Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Święto Konstytucji w Darłowie

Uroczyste  obchody Narodowego  Święta Konstytucji  3 Maja w Darłowie rozpoczęły się w środę w południe  mszą św. za Ojczyznę w Kościele Mariackim

Mszę celebrował proboszcz Parafii M.B Częstochowskiej  o  Wiesław Przybysz. Udział w niej wzięli: Poczty Sztandarowe, Kompanie Honorowe Marynarki Wojennej i Szkoły Morskiej w Darłowie, władze miasta i gminy Darłowo, delegacja starostwa sławieńskiego, radni, harcerze, służby mundurowe i mieszkańcy Darłowa.

Po mszy nastąpił przemarsz ulicami Darłowa  na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tam przy zapalonym zniczu i zaciągniętych wartach honorowych przez Straż Graniczną przy Pomniku Tysiąclecia Państwa Polskiego przebiegała dalsza część  Manifestacji Patriotycznej z okazji 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, którą poprowadził Arkadiusz Sip dyrektor DOK-u witając wszystkich przybyłych. Po Hymnie  Państwowym treść preambuł: Konstytucji 3 Maja i  Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 roku  odczytali nam przedstawiciele darłowskiej młodzieży. Jak słyszeliśmy we wstępie dokumentu, Konstytucja 3 Maja powstała „dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic".

Do zgromadzonych przemówił burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz. Przypomniał nam, że dokładnie 226 lat temu - 3 maja 1791 roku - Sejm Czteroletni jednogłośnie uchwalił ustawę rządową, zwaną Konstytucją 3 Maja. Ustawa zasadnicza była zapisana w 11 artykułach. Wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Gwarantowała prawo powszechnej wolności dla szlachty i mieszczaństwa. Regulowała ona zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Obecnie obowiązująca Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, jako ustawa zasadnicza jest najważniejszym aktem prawnym RP uchwalonym  2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe zatwierdzonym w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 (20 lat temu).W preambule m.in. czytamy  „W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski, wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku, złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie, świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej, pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej".

Mówca przypomniał, że zarówno Prezydent, jak i obóz rządzący naruszyli Konstytucję, a  teraz dążą do jej całkowitej zmiany.

Po salwie honorowej delegacje samorządów: miasta, gminy i powiatu złożyły biało-czerwone wiązanki kwiatów na cokole pomnika z napisem „Nie zrucam ziemi skąd nasz ród". Kwiaty złożyły także: służby mundurowe, przedstawiciele partii politycznych, placówek oświatowych, firm, spółdzielni, organizacji pozarządowych itd.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 5/2017

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl