Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 8806413, w grudniu 4776, dziś 311; on-line: 294

Echo Darłowa

Dzikie wysypiska to problem nie tylko Darłowa

W wielu miejscach Darłowa i Darłówka, często w rowach przydrożnych, parkach laskach, wydmach  znajdujemy dzikie wysypiska i nielegalnie składowane odpady.

Aby zdać sobie sprawę, jakie zagrożenia dla środowiska  niosą nam dzikie wysypiska należy najpierw wiedzieć czego wymagamy od prawidłowego składowiska odpadów.

Nowoczesne składowisko odpadów  jest obiektem budowlanym zlokalizowanym i urządzonym zgodnie z restrykcyjnymi przepisami prawa, przeznaczonym do gromadzenia odpadów. Od takiego obiektu wymaga się maksymalnej szczelności i zapewnienia minimalnego oddziaływania na otoczenie.

Dzikie wysypiska są to miejsca niezabezpieczone i nieprzystosowane do składowania odpadów, stanowiące szczególne niebezpieczeństwo dla środowiska i człowieka. Również zakopywanie i topienie odpadów to wysoce niewłaściwe postępowanie. Na wszystkich nielegalnych wysypiskach wyciekające z nich substancje swobodnie przedostają się do gleby, wody i powietrza zanieczyszczając je.

Dzikie wysypiska odpadów zanieczyszczają chemicznie i mikrobiologiczne wody powierzchniowe i podziemne. Metale ciężkie, zużyte baterie, farby, oleje samochodowe, leki, środki ochrony roślin, padlina, azbest i inne  trucizny zanieczyszczają wody, gleby i powietrze. Giną rośliny, owady i zwierzęta, chorują i trują się ludzie. Rtęć, arsen, kadm, ołów kumulują się w ludzkich nerkach wątrobie, mózgu i nie usuną ich żadne lekarstwa. Ci co wyrzucają śmieci i odpady w miejscach do tego nie wyznaczonych to truciciele ludzi, zwierząt i środowiska. Należy takie zachowania tępić i piętnować.

Każdy mieszkaniec miasta Darłowa, a także osoby przebywające na jego terenie są zobowiązane do utrzymywania czystości i porządku oraz segregacji odpadów. Mówią o tym stosowne ustawy, uchwały i regulaminy. Tam gdzie są wytwarzane odpady należy prowadzić ich selektywną zbiórkę.

Wszelkie posegregowane odpady w Darłowie przyjmuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., zwanym dalej PSZOK. Udziela on również wszelkich informacji o pracy PSZOK, terminach, cenach za usługi pod numerem telefonu: (94) 314-26-11.

Odpady segregowane (papier, tworzywa sztuczne, makulatura, bioodpady)- w każdej ilości odbierane są spod nieruchomości raz na dwa tygodnie. Ale co zrobić z tymi, których nie możemy wrzucić ani do pojemnika na odpady komunalne, ani do worów z segregacją- takich jak: sprzęt AGD, zabawki, meble, opakowania po lekach, baterie, odpady poremontowe - Odpady tego typu należy zawieźć na PSZOK-przy ul. Chopina 61, czynny we wtorki i soboty, w godzinach od 8:00 do 16:00.

PSZOK odbiera odpady zebrane w sposób selektywny. Można tam oddać miedzy innymi:

-w każdej ilości: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niebezpieczne z grupy odpadów komunalnych, papier, tworzywa sztuczne, szkło, metale i złom, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady zielone,

- bezpłatnie w ilości: do 3 m? rocznie budownictwo jednorodzinne/ do 2,5 m? na lokal w nieruchomościach wielolokalowych - meble i inne odpady wielkogabarytowe

- bezpłatnie 4 sztuki rocznie- zużyte opony,

- bezpłatnie  do 3 m? rocznie budownictwo jednorodzinne/ do 2,5 m? na lokal w nieruchomościach wielolokalowych - odpady budowlane i rozbiórkowe.

Za naruszanie przepisów związanych z ochroną środowiska istnieje cały katalog kar, ale kary nie wrócą zdrowia nam i naszym bliskim. Prosimy wszystkich mieszkańców i osoby będące świadkami w procederze wyrzucania odpadów w niedozwolonych miejscach o niezwłocznie poinformowanie Straży Miejskiej o zaistniałej sytuacji (Telefon 943143497). Należy zapisać jak najwięcej informacji identyfikujących sprawcę, takich jak rejestracja samochodu, dane osobowe, itp. Pomocne są również zdjęcia lub filmy pokazujące zdarzenie oraz precyzyjne podanie godziny i miejsca zdarzenia. Jednocześnie uprzedzamy, że w niektórych miejscach będą montowane przenośne kamery  dokumentujące pozbywanie się odpadów  w sposób niedozwolony. Drodzy Darłowianie prosimy i apelujemy razem walczmy z tymi co nas trują wyrzucanymi śmieciami  w miejscach do tego nie przeznaczonych.

Informacje o dzikich wysypiskach trafiają do MPGK, które sprząta i usuwa znajdujące się tam śmieci. Oczywiście Miasto musi za tę usługę zapłacić, a idzie to z naszych wspólnych pieniędzy, czyli tych które wpłacane są do systemu gospodarowania odpadami przez mieszkańców. Ma to także wpływ na cenę odbieranych odpadów.

Pełnymi informacjami w Darłowie na temat gospodarki odpadami dysponują pracownicy referatu gospodarki odpadami urzędujący w ratuszu w  pokoju nr 4, telefon 943142223 w 231.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 3/2020

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl