Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 10766872, w październiku 38752, dziś 63; on-line: 150

Echo Darłowa

Ostatnia sesja darłowskiej rady miejskiej w 2014

Na sesję 29 grudnia 2014 przybył komplet 15 radnych. Sesję rozpoczęło sprawozdanie burmistrza Darłowa Arkadiusza Klimowicza z działań podejmowanych pomiędzy sesjami.

Burmistrz poinformował radnych i mieszkańców przybyłych na sesję o konkretnych działaniach, jakie podjęły władze miasta i poszczególne referaty. Prawie dwugodzinne wystąpienie burmistrza zawierało m.in. działania referatu gospodarki nieruchomościami i planowania o przetargach, sprzedanych nieruchomościach i dyskusjach nad zmianami planu przestrzennego zagospodarowania miasta. Dalsze informacje dotyczyły działań podjętych przez biuro promocji miasta i inspektora ds. ochrony środowiska o zorganizowanych ogólnomiejskich imprezach i wydanych decyzjach środowiskowych. Odrębnie dowiedzieliśmy się, czym zajmował się referat gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Wyszczególniono m.in. naprawy nawierzchni na kilkunastu ulicach, uzupełniono znaki drogowe, wymieniono i udrożniono kanalizację deszczową i ogólnospławną, zakończono I etap budowy miejsc parkingowych na osiedlu Wyspiańskiego, wyremontowano i odwodniono dalszą części ulicy Wiejskiej, wyrównano i wyprofilowano kilka dróg gruntowych, zakończono budowę alejek na cmentarzu komunalnym oraz na pięciu ulicach zamontowano kilkadziesiąt nowych energooszczędnych lamp oświetleniowych. Ze sprawozdania referatu oświaty i spraw społecznych dowiedzieliśmy się, jakie przedsięwzięcia zostały zorganizowane lub dofinansowane przez Urząd Miejski za pośrednictwem w/w referatu. Były to m.in.: przekazanie dotacji dla Zespołu Szkół Społecznych w Darłówku za grudzień i listopad w wysokości 188.318 zł oraz dla Niepublicznych przedszkoli i żłobków za 2 miesiące w wysokości 373.240 zł. W tym samym czasie dla 157 uczniów wypłacono stypendia socjalne w łącznej wysokości 51.472 zł. Na skutek wystąpienia referatu do ministerstwa edukacji narodowej pozyskano kwotę 10.000 zł na doposażenie świetlicy w SP nr 3. Dalej zorganizowano i rozstrzygnięto konkurs na przygotowanie i wydawanie obiadów w roku 2015 dla podopiecznych MOPS-u. Ponadto w okresie pomiędzy sesjami referat oświaty i spraw społecznych wsparł finansowo takie przedsięwzięcia jak np.: Darłowska Laponia św. Mikołaja, stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiego Gimnazjum na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, Klub Orlik na organizację turnieju mikołajkowego, zajęcia w kinie z interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej KinoSzkoła, zakupiono odkurzacz parowy dla samorządowych szkół, przeprowadzono wszelkie procedury z ustaleniem zadań dla Budżetu Obywatelskiego na rok 2015, oraz ufundowano upominki i nagrody dla 16 honorowych dawców krwi, którzy oddali najwięcej krwi oraz puchary dla najlepszych dwójek siatkarskich, które wzięły udział w turnieju zorganizowanym przez ZS im. S. Żeromskiego.

W końcowej części wystąpienia burmistrza Arkadiusza Klimowicza dowiedzieliśmy się o aktualnym stopniu realizowanych przez miasto inwestycji za pośrednictwem referatu integracji europejskiej i inwestycji. Aktualnie realizowane są następujące inwestycje: W basenie rybackim trwa budowa trzech hal magazynowych o łącznej powierzchni 1163 metry kw.; budowa kontenerowego budynku socjalnego składającego się z dziewięciu kontenerów o łącznej powierzchni użytkowej 117,7m kw, budowa toalet, budowa systemu kanalizacji sanitarnej (grawitacyjna oraz tłoczna), ogrodzenie terenu, budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa drogi dojazdowej do basenu od strony skrzyżowania z ul. Wilków Morskich i Nadmorskiej. Roboty te potrwają do końca maja 2015. Referat Inwestycji prowadzi samodzielny nadzór nad prowadzonymi inwestycjami, za wyjątkiem budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Kontynuowane są prace projektowe związane z posadowieniem tzw. „Kładki Kutrowskiej" pomiędzy terenem Wyspy Łososiowej a ul. Lutosławskiego.

Trwają też prace na zadaniu p.n.„Poprawa dostępności do portu morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych". Zaangażowanie rzeczowe robót wynosi ok. 50%. Planuje się wcześniejsze zakończenie inwestycji z miesiąca październik 2015 na czerwiec 2015. Niedawno 28 listopada odebrane zostały prace związane z „Budową ogólnodostępnego, bezpiecznego placu zabaw w parku miejskim przy ulicy O. Damiana Tynieckiego w Darłowie". Ponadto w ramach Programu Południowy Bałtyk 2007-2013 trwa budowa terminala pasażerskiego, która zakończy się pod koniec kwietnia 2015. Zaangażowanie robót wynosi ok. 50%.

W dniu 10 grudnia br. nastąpił odbiór robót związanych z „Budową chodnika w ciągu ulicy gen. Maczka w Darłowie wraz z elementami sieci kanalizacji deszczowej oraz zjazdami indywidualnymi do posesji". Następnie ogłoszono przetarg na „Sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego budowy bulwaru nadmorskiego na wydmie wschodniej w Darłowie (Darłówko Wschodnie)". Otwarcie ofert nastąpiło 23 grudnia. Na przetarg wpłynęło 11 ofert. Cenowa rozpiętość ofert waha się od 147.600 zł do 542.283 zł.

Zakończone zostały też roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. „Młodzieżowa akademia aktywności: działamy - pomagamy - rozwijamy się. Projekt zakłada organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży z ternu kół DLGR" w wyremontowanych pomieszczeniach byłego dworca kolejowego. Beneficjentem projektu i organizatorem dalszych przedsięwzięć  w tym obiekcie jest Darłowskie Centrum Wolontariatu. Pełne sprawozdanie burmistrza z działań pomiędzy sesjami znajdziecie Państwo na stronie internetowej biura Rady Miejskiej. O dalszej części obrad RM, które trwały do godziny 22 poinformujemy odrębnie.

 

Leszek Walkiewicz
Darłowo, ED 12/2014

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl