Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Informatyzacja społeczeństwa Darłowa

Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo świadome, umiejące zdobywać, wykorzystywać i przetwarzać wiedzę. Proces budowy społeczeństwa informacyjnego w dużym uproszczeniu składa się z trzech elementów: rozwoju infrastruktury, rozwoju treści i systemów usług oraz wiedzy i umiejętności pozwalających na korzystanie z informacji, a także ich tworzenie i udostępnianie. Nie wszyscy wiedzą, że Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego opracował i uchwalił Strategię Budowy Społeczeństwa Informacyjnego na lata 2006 – 2015. W ślad za tym burmistrz miasta Darłowa Arkadiusz Klimowicz powołał zespół składający się z informatyków, ekspertów od pozyskiwania funduszy unijnych i kierownika referatu promocji w celu wdrożenia tej strategii. Powierzył im także zadanie opracowania koncepcji oraz odpowiednich rozwiązań, które przygotują Urząd Miasta i podległe mu jednostki organizacyjne do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Szefem zespołu został inż. informatyk Łukasz Kupracz. Niedawno zespół zakończył I etap prac i przedstawił burmistrzowi raport ze swej działalności oraz projekt programu budowy informacyjnego społeczeństwa. Po przeanalizowaniu stanu obecnego w dziedzinie informatyzacji miasta zaplanowano szereg działań, aby osiągnąć końcowy efekt informacyjnego społeczeństwa. Zdaniem zespołu jego budowę należy rozpocząć od rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej, która umożliwi łatwy dostęp do sieci internetowej społeczeństwa i wszystkich najważniejszych instytucji w mieście. Ratusz planuje się połączyć siecią światłowodową ze wszystkimi spółkami miejskimi, zakładami budżetowymi, placówkami oświatowymi, sportowymi i kulturalnymi. Jednocześnie Urząd Miejski i Centrum Reagowania Miejskiego będą miały ścisłą łączność z Policją, Strażą Graniczną, Urzędem Morskim, Strażą Pożarną, Służbą Zdrowia, Kapitanem Portu, Ratownictwem Morskim, Terminalem Odpraw Granicznych, Miejskim Centrum Sprzedaży Ryb, Urzędem Celnym, Urzędem Pracy, Urzędem Gminy Darłowo. We wszystkich najważniejszych punktach miasta zostaną zainstalowane HotSpoty, czyli punkty skąd będzie można bezprzewodowo i bezpłatnie korzystać z dostępu do internetu. Zostaną one urządzone na słupach gdzie prowadzony będzie również monitoring. Sieć monitoringu obejmie znaczne obszary miasta od plaży, przystani jachtowej i zarządu portu począwszy po szkoły, dworzec PKP i PKS, zamek, cmentarz, parki oraz główne ciągi komunikacyjne miasta łącznie z trasami wylotowymi. W punktach minitorowania zostaną zainstalowane głośniki, przez które będzie można ostrzegać społeczeństwo o wszystkich zagrożeniach. W systemie monitoringu planuje się m.in. zasilanie solarne.
W wybranych miejscach publicznych np. : na rynku, na poczcie w Darłówku , w Zespole Szkół w Darłówku zostaną ustawione kioski informatyczne zwane infomatami. Infomat to inaczej komputer PC zamknięty w obudowie wandaloodpornej wyposażony w ekran dotykowy i klawiaturę. Planuje się też prowadzenie bezpośrednich transmisji i archiwizacji z obrad sesji Rady Miejskiej i posiedzeń komisji problemowych.
Prawie wszystkie sprawy w Urzędzie Miasta będzie można załatwić przez internet. Pracownicy Urzędu Miejskiego zapewnią szybką i profesjonalną obsługę w zakresie załatwianych spraw. Służyć do tego będzie elektroniczna skrzynka podawcza. Już obecnie wszystkie mapy i plany przekształcane są na postać elektroniczną. Wszelkie formularze będzie można pobierać drogą elektroniczną.
Wszystkie niezbędne informacje o mieście będą dostępne nie tylko po polsku, ale również po angielsku i niemiecku. Specjalne informacje mówiące znajdą się też na internetowych stronach UM dla niewidomych i niedowidzących. Wszystkie planowane przedsięwzięcia są zgodne z wojewódzką strategią informatyzacji społeczeństwa na lata 2007 - 2015. Realizacja programu informatyzacji rozłożona zostanie na kilka lat w zależności od wielkości kwot funduszy unijnych jakie wpłyną do kasy miasta z przeznaczeniem na ten cel. Wydatki na realizację tych przedsięwzięć szacuje się w wysokości od 5 do 7 mln zł. Najwięcej pieniędzy pochłonie światłowodowa sieć informatyczna i sprzęt komputerowy z oprogramowaniem.
 

L.W.
Darłowo, ED 3/2007

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl