Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 12104640, w sierpniu 10790, dziś 373; on-line: 98

Echo Darłowa

Sesja Rady Miejskiej

We wtorek 30 maja br. o godzinie 12 w sali konferencyjnej darłowskiego ratusza odbędzie się XLIX sesja Rady Miejskiej. Jak zwykle sesja rozpocznie się od sprawozdania burmistrza miasta Arkadiusza Klimowicza z podejmowanych działań pomiędzy sesjami RM. W imieniu mieszkańców miasta przedstawiciele zarządów osiedli zgłoszą bieżące wnioski, dotyczące aktualnych spraw i problemów ze swojego terenu. Następnie w ramach trybuny obywatelskiej głos zabiorą mieszkańcy Darłowa.
Kolejno radni w toku obrad zajmą się następującymi sprawami i problemami:
 • wysłuchają informacji powiatowego komendanta Straży Pożarnej, który przedstawi ocenę stanu ochrony przeciwpożarowej Darłowa w oparciu o zdarzenia z 2005 r.,
 • podejmą uchwałę o powołaniu Młodzieżowej Rady Miasta Darłowo i nadaniu jej statutu,
 • ustalą nowe stawki dotacji do budynków komunalnych na rok 2006,
 • dokonają zmiany budżetu miasta na 2006 r.,
 • rozpatrzą sprawozdanie burmistrza miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w roku 2005 i podejmą stosowną uchwałę,
 • przeanalizują sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi i przyjmą je lub odrzucą,
 • rozpatrzą sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2005,
 • podejmą uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za prowadzone świadczenia w samorządowych przedszkolach,
 • ustosunkują się do sprawozdania z realizacji zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za II półrocze 2005 r.,
 • wyrażą zgodę na zamianę nieruchomości miejskiej z nieruchomością należącą do Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa,
 • określą górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych,
 • dokonają zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta,
 • wysłuchają informacji na temat przygotowania Darłowa do sezonu letniego,
 • ustalą stałe obwody wyborcze i ich granice oraz liczbę wybieranych w nich radnych,
 • podejmą uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z kontroli w Przedszkolu nr 2,
 • rozpatrzą skargę na działanie burmistrza miasta.
 •  

  L.W.
  Darłowo, ED 4/2006

  Auta Retro

  strona główna

  o nas

  reklama

  kontakt

  Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

  infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
  mapa.gmina.darlowo.pl

   

   

   

  Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl