Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 9373608, w marcu 5272, dziś 807; on-line: 82

Echo Darłowa

Spotkanie w ratuszu z przedstawicielami organizacji pozarządowych

W sali konferencyjnej darłowskiego ratusza 19 listopada br. doszło do spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych z kierownictwem referatu oświaty i spraw społecznych, pełnomocnikiem burmistrza i przewodniczącą Komisji Edukacji, i Turystyki Rady Miejskiej. Przybyli na nie prezesi lub ich pełnomocnicy następujących stowarzyszeń i klubów: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół, Darłowskie Stowarzyszenie Kultura Sztuka Region, Klub „Amazonka”, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Darłowskiej, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Na dzisiaj”, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym, Klub Kolarski „Ziemia Darłowska”, Uczniowski Klub Sportowy „Tornado” oraz Ekologiczny Klub Obywatelski „Czuwanie”. Celem spotkania było zaopiniowanie projektu programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi na rok 2008.

W tym roku na realizację zadań wykonywanych przez stowarzyszenia prowadzące działalność pożytku publicznego wydano 218 tys. zł. Z roku na rok rozszerza się zakres współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, a miasto przeznacza na ten cel coraz więcej pieniędzy. W roku 2008 samorząd przeznaczy na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe sumę 248 tysięcy złotych. Te pieniądze trafiają do organizacji i stowarzyszeń poprzez otwarte konkursy ofert na realizację poszczególnych zadań publicznych.
Z tych kwot prowadzone jest m.in. poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, integracja środowisk abstynenckich i promocja trzeźwości, udzielanie poradnictwa prawnego i psychologicznego dla rodzin dotkniętych problemem narkomanii, prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży szkolnej pod nazwą „Bezpieczna Przystań”. Corocznie samorząd przeznacza ponad 100 tys. złotych na organizację zajęć sportowych i zakup sprzętu sportowego dla wielu klubów sportowych zajmujących się szkoleniem młodzieży.

Współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi ma także charakter pozafinansowy. W tym zakresie samorząd konsultuje projekty aktów prawa miejscowego, tworzy wspólne zespoły o charakterze doradczym i opiniującym, udziela pomocy w pozyskaniu pomieszczeń i terenów na siedziby stowarzyszeń i działalność statutową, organizuje konsultacje i szkolenia, udziela pomocy w pozyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, a szczególnie z UE, udziela pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy organizacji pozarządowych w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Zebrani pozytywnie zaopiniowali projekt programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, postulowali jednak o rozszerzenie tej współpracy w zakresie kultury w roku 2009.

 

L.W.
Darłowo, ED 11/2007

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl