Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 10709520, w październiku 24740, dziś 931; on-line: 429

Echo Darłowa

Darłowo – „Miasto Marzeń”

Weź udział w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym pod nazwą „Miasto Marzeń” i wyślij swoje zdjęcia z Darłowa  do Urzędu Miejskiego w tym mieście. Celem konkursu ogłoszonego przez burmistrza miasta Arkadiusza Klimowicza jest prezentacja walorów krajobrazowych, kulturowych, zabytków, ludzi, wydarzeń i ciekawych miejsc w Darłowie i Darłówku. Uczestnik konkursu może nadesłać od 1 do 10 fotogramów na papierze fotograficznym w formacie od 15/20 do 20/30 lub na nośniku elektronicznym (format JPG lub TIFF). Każda praca musi być oznaczona na odwrocie godłem autora, tytułem zdjęcia oraz datą i miejscem jego wykonania. Prace należy nadesłać na adres: Urząd Miejski  76 -150 Darłowo pl. T. Kościuszki 9 z dopiskiem Konkurs Fotograficzny „Miasto Marzeń”. W drugiej osobnej, zaklejonej kopercie załączonej do  przesyłki oznaczonej na zewnątrz godłem powinny się znajdować dane identyfikujące autora: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon, e-mail (nieobowiązkowo), wykaz nadesłanych prac z opisem takim samym jak na każdym ze zdjęć oraz następującą klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Miasto Marzeń” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie  autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., nr 80, poz. 904 z późn. zmianami)”. Osoby niepełnoletnie  dołączają w zaklejonej kopercie pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują wraz z biorącym udział w Konkursie, oświadczenie, o którym była mowa powyżej. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, jak również z niego wyłączonych.

Termin nadsyłania prac mija dnia 30 grudnia 2007 roku (decyduje data stempla pocztowego). Ocena prac przez Jury Konkursu nastąpi do dnia 20 stycznia 2008 r. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora listownie do 10 lutego 2008 r. Wyniki Konkursu zostaną podane na miejskiej stronie internetowej www.darlowo.pl  Tam też znajduje się dokładna treść regulaminu Konkursu. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas Gali Nagród Królewskiego Miasta Darłowa – Eryki Pomorskie w kwietniu 2008 roku. Prace zwycięzców wraz z nazwiskiem autora zostaną umieszczone w galerii ratusza w Darłowie. Organizator ustalił następujące nagrody: I miejsce – 2000 zł; II miejsce -1500 zł; III  - 700 zł. Organizator zastrzega sobie prawo do odliczenia podatku dochodowego od każdej nagrody. Organizator uzyskuje prawo do nieodpłatnego umieszczenia nadesłanych na Konkurs prac oznaczonych imieniem i nazwiskiem na miejskiej stronie internetowej, w regionalnej prasie oraz do wielokrotnej ekspozycji w Darłowskim ratuszy i w materiałach promocyjnych miasta.

 

L.W.
Darłowo, ED 10/2007

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl