Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Prosto z grudniowej sesji RM

XII sesja Rady Miejskiej odbyła się 28 grudnia 2007 r. w sali konferencyjnej darłowskiego ratusza. Głównym punktem obrad sesji było uchwalenie budżetu miasta na rok 2008.

Korekta starego budżetu.

Na początku na wniosek burmistrza i skarbnika zajęto się starym budżetem i dokonano w nim kilku zmian. Polegały one na zmniejszeniu i zwiększeniu planowanych dochodów oraz na przeniesieniu niektórych kwot pomiędzy poszczególnymi paragrafami. Zmiany zostały spowodowane tym gdyż Urząd Miasta otrzymał dopiero w końcówce roku kwotę 1.220.561 zł pochodzącą ze środków Unii Europejskiej i przeznaczoną na przebudowę dróg wewnętrznych w granicach dolnej części portu. Pieniądze te wydano na częściową spłatę zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie tego zadania. Po przeprowadzonych zmianach budżet miasta Darłowa za rok 2007 zamyka się dochodami na sumę 38.656.175 zł i wydatkami w wysokości 47.878.888 zł. Budżet za rok 2007 zamknął się deficytem w kwocie 9.222.713 zł, który zostanie pokryty środkami z prefinansowania, wolnymi środkami i kredytem.

Uchwalono budżet na 2008 rok

O proinwestycyjnym budżecie miasta Darłowa na rok 2008 już pisałem. Przypomnę jedynie, że  w stosunku do projektu budżetu wprowadzono drobne zmiany. Polegają one na  dodatkowym opracowaniu dokumentacji technicznej budowy ulicy Fiodorowa i Dulewicza oraz budowy odcinka ul. Wilków Morskich.  Ponadto zostaną opracowane dokumentacje techniczne na ogrodzenie i oświetlenie terenów Szkoły Podstawowej nr 3, na budowę Euroboiska i remont XVIII - wiecznego ratusza. Zaplanowano również wybudowanie ogólnodostępnego boiska ze sztucznej trawy. Ogółem, co czwarta złotówka z nowego budżetu miasta na 2008 r. zostanie wydana na inwestycje.

Wydatki nie wygasające

Jednocześnie z przeprowadzoną korektą budżetu miasta za 2007 rok uchwalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Należą do niego:

  • przebudowa dróg wewnętrznych w granicach dolnej części portu – II etap,
  • przebudowa portu rybackiego – opracowanie dokumentacji technicznej – III etap,
  • opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji historycznej części miasta Darłówka Zachodniego,
  • budowa dróg tymczasowych na nowo wytyczonych ulicach: Letnia, Wiosenna, Popiełuszki, Wyszyńskiego i Lutosławskiego,
  • opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic Zacisze i Krótkiej,
  • opracowanie dokumentacji technicznej turystycznego zagospodarowania plaży wschodniej oraz budowy turystycznego układu komunikacyjnego w Darłówku Wschodnim II etap
  • przeprowadzenie zmian w planie przestrzennego zagospodarowania miasta,
  • ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Te nie wygasające zadania budżetowe zostaną zrealizowane w terminie do 31 maja 2008 r., a ich łączna wartość wyniesie 358.126 zł.

Więcej dla nauczycieli i pracowników oświaty

W trakcie obrad radni zgodnie z Kartą Nauczyciela zaktualizowali regulamin wynagradzania nauczycieli i przy okazji na wniosek burmistrza podnieśli dodatek motywacyjny z 4 do 5 procent. Zasadnicze podwyżki płac dla pracowników oświaty wejdą w życie dopiero po wydaniu stosownych rozporządzeń rządowych.

Jednocześnie radni pozytywnie rozpatrzyli wnioski placówek oświatowych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Sportu i Rekreacji i Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych o ustalenie najniższego zaszeregowania osobistego na poziomie 700 złotych oraz powiązanych z tym stawek punktowych w wysokości od 5 do 8 zł za punkt.

Zwalczanie alkoholizmu i narkomanii

W dalszym ciągu sesji radni wysłuchali sprawozdania burmistrza miasta z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pierwsze półrocze 2007 roku oraz uchwalili nowe programy na rok 2008, przeciwdziałające narkomanii i zajmujące się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.  Z tymi programami można się zapoznać w biurze Rady Miejskiej oraz u pełnomocnika burmistrza miasta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

Pozostałe uchwały

W dalszym toku obrad radni ustalili przyszłoroczne zasady wydzierżawiania nieruchomości komunalnych oraz ich sprzedaży, a także zasady udzielania bonifikat podczas przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w oparciu o zmienione przez Sejm RP zasady prawne, które będą obowiązywać od nowego roku.

Dalej darłowscy samorządowcy wyrazili zgodę na przejęcie od Powiatu Sławieńskiego zadania utrzymania i ochrony dróg powiatowych położonych na obszarze miasta Darłowa na rok 2008 i upoważnili burmistrza miasta do podpisania stosownej umowy w tej sprawie z zarządem starostwa powiatowego w Sławnie. W końcowej części sesji radni zapoznali się ze sprawozdaniem z przeprowadzonej kontroli w Miejskim Zarządzie Budynków Komunalnych  i przyjęli je do wiadomości.  

Jak zwykle, tak i teraz, burmistrz przedstawił sprawozdanie z działań podejmowanych pomiędzy sesjami, czyli od 29 listopada do 27 grudnia br. włącznie. W Trybunie Obywatelskiej wypowiedziały się trzy osoby. Starosta Powiatu Sławieńskiego Andrzej Lewandowski, złożył mieszkańcom Darłowa i samorządowcom życzenia zdrowia i pomyślności w Nowym Roku. Przy okazji przedstawił główne projekty inwestycyjne jakie będą brane pod uwagę podczas ich realizacji w przyszłym roku w powiecie. Pewne szanse ma budowa ul. Lotników Morskich  w Darłowie. Życzenia dalszego rozwoju stolicy Ziemi Darłowskiej oraz wszystkim jego mieszkańcom życzył również Franciszek Kupracz – wójt gminy Darłowo. W imieniu Klubu Pionierów Ziemi Darłowskiej, Klubu „Złotego Wieku” oraz „Chóru Babunie” zabrał glos Jan Skórski, który życzył władzom samorządowym zdrowia, szczęścia i wytrwałości w realizacji wytyczonych celów dla dobra całego społeczeństwa w mieście.

 

L.W.
Darłowo, ED 12/2007

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl