Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 8783756, w listopadzie 42968, dziś 1303; on-line: 83

Echo Darłowa

Prosto z 21. sesji Rady Miejskiej w Darłowie

Obrady 21. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, jaka miała miejsce 25 lutego 2020 w darłowskim ratuszu otworzył jej przewodniczący Czesław Woźniak. W sesji RM udział wzięło 13 radnych.

Na wstępnie podjęto uchwałę w sprawie zmian budżetu Miasta Darłowo na 2020 rok. Zwiększono dochody  i wydatki o kwotę 360.999,02 zł oraz dokonano przesunięć wydatków o 152.069,54 zł.  Zmiany w budżecie miasta umożliwiły dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej w Darłowie oraz wznowienie prac przy przebudowie Targowiska Miejskiego wraz z parkingiem przy ul. 1-go Maja. Ponadto zwiększono wydatki o 125 tys. zł na modernizację Miejskiego Przedszkola i przeznaczono 225 tys. zł na modernizację SP nr 3 oraz wydzielono kwotę 191 tys. zł na zakup mobilnych modułowych stoisk ekspozycyjnych. Po tych zmianach budżet miasta Darłowa zamyka się dochodami ogółem na sumę 72.742.034,04 zł i wydatkami  ogółem w wysokości 80.679.276,44 zł.

Druga podjęta uchwała dotyczyła zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Darłowo na lata 2020 - 2023.

Dalej podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w wysokości 130.649,54 zł w formie dotacji z przeznaczeniem na budowę fragmentu Trasy Rowerowej  Velo Baltica wraz z infrastrukturą przechodzącą przez ulice: Mickiewicza i gen. J. Sowińskiego na długości 800 m i Morską na długości 250 m w Darłowie.

Kolejna podjęta uchwala dotyczyła uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C- Darłówko Wschodnie położonej na obszarze C11. 
Następnie poprzez podjęcie uchwały umożliwiono zbycie na własność działki gruntu położonej w Darłowie, zabudowanej przez dzierżawcę gruntu boksem garażowym.

Zmieniono również uchwałę RM w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz miasta, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Po dyskusji podjęto także pakiet czterech uchwał dotyczących uchwalenia regulaminów korzystania z Parków: Morskiego w Darłówku Zachodnim, Eryka przy ul. Tynieckiego, Gertrudy przy ul. Św. Gertrudy oraz przy Inkuli na osiedlu gen Bema  w Darłowie.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 2/2020

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl