Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 12104753, w sierpniu 10852, dziś 435; on-line: 62

Echo Darłowa

Darłowo ma nowy plan zagospodarowania przestrzennego

Na IV sesji Rady Miejskiej w Darłowie jaka odbyła się 6 lutego br. głównym punktem obrad było uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czterech obszarów miasta Darłowa. Na jego opracowanie miały wpływ również dwie poprzednie rady miejskie, które rozpoczęły ten długotrwały proces. Przyjęty plan jest zgodny z ustaleniami nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, oraz z Europejską Strategią Rozwoju Miasta Darłowa. Plan przestrzennego zagospodarowania został opracowany w oparciu o najnowsze ustawy i przepisy obowiązujące w gospodarce przestrzennej miast i gmin i będzie obowiązywał, co najmniej przez najbliższe kilkanaście lat. Jego twórcą jest Spółka Projektowa Studio A4 ze Szczecina, mająca w swym składzie doświadczonych urbanistów i architektów. Wcześniej z jego treściami, mapami i ustaleniami zapoznały się wszystkie komisje Rady Miejskiej oraz wszyscy Ci, którzy byli nim zainteresowani. Generalny projektant Andrzej Morawski jeszcze raz przedstawił na sesji główne założenia planu. Przypomniał, że cały teren miasta zajmującego powierzchnię 2000 ha został podzielony na pięć jednostek planistycznych. Dwa dotyczyły Darłówka Wschodniego i Zachodniego, dwa Darłowa Południowego i Północno Wschodniego i jeden starówki oraz obszaru staromiejskiego. Ten ostatni jest jeszcze w końcowej fazie opracowywania, ponieważ wymaga on najwięcej ustaleń z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Plan szczegółowo pokazuje obszary przeznaczone na rozwój funkcji turystycznych miasta. Wytycza także tereny przeznaczone do celów portowych i przemysłowych. Znacznie powiększono w stosunku do poprzedniego planu tereny pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo – usługową. Z planu wynika, że miasto ma wystarczającą liczbę terenów pod zabudowę jedno i wielorodzinną, nawet gdyby miało liczyć ponad 20 tysięcy mieszkańców. Nie zapomniano również o terenach zielonych, sportowych i rekreacyjnych.

Plan przestrzennego zagospodarowania miasta zakłada nowe rozwiązania komunikacyjne, które zabezpieczą bezkolizyjny dostęp do wszystkich części miasta. Nowe układy komunikacyjne ominą staromiejską część miasta. Główną osią nowego układu komunikacyjnego będzie obwodnica południowo – zachodnia. Połączy ona Darłowo i Darłówko z drogą krajową biegnącą z Karwic. Obwodnica będzie przebiegać od al. Wojska Polskiego do ul. Lotników Morskich i dalej przez Portową i nowy most drogowy na Wieprzy (w miejsce kładki kutrowskiej) a następnie ul. Sportową dotrze do al Jana Pawła II.

Nowa obwodnica z mostem zapewni miastu bezpieczeństwo komunikacyjne oraz skróci i uprości dojazd do Darłówka. Plan zakłada także wykonanie osobnego dojazdu do zachodnich terenów portowych. Innym z ciekawszych rozwiązań komunikacyjnych jest wyznaczenie drogi równoległej do ulic Zwycięstwa i Władysława IV w Darłówku Zachodnim. Będzie ona przebiegać od ul. Lotników Morskich koroną wału przeciwpowodziowego do zachodniej części portu. Aby rozwiązać problem parkowania w Darłówku Wschodnim i Zachodnim w sezonie letnim w planie przeznaczono odpowiednie tereny pod cztery duże parkingi. Przewidziano także powstanie wielu nowych nowych ciągów pieszo – rowerowych.

Na wschodnim brzegu rzeki Wieprzy od starego miasta po Darłówko będzie ciągnął się nadrzeczny bulwar spacerowo – wypoczynkowy. Będą mogły również wzdłuż niego cumować kutry i łodzie rybackie oraz jachty żaglowe i motorowe. Podczas konsultacji poszczególnych planów mieszkańcy miasta wnieśli trochę uwag do każdego planistycznego sektora miasta. Po ich wcześniejszym rozpatrzeniu zarówno przez projektantów i urbanistów, radni miasta poprzez głosowanie nie uwzględnili ich w uchwalonym planie przestrzennego zagospodarowania miasta Darłowa. Przyjęto jedynie wcześniej zgłoszone uwagi dotyczące terenów portowych. Pod zabudowę o charakterze turystycznym i wypoczynkowym w nowym planie przeznaczono tereny położone wzdłuż ulic: Północnej, al. Jana Pawła II, ulic Wyszyńskiego, Popiełuszki oraz obszary przyległe do tzw. “patelni” na wzgórzu.

Ten najważniejszy akt prawa miejscowego wytycza nam nowe szlaki do rozwoju miasta i porządkuje jego gospodarkę przestrzenną Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala dla każdego terenu na obszarze miasta przede wszystkim: jego przeznaczenie, zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, zasady ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego oraz zasady obsługi komunikacyjnej i inżynieryjnej.

Uchwalony plan skraca o kilka miesięcy procedurę inwestowania od powzięcia decyzji do realizacji. Obecnie służby planistyczne miasta są w stanie powiedzieć każdemu przedsiębiorcy co i gdzie może on wybudować w Darłowie i jakiego rodzaju działalność może tam prowadzić.
 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 2/2007

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl