Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 10755321, w październiku 35652, dziś 1427; on-line: 229

Echo Darłowa

W Darłowie uchwalono program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Na czwartkowej (30 marca)  sesji Rady Miejskiej w Darłowie uchwalono Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  miasta Darłowa w roku 2017.

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2013 poz.856 ze zmianami) i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (Dz.U. 2015 poz. 1515, po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w  Sławnie, stowarzyszenia „My Trzy Koty i Psy" którego statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz zarządu Koła Łowieckiego „Odyniec- Darłowo",  Rada Miasta Darłowa , uchwaliła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Darłowo w 2017 r. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie  Miasta Darłowo oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. W programie czytamy do zadań priorytetowych należy: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym; ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych; odławianie bezdomnych zwierząt; sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz w przypadku bezdomnych psów agresywnych; zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta; edukacja mieszkańców miasta w zakresie opieki nad zwierzętami. Koordynatorem realizacji Programu jest  Inspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Darłowie   Anna Marczak  tel. 94 314 22 23 wew. 237.

Sprawami  egzekwowania przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt stosunku do właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich oraz innych obowiązków ustalonych w odrębnych przepisach, zajmuje sie Straż Miejska w Darłowie tel. 94 314 34 97, która współpracuje  z Lecznicą Zwierząt, mającą swą siedzibę i zapewniająca całodobową opiekę weterynaryjną, przy ul. Morskiej 43 B, 76-150 Darłowo  tel. 94 314 26 89.  Opieką nad zwierzętami odławianymi na terenie miasta Darłowa  na dłuższy czas  oraz obligatoryjną ich sterylizacją i kastracją zajmuje się Schronisko dla zwierząt, w Kołobrzegu  ul. VI Dywizji Piechoty 60, tel. 94 351 66 83, oraz  Stowarzyszenie zwykłe „MY 3, KOTY I PSY", ul. Mickiewicza 18, 76-150 Darłowo, tel. 608 601 036.

Na realizację zadań działań objętych Programem w roku 2017  przeznaczono w budżecie miasta  kwotę w wysokości 85.000 złotych (większą o 5000 zł aniżeli rok temu).

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 3/2017

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl