Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Porządek XII sesji Rady Miejskiej w Darłowie

 1. Sprawy organizacyjne:
  - otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,
  - propozycje zmiany porządku obrad,
  - zatwierdzenie protokołu sesji z dnia 29 listopada 2007 r.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
 3. Trybuna Obywatelska:
  - wnioski Zarządów Osiedli,
  - wnioski mieszkańców.
 4. Interpelacje.
 5. Zapytania Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy – Miasto Darłowo na rok 2007 /Druk nr 1/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 /Druk nr 2/
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy – Miasto Darłowo na rok 2008 /Druk nr 3 przekazano 29 listopada 2007 r./.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  regulaminu wynagradzania nauczycieli /Druk nr 4 /.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki najniższego wynagrodzeń zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu  dla pracowników samorządowych zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych Miasta Darłowo /Druk nr 6 /.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Miasta Darłowo z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Darłowo na rok 2007” za pierwsze półrocze 2007 r. /Druk nr 7/.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Darłowo na rok 2008 /Druk nr 8/.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Darłowo na rok 2008 /Druk nr 9/.
 14. Podjęcie uchwały  w  sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnych na kolejny okres, sprzedaż nieruchomości w drodze przetargowej oraz drodze bezprzetargowej  /Druk nr 10/.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie określenia zasad udzielania bonifikaty od opłaty za  przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz rozkładania jej na raty /Druk nr 11/.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Sławieńskiego zadań z zakresu utrzymania  i ochrony dróg powiatowych na obszarze miasta Darłowo /Druk nr 12/
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Zarządzie Budynków Komunalnych Darłowie /Druk nr 13/.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia o zniesienie nazwy „Racisław” – części Miasta Darłowo /Druk nr 14/.
 19. Odpowiedzi na interpelacje.
 20. Zamknięcie sesji.
 

Urząd Miejski w Darłowie
Darłowo, ED 12/2007

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl