Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 10767131, w październiku 38814, dziś 125; on-line: 146

Echo Darłowa

Burmistrz i darłowscy radni złożyli ślubowanie

Na sesji Rady Miejskiej inaugurującej VII kadencję, jaka odbyła się w darłowskim ratuszu 1 grudnia radni i burmistrz Arkadiusz Klimowicz złożyli ślubowanie.

Tradycyjnie sesję inaugurującą nową kadencję otworzył radny senior. Obecnie jest nim Edward Ziółkowski, który już przez 16 lat sprawował mandat radnego. Po otwarciu obrad przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Leszek Kuca wręczył radnym zaświadczenia o wyborze. Następnie piętnastu radnych złożyło ślubowanie o treści: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców." Część radnych do ślubowania dodało zdanie: „Tak mi dopomóż Bóg".

W składzie nowej Rady Miejskiej znajduje się 11 radnych z Komitetu Wyborczego Wyborców Arkadiusza Klimowicza: Dudziński Roman, Grosz Zbigniew, Herdzik Andrzej, Maciąg Jerzy, Madalińska-Marciniak Ewa, Podgórska Dorota, Potomska Renata, Różańska Krystyna, Sokolińska Krystyna, Woźniak Czesław, Ziółkowski Edward. Z Komitetu Wyborczego Wyborców „Twoje Darłowo" radnymi zostali: Breszka Paweł, Masłowski Piotr, a Komitetu Wyborczego Wyborców „Aktywne Darłowo" weszli - Basandowska Ewa i Gorgol Robert.

Włodarz Darłowa serdecznie podziękował    mieszkańcom Królewskiego Miasta za wybór i zaufanie. Osobno podziękował Zbigniewowi Groszowi za współpracę i przewodniczenie radzie przez 11 lat oraz Bożenie Magier, która została przewodniczącą komisji zdrowia w radzie powiatu sławieńskiego, a także byłym radnym: Krzysztofowi Cybulskiemu, Bogdanowi Sajko i Marianowi Wysockiemu. W przerwie obrad Arkadiuszowi Klimowiczowi złożyli gratulacje starosta sławieński Wojciech Wiśniowski i nowy wójt gminy Darłowo Radosław Głażewski.

Kandydaturę Krystyny Sokolińskiej na przewodniczącą  RM zgłosił ustępujący przewodniczący Zbigniew Grosz, uzasadniając, że ma ona wielkie doświadczenie samorządowe i cieszy się sympatią wielu mieszkańców. Dodajmy, że Krystyna Sokolińska jest dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy i w wyborach zdobyła aż 59% poparcia w swoim okręgu wyborczym. To najlepszy wynik procentowy pośród wszystkich radnych. W tajnym głosowaniu przewodniczącą Rady Miejskiej wybrano   Krystynę Sokolińską, która radną została już po raz czwarty. Otrzymała 13 głosów a jej kontrkandydat Paweł Breszka 2 głosy. Kandydaturę Pawła Breszki na przewodniczącego rady zgłosił radny Piotr Masłowski z Komitetu Wyborczego „Twoje Darłowo". Uzasadnił, że Paweł Breszka jest radnym z Darłówka i był przewodniczącym zarządu osiedla w tej nadmorskiej dzielnicy Darłowa. Wiceprzewodniczącym rady miejskiej wybrano Czesława Woźniaka - 10. głosami. Ewa Basandowka w głosowaniu na wiceprzewodniczącą otrzymała 5 głosów. W końcowej części obrad głos zabrał Arkadiusz Klimowicz, który wygłosił krótkie ekspose. Burmistrz na najbliższe cztery lata zgodnie z programem wyborczym zapowiedział, że wspólnie z powiatem i gminą Darłowo będzie dążył do poszerzenia dostępności do usług zdrowotnych do lekarzy specjalistów, w tym również poprzez utworzenie w Darłowie oddziału szpitalnego, ponieważ służba zdrowia będzie jednym z priorytetów na nową kadencję. W najbliższych latach będzie się kończyć era wielkich inwestycji komunalnych, które były niezbędne dla rozwoju Darłowa. Teraz nadchodzi czas mniejszych inwestycji takiego typu jak: place zabaw, małe boiska, podwórka, urządzenia rekreacyjne, czy osiedlowe drogi i chodniki. Burmistrz Darłowa zapowiedział, że będzie proponował radzie realizację przedsięwzięć, które spowodują, że lepiej będzie się żyło mieszkańcom, a miasto będzie nie tylko przyjazne dla turystów i inwestorów, ale przede wszystkim dla darłowiaków.  Dzięki nowym inwestycjom Darłowo będzie piękne i wygodne nie tylko od frontu, ale również od zaplecza. Jednym z istotnych kierunków działania samorządu będzie ułatwianie życia osobom starszym i niepełnosprawnym oraz likwidacja barier architektonicznych. Burmistrz podkreślił, że zostaną, poszerzone konsultacje społeczne, reaktywowanie zostaną zarządy osiedlowe, a także większa pula pieniędzy będzie przeznaczona na Budżet Obywatelski. Ponadto planuje się powołanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Poprawie ulegnie także infrastruktura potrzebna dzieciom i młodzieży. Dalszemu rozszerzeniu ulegnie współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym również z klubami sportowymi.

Na wniosek przewodniczącej RM Krystyny Sokolińskiej, która jest zwolennikiem popołudniowych sesji, aby w nich szerzej mogli uczestniczyć mieszkańcy przerwano obrady do dnia 3 grudnia do godz. 17. W dalszym toku sesji RM zostaną wybrane składy poszczególnych Komisji Rady i ich przewodniczący. Przy okazji poinformowała biorących udział w sesji, że na jej ręce wpłynęło pismo o utworzeniu Klubu Radnych „Dobre Darłowo", którego przewodniczącym jest Jerzy Maciąg.  W skład klubu weszło 11 radnych wybranych z Komitetu Wyborczego Arkadiusza Klimowicza.

 

Leszek Walkiewicz
Darłowo, ED 12/2014

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl