Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 10589203, w wrześniu 34350, dziś 125; on-line: 226

Echo Darłowa

Darłowo ratuje zabytki

Będą dotacje darłowskiego samorządu na rewaloryzację zabytków Miasto Darłowo zwane „Perłą Architektury Pomorskiej” ma wiele obiektów architektonicznych wpisanych do rejestru zabytków. Znaczna ich część znajduje się w rękach prywatnych. Niektóre z nich są w złym stanie technicznym i wymagają remontu lub konserwacji. Przychylając się do opinii wielu mieszkańców miasta i radnych burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz przedłożył  na październikowej sesji Rady Miejskiej projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji na przywracanie zabytkom ich wyglądu.  Umożliwia ona  dotowanie  z budżetu miasta prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Wszyscy radni jednomyślnie poparli inicjatywę burmistrza i podjęli uchwałę. Dotacje mogą być udzielone każdemu, kto jest właścicielem lub posiadaczem zabytku mającego istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub sakralne, a położonego na obszarze miasta Darłowa. Wysokość dotacji może wynosić nawet 90 procent nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych. Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie takiej dotacji zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku do burmistrza miasta Darłowo w terminie do 20 września każdego roku na rok następny. Wyjątkowo tegoroczny termin składania wniosków  na 2007 r. wydłużono do 10 listopada br. Starający się o dotację powinni dostarczyć m.in. umotywowany wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł władania zabytkiem, harmonogram oraz kosztorys przewidywanych prac lub robót, decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac. Inne szczegóły podjętej uchwały nr LII/499/06 RM w Darłowie z dnia 5 października 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytków można poznać w biurze Rady Miejskiej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Darłowie www.darlowo.pl
Podjęta uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 9/2006

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl