie 6 mieszkańców miasta i czterech urzędników po ocenie formalno- prawnej do głosowania przeznaczył 9 następujących wniosków:

 • "Naukowy ogród pełen tajemnic" to pomysł na ciekawe zajęcia praktyczne dla dzieci. Poznają tajniki pogody oraz przeprowadzą doświadczenia związane z wodą, glebą i powietrzem. Wykorzystają technologię IT. Będą uprawiać ogródek warzywny, zadbają o karmik i budkę lęgową dla ptaków. Podręczniki na bok. Realizacja w SP nr3 kosztem - 19011,04 zł
 • Zadbane otoczenie to marzenie" Projekt zakłada zagospodarowanie ternu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Darłowie poprzez nasadzenie krzewów ozdobnych, ustawienie gazonów, ławek i koszy. Ogród jest doskonałym miejscem zdobywania wiedzy poprzez działanie. Zgromadzenie atrakcyjnych roślin pozwoli na prowadzenie ciekawych lekcji przyrody, obserwacje i praktyczne działania uczniów na zajęciach w terenie, co z kolei może przyczynić się do wyższych wyników w nauce. Uczniowie będą sadzić i pielęgnować rośliny, a także prowadzić obserwacje. Będą mieli możliwość czynnego uczestnictwa w hodowli roślin, które ozdobią otoczenie szkoły. Koszt -19843,00 zł
 • „Sala prób i mini studio nagrań" Projekt zgłoszony przez Miejskie Gimnazjum im. S. Dulewicza. Projekt jest odpowiedzią ma potrzeby mieszkańców Darłowa, które znane jest z muzycznego charakteru. Świadczy o tym obecność w mieście kilkunastu zespołów muzycznych i wielu indywidualnych muzyków. Młodzież i dorośli spotykają się w swoich domach, garażach, strychach, gdzie wspólnie grają i nagrywają swoje kompozycje. Stworzenie ogólnodostępnego miejsca na próby, gdzie również można byłoby nagrywać muzykę jest bardzo zasadna. Miejsce takie ułatwi wielu ludziom twórczość artystyczną, da możliwość realizacji swoich marzeń tj. założenie zespołu, wydanie płyty. Ponadto stworzy możliwość do atrakcyjnego spędzania wolnego czasu poprzez edukację muzyczną i artystyczną. Koszt 20 tys. zł
 • Ptasi zakątek" - położony niedaleko cmentarza, wzdłuż ul. św. Gertrudy (na tyłach byłego magazynu zbożowego - obecnie sklep z farbami Mal-Bud). To ekologiczna miejska stołówka dla wszystkich małych ptaszków, czynna w okresie zimowym. Łatwo dostępna dla dzieci, ich rodziców, wychowawców i przechodniów. Usytuowana w przyjemnej zielonej oprawie, wśród licznej roślinności. Otoczona delikatnym ogrodzeniem, w celu zapewnienia bezpieczeństwa od sąsiadującej ulicy. Koszt - 19826,70
 • "Zagospodarowanie dziedzińca szkolnego przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego" Chcielibyśmy, aby teren przy szkole zmienił się w zadbane miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe dla rodziców, pracowników i mieszkańców Darłowa. projekt pozwoli na ustawienie na dziedzińcu ławek i stołów oraz na zagospodarowanie ternu zielonego by stworzyć miłą atmosferę do wypoczynku. Koszt projektu 20.000 zł
 • Monitoring w Zespole Szkół Społecznych w Darłówku". Celem Projektu Obywatelskiego jest modernizacja monitoringu w Zespole Szkół Społecznych im. Lotników Morskich STO w Darłowie. Zmodernizowany system obejmował będzie monitoring budynku szkoły wraz z terenem, na którym się znajduje, jak również przyległych do niej obiektów: dwóch boisk szkolnych oraz siłowni zewnętrznej. Wszystkie wymienione obiekty są własnością i znajdują się na terenie Urzędu Miasta Darłowo. 24 godzinny monitoring zapewni bezpieczeństwo przebywającym na obiektach osobom oraz uchroni w/w obiekty przed dewastacją. Koszt 17388,00 „Parking rowerowy - Centrum Darłowa" Przejazdy rowerowe to nie tylko przyjemność, ale i dodatkowa dawka zdrowia. Cały świat przesiada się na rowery. Parking rowerowy w centrum miasta pozwoli młodzieży szkolnej, mieszkańcom i turystom pozostawić rower w bezpiecznym miejscu. Parking rowerowy zlokalizowany przy Placu Kościuszki, róg Placu Kościuszki i ul. Kościelnej. Koszt 2984,60 zł
 • „Multimedialne gabinety polonistyczne" Dzięki realizacji projektu dwa gabinety języka polskiego w Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie zostaną wyposażone w sprzęt multimedialny służący młodzieży do lepszego przygotowania się do egzaminów maturalnych i egzaminów zawodowych. Umożliwi to również m.in. interaktywne korzystanie z zasobów muzeów czy galerii sztuk dostępnych online. Koszt-20 tys. zł
 • „Zabawa bez granic- Huśtawka dla osób niepełnosprawnych" Projekt  zakłada montaż metalowej huśtawki - platformy na placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 2 w Darłowie, z którego korzystają także podopieczni Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Terapeutycznego.  Sprzęt jest specjalnie przystosowany i przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Huśtawka pozwala na zabawę niepełnosprawnej osoby bez konieczności wyjmowania jej z wózka. Dzięki niej osoby poruszające się na wózkach będą mogli aktywnie, bez barier uczestniczyć w rekreacji na świeżym powietrzu i cieszyć się nią w gronie rówieśników. Plac będzie miejscem sprzyjającym integracji. Koszt 19715,67 zł

Głosowanie odbędzie się w sposób tradycyjny za pomocą kart do głosowania oraz drogą elektroniczną. Punkty do głosowania znajdują się na parterze w UM Darłowo oraz w Zespole Szkół Społecznych w Darłówku Będą czynne od 3 do 7 listopada 2014 w godzinach pracy, a w ostatni dzień głosowania (tj. piątek) w godzinach. od 07.00 do godz. 20.00. Drogą elektroniczną będzie można głosować od 03.11.2014 do 09.11.2013 (do godz. 24.00) pod wskazanym na stronie UM Darłowo adresem  e-mail.  Każdy mieszkaniec Darłowa, który ukończył 16 lat może zagłosować jednorazowo na 5 wybranych przez siebie projektów, po jednym głosie na każdy z nich. Wygrywają projekty, które otrzymają największą ilość głosów. W przypadku remisu nastąpi dodatkowe głosowanie tylko drogą elektroniczną. Wynik głosowania przekazany zostanie do publicznej wiadomości w terminie do końca listopada 2014 r. Głosujemy na 5 spośród następujących projektów (w kolejności alfabetycznej):

 1. Monitoring z Zespole Szkół Społecznych w Darłowie
 2. Multimedialne gabinety polonistyczne
 3. Naukowy ogród pełen tajemnic
 4. Parking rowerowy - Centrum Darłowa
 5. Ptasi zakątek
 6. Sala prób i mini studio nagrań
 7. Zabawa bez granic - Huśtawka dla osób niepełnosprawnych (projekt DOR-T Darłowo)
 8. Zadbane otoczenie to marzenie
 9. Zagospodarowanie dziedzińca szkolnego przy Sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego.

Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Darłowa, którzy ukończyli 16 lat, biorąc pod uwagę datę roczną. Ważne jest miejsce zamieszkania, a nie miejsce zameldowania. Prawo do udziału w głosowaniu mają osoby zamieszkałe na terenie miasta Darłowa. Na karcie do głosowania należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL. Karty do głosowania wypełnione niewłaściwie, niezawierające właściwych danych będą uznane za nieważne.  Głosować możemy w Internecie - na stronie internetowej: www.budzet.darlowo.pl poprzez wypełnienie interaktywnej karty do głosowania i przesłanie jej na adres email: kontakt@budzet.darlowo.pl lub głosując wykorzystując aktywny formularz na stronie. Głosując przez Internet nie trzeba drukować karty ani odwiedzać punktu głosowania, albo osobiście w punktach głosowania poprzez wypełnienie na miejscu karty do głosowania lub przekazanie wcześniej wypisanej karty: Urząd Miejski w Darłowie, Plac Tadeusza Kościuszki 9 - biuro podawcze lub w Zespole Szkół Społecznych im. Lotników Morskich STO. Można też głosować poprzez wysłanie karty do głosowania za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego w Darłowie, 76-150 Darłowo, Plac Tadeusza Kościuszki 9 (decyduje data wpływu)

UWAGA: Na stronie www.budzet.darlowo.pl w zakładce „POBIERZ" znajduje się wzór karty do głosowania. W przypadku, kiedy nie można osobiście odwiedzić jednego z punktów głosowania - wydrukowaną i wypełnioną kartę do głosowania można przekazać osobie, która w naszym imieniu wrzuci kartę do urny ustawionej w punktach głosowania - w wyznaczonych miejscach i godzinach. Głosować można tylko jeden raz. Każde ponowne oddanie głosu spowoduje, że wszystkie głosy oddane przez daną osobę zostaną uznane za nieważne.  Wszystkie propozycje projektów, które przeszły pozytywnie weryfikację formalno-prawną są opublikowane na stronie internetowej budżetu obywatelskiego www.budzet.darlowo.pl - Baza projektów obywatelskich. Dodatkowo z listą projektów można zapoznać się w punktach głosowania. Aby prawidłowo oddać głos należy wybrać maksymalnie 5 projektów na karcie do głosowania poprzez postawienie znaku „X" w odpowiednim polu w kolumnie WYBÓR, wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz PESEL, a także podpisać zawarte w karcie oświadczenie. Analogicznie oddajemy głos za pomocą Internetu, gdzie w karcie do głosowania mamy do uzupełnienia wyżej opisane pozycje. Głos będzie nieważny: gdy karta do głosowania będzie wypełniona niewłaściwie lub nie będzie zawierała wymaganych danych, gdy dane na karcie do głosowania zostaną wpisane niewyraźnie, gdy w wyniku weryfikacji karty zostanie stwierdzony brak podpisu lub dane osobowe lub numer PESEL będą niepoprawne, gdy w wyniku weryfikacji stwierdzone zostanie, że głos został oddany więcej niż jeden raz.

 

Leszek Walkiewicz
Darłowo, ED 11/2014

Karta do głosowania

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl