Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 9383856, w marcu 8496, dziś 1055; on-line: 101

Echo Darłowa

Prosto z Listopadowej sesji RM

Kolejna XI sesja rady miejskiej w Darłowie odbyła się 29 listopada 2007 r. Jak zwykle rozpoczęła się sprawozdaniem burmistrza miasta obejmującego jego działania pomiędzy sesjami RM. Po zatwierdzeniu porządku dziennego przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Grosz wręczył burmistrzowi miasta Arkadiuszowi Klimowiczowi specjalny dyplom z podziękowaniami nadany przez prezesa Zarządu TVN SA Piotra Waltera za wkład w organizację akcji letniej “Projekt Plaża 2007”. Współudział miasta Darłowa pozwolił nam stworzyć niepowtarzalne wydarzenia kulturalne. Jesteśmy wdzięczni za okazanie nam zaufania. Do zobaczenia za rok zakończył prezes zarządu TVN.

W trybunie obywatelskiej zabrała głos Genowefa Choszczyk. Zwróciła uwagę radnych mówiąc często wierszem na biedniejszą części społeczeństwa, która niema, co jeść i gdzie mieszkać. Otrzymała odpowiedź, że MOPS udziela szerokiej pomocy zarówno dla biednych jak i bezdomnych. Tylko w okresie od 8 września do 20 listopada wydał dla biedniejszej części mieszkańców Darłowa prawie 13 ton żywności w tym: mleko – 5040 l, mąka 3620 kg, makaron 1920 kg, cukier – 960 kg, ser żółty – 147 kg, ser topiony 480 kg, płatki kukurydziane – 560 kg.

Równocześnie ponad 600 osób otrzymało bezpłatne obiady lub ich dofinansowanie. Dla 203 dzieci z biedniejszych rodzin miasto wypłaciło i będzie dalej wypłacać stypendia w kwocie ponad sto dwadzieścia złotych miesięcznie. Niemniej jednak niewielki ułamek społeczeństwa naszego miasta nie chce korzystać z pomocy MOPS-u, lecz woli żebrać, a otrzymane datki przeznaczyć na konsumpcję alkoholu. Z wyjaśnień kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Waldemara Wieczorka wynika, że na jego zlecenie każdy bezdomny mieszkaniec Darłowa ma miejsce w Towarzystwie Pomocy im. Brata Alberta w Słupsku przy ul. Leśnej 6. Wcześniej należy skontaktować się z kierownikiem MOPS-u w celu otrzymania skierowania.

W dalszym toku trybuny obywatelskiej pytano się o działalność pogotowia oraz jakie są możliwości z modernizowania ul. Lotników Morskich. Akurat te dwie sprawy leżą w kompetencji powiatu sławieńskiego. Odpowiedział na nie, będący na sesji RM starosta powiatu Andrzej Lewandowski. Koszt budowy ul. Lotników Morskich bez instalacji oświetleniowych przekracza 3 miliony zł i obecnie starostwo niema na ten cel pieniędzy. Natomiast usługi przewozu karetką osób chorych o ile nie są uzasadnione muszą być zapłacone przez osoby wzywające karetkę pogotowia. Przy okazji starosta poinformował biorących udział w sesji, że nosi się z zamiarem utworzenia filii starostwa w Darłowie, która na miejscu załatwiałyby najistotniejsze sprawy, a szczególnie związane z rejestracją samochodów, czy uzyskaniem pozwolenia na budowę. Jednocześnie na prośbę burmistrza starosta zobowiązał się częściej brać udział w sesji Rady Miejskiej i informować mieszkańców Darłowa o działaniach Zarządu Powiatu. Starosta zapewnił, że mimo, długów, jakie posiada szpital w Sławnie nie będzie likwidowany oddział wewnętrzny w Darłowie.

Korekta budżetu

Na wniosek burmistrza i skarbnika wprowadzono korekty w budżecie miasta na rok 2007. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 125.029 zł oraz przeniesienia planowanych dochodów w kwocie 586.442 zł. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się dochodami w wysokości 39.669.029 zł i wydatkami ogółem 54.432.592 zł. W tych wydatkach 20.186.728 zł stanowią wydatki majątkowe. Deficyt budżetowy zostanie pokryty środkami z prefinansowania, wolnymi środkami i kredytem.

Podatki i opłaty lokalne

W czasie obrad radni debatowali nad pakietem uchwał podatkowych. Na wniosek burmistrza miasta Arkadiusza Klimowicza zarówno podatki jak i opłaty poza jednym drobnym wyjątkiem pozostały na tym samym poziomie, co cztery lata temu. Mimo corocznej inflacji pozostawiono je takie same. W efekcie przedsiębiorcy i mieszkańcy realnie biorąc będą wpłacali do kasy miasta mniejsze pieniądze. Radni obniżyli średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawę do obliczenia podatku leśnego ze 147,28 zł do kwoty 62,05 zł za 1 m3. Podobnie postąpiono ze średnią ceną skupu żyta przyjmowaną jako podstawa do obliczenia podatku rolnego. Obniżono ją do kwoty 27,88 zł za 1q żyta.

Roczne stawki podatku od środków transportowych od 1 stycznia 2008 r. będą następujące:

  • Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 600 zł,
  • Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 100 zł,
  • Powyżej 9 ton – 1200 zł.

Z pozostałymi stawkami podatków od środków transportowych można się zapoznać na stronach internetowych miasta po uprawomocnieniu się uchwały Rady Miejskiej. Z nowym rokiem wyłączono z opodatkowania samochody o masie 3,5 tony.

Stawkę opłaty miejscowej, której nie płacą mieszkańcy Darłowa ujednolicono z nowym rokiem budżetowym do wysokości 1,60 zł dziennie. Tyle samo płacili dorośli już w tym roku. Jeśli porównamy je ze stawkami, jakie ustaliły inne nadmorskie samorządy, to się okazuje, że darłowska stawka jest znacznie niższa niż w pobliskich Dąbkach – 2 zł, czy w Kołobrzegu – 3 zł. Ustawa w tej sprawie przewiduje możliwość podniesienia jej do 1,75 zł za dzień pobytu. Pieniądze z tych opłat idą na utrzymanie ratowników, sprzątanie plaży i remonty przejść na plażę.

Przybywa ulic w mieście

W związku z wydzieleniem nowych działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi wydłużono bieg ulicy Sportowej, aż do alei Jana Pawła II. Z tego samego powodu utworzono trzy nowe ciągi komunikacyjne biegnące od ulicy Sportowej w stronę morza. W ten sposób wytyczono trzy dalsze ulice biegnące w stronę Darłówka Wschodniego. Otrzymały one nazwy kwiatowe: Chabrowa, Fiołkowa i Makowa. W tych miejscach zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego powstanie nowe osiedle mieszkaniowe.

Ponadto radni przyjęli program współpracy na rok 2008 z organizacjami pozarządowymi. oraz wyrazili zgodę na zamianę nieruchomości.

 

L.W.
Darłowo, ED 11/2007

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl