Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 8750149, w listopadzie 35900, dziś 187; on-line: 546

Echo Darłowa

Podpisano umowę i ogłoszono przetarg na modernizację portu rybackiego

W porcie Darłowo zarejestrowanych jest 45 jednostek rybackich. To dla nich przede wszystkim w dniu 8 grudnia br. w Szczecinie burmistrz miasta Darłowo Arkadiusz Klimowicz podpisał umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa reprezentowaną przez Przemysława Osińskiego na sfinansowanie modernizacji rybackiej części portu w Darłowie. Wcześniej darłowski wniosek uzyskał akceptację Komitetu Sterującego w Warszawie. Tym samym przyjęto do realizacji opracowany przez miasto projekt pod nazwą „Poprawa warunków postoju, obsługi statków rybackich oraz warunków bezpieczeństwa w dolnej części portu rybackiego Darłowo”. Darłowo otrzyma dofinansowanie w wysokości 2.825.723 zł. Pieniądze na ten cel pochodzą z Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004 – 2006” . Projekt polega na modernizacji infrastruktury portowej. Z trzech stron basenu rybackiego oraz wszędzie tam gdzie znajdują się drogi portowe zostaną położone nowe nawierzchnie z asfaltu lub z kostki cementowej ulepszonej grysem bazaltowym. Ogółem zostanie zmodernizowane 10 odcinków dróg portowych o łącznej długości 1101 mb. Będzie również wymieniony grunt bezpośrednio przy nabrzeżach portowych. Ponadto zostaną zakupione i ustawione nowoczesne wielkogabarytowe zamknięte pojemniki na odpady, jak również pojemniki służące do segregacji – typu: szkło, papier, plastyk, odpady bytowe oraz 25 pojemników wolnostojących. Poprawi to stan sanitarny portu. Przetarg na realizację projektu ogłoszono 11 grudnia br. Modernizacja dróg w porcie rybackim zostanie zrealizowana do końca września 2007 r. W I kwartale przyszłego roku burmistrz miasta złoży następny wniosek o dofinansowanie dalszej modernizacji skomunalizowanego portu. W drugim etapie planuje się zmodernizowanie dróg, parkingów, nabrzeży i oświetlenia w dwóch dalszych częściach portu. Po wschodniej stronie Wieprzy na odcinku od basenu postojowego Lutowa do Latarni Morskiej i po stronie zachodniej od przepompowni do Kapitanatu. Obecnie trwają końcowe prace przy opracowywaniu dokumentacji technicznej i uzyskaniu pozwolenia na budowę Szacuje się że na realizację drugiego etapu modernizacji portu potrzeba będzie około 10 milionów złotych. Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć pozwoli w dłuższej perspektywie czasu osiągnięcie szeregu korzyści i doprowadzi do zwiększenia ilości inwestorów w porcie Darłowo oraz rozszerzy sposób wykorzystywania portu m.in. poprzez intensywny rozwój turystyki morskiej. Chcemy, aby nasz port stał się wizytówką portów zachodniopomorskich.
 

L.W.
Darłowo, ED 11/2006

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl