Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 12104706, w sierpniu 10790, dziś 373; on-line: 164

Echo Darłowa

IV sesja Rady Miejskiej w Darłowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ z w o ł u j ę  IV sesję Rady Miejskiej w Darłowie, która odbędzie się 6 lutego 2007 r. godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Darłowie.
Porządek obrad :
 • Sprawy organizacyjne :
  - otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,
  - propozycje zmiany porządku obrad ,
  - zatwierdzenie protokółu sesji z dnia 27 grudnia 2007 r.
 • Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
 • Trybuna Obywatelska.
 • Interpelacje.
 • Zapytania Radnych.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej A- Darłowo Południe położonej na obszarze gminy Miasto Darłowo /Druk nr 1/.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B – Darłówko Zachodnie położonej na obszarze gminy Miasto Darłowo /Druk nr 2/.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C – Darłówko Wschodnie położonej na obszarze gminy Miasto Darłowo /Druk nr 3/.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E – Darłowo Wschodnie położonej na obszarze gminy Miasto Darłowo/Druk nr 4/.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych /Druk nr 5/.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy – Miasto Darłowo na rok 2007 /Druk nr 6/.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa na cel publiczny /Druk nr 7/.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środka trwałego na rzecz Skarbu Państwa /Druk 8/.
 • Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Darłowo” przyjętego uchwałą Nr XXVII/238/2004 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 21 września 2004 r. /Druk nr 9, z „Programem …”można się zapoznać w Biurze Rady/.
 • Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Komunalnego Związku Celowego Gmin Pomorza Zachodniego „Pomerania” /Druk nr 10/.
 • Podjecie uchwały w sprawie wyborów do Zarządu Osiedla nr 1 w Darłowie /Druk Nr 11/.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyborów do Zarządu Osiedla Nr 2 w Darłowie /Druk Nr 12/.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyborów do Zarządu Osiedla Bema w Darłowie /Druk Nr 13/.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyborów do Zarządu Osiedla Centrum w Darłowie /Druk nr 14/.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyborów do Zarządu Osiedla Nr 5 w Darłowie /Druk nr 15/.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego harmonogramu pracy Rady Miejskiej w Darłowie na 2007 rok /Druk nr 16/.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Darłowie na 2007 r./Druk nr 17/.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Gospodarczo-Budżetowej Rady Miejskiej w Darłowie na 2007 r. /Druk nr 18/.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Planowania, Rozwoju i Gospodarki Morskiej Rady Miejskiej w Darłowie na 2007 r. /Druk nr 19/.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki Rady Miejskiej w Darłowie na 2007 r. /Druk nr 20/.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Darłowie na 2007 r. /Druk nr 21/.
 • Odpowiedzi na interpelacje.
 • Zamknięcie sesji.
 •  

  Biuro Rady Miejskiej w Darłowie
  Urząd Miejski w Darłowie
  Darłowo, ED 2/2007

  Auta Retro

  strona główna

  o nas

  reklama

  kontakt

  Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

  infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
  mapa.gmina.darlowo.pl

   

   

   

  Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl