Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Przyszłościowe plany i programy

W celu lepszego przygotowania miasta Darłowa do pozyskiwania dalszych środków unijnych na inwestycje, modernizacje i remonty burmistrz Arkadiusz Klimowicz powołał zespół do przygotowania nowej zaktualizowanej wersji Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Darłowa na lata 2004 – 2006 z przydłużonym okresem programowania na lata 2007 – 2013. Zespołem fachowców kieruje Tomasz Breszka - zastępca kierownika referatu integracji europejskiej i inwestycji w UM

Przeprowadził on audyt, w którym odnotowano wszystko to, co do tej pory zrealizowano z uchwalonego przez samorząd Planu Rozwoju Lokalnego. Następnie zaktualizowano zadania przeznaczone do dalszej realizacji. Dalej wyznaczono nowe kierunki rozwoju miasta oraz utworzono katalog nowych inwestycji wraz z podaniem źródeł ich finansowania. Ponadto ustalono kolejność realizacji inwestycji. Nowy Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Darłowa na lata 2008 – 2013 zostanie na początku przyszłego roku poddany konsultacjom społecznym po czym zajmą się nim radni. Do przyszłościowego rozwiązania należą takie ważne problemy jak np.:

 • poprawa dojazdu do portu morskiego,
 • budowa obwodnicy zachodniej od drogi krajowej nr 37 do drogi wojewódzkiej 203 oraz do al. Jana Pawła II wraz z nowym mostem,
 • II - etap budowy turystycznych ciągów komunikacyjnych w Darłówku Wschodnim i Zachodnim,
 • przebudowa przejść na plażę i turystyczne zagospodarowanie plaż,
 • urządzenie parku przyrodniczo- edukacyjnego na Wyspie Łososiowej,
 • waloryzacja terenów zielonych wokół starego miasta,
 • budowa ścieżek rowerowych,
 • rewitalizacja starówki,
 • budowa hali sportowej,
 • budowa Centrum Kultury,
 • budowa boiska ze sztuczna nawierzchnią,
 • budowa mariny w porcie,
 • budowa nadmorskiej promenady w Darłówku Wschodnim
 • budowa nadmorskich parkingów samochodowych,
 • budowa bulwaru nadmorskiego w Darłówku Wschodnim,
 • zagospodarowanie miejskich terenów zielonych i wypoczynkowych,
 • rekultywacja składowiska odpadów w Porzeczu i budowa punktu przeładunkowego sortowanych odpadów,
 • rozbudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
 • modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej,
 • budowa społeczeństwa informatycznego.

Szacunkowo na realizację tych inwestycji potrzeba około 200 milionów złotych.

W tym samym okresie burmistrz powołał drugi zespół do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Powojskowych na lata 2004 – 2006 z przedłużonym okresem programowania do roku 2013. Przewodniczy mu Sławomir Herman z referatu integracji europejskiej i inwestycji Urzędu Miejskiego. Zespół ten oprze się o zaktualizowane dane dotyczące:

 • struktury demograficznej mieszkańców i prognoz do roku 2013,
 • prognozy liczby uczniów i przedszkolaków,
 • wykaz ulic, parkingów, z podaniem stanu nawierzchni i powierzchni w m2,
 • opisy dotyczące oświetlenia miasta
 • opisy terenów zielonych i ich powierzchni,
 • struktury własności nieruchomości oraz wykaz terenów i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
 • informacje dotyczącą mienia komunalnego,
 • symulację budżetów miasta do roku 2013
 • stan współpracy z miastami partnerskimi,
 • charakterystykę portu morskiego, jego dochodów, perspektyw przeładunkowych i żeglugi pasażerskiej oraz sportowej,
 • stan i perspektywy rozwoju Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej,
 • stan i perspektywy rozwoju Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej,
 • dane dotyczące stanu bezrobocia,
 • strukturę własnościową zasobów mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz perspektywy działania Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych,
 • rodzaje i zakres pomocy oraz liczba osób objętych pomocą przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • analizę silnych i słabych stron miasta.

Opracowany w oparciu o zaktualizowane dane nowy Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Powojskowych na lata 2008 – 2013 zostanie przedstawiony w I kwartale przyszłego roku społeczeństwu oraz Radzie Miejskiej.

 

L.W.
Darłowo, ED 12/2007

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl