Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 10589160, w wrześniu 34350, dziś 125; on-line: 183

Echo Darłowa

Zygmunt Arłukowicz - Prezes SM

Zmiany w statucie

W ostatnich latach w zakresie ustroju prawnego spółdzielczości mieszkaniowej nastąpiły bardzo istotne zmiany. Uchwalona ustawa w dniu 19 grudnia 2002 r kompleksowo znowelizowała poprzednią ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych oraz stworzyła nowe uwarunkowania prawno organizacyjne i ekonomiczne, które bezwzględnie wymagały wprowadzenia zmian statutowych we wszystkich spółdzielniach mieszkaniowych w terminie do 31 grudnia 2003 r. Prace nad dostosowaniem do obowiązującego prawa w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk" w Darłowie trwały kilka miesięcy. Zebranie Przedstawicieli spółdzielni, które zebrało się w dniu 11 grudnia 2003 r. uchwaliło nowy statut. Do najważniejszych zmian, jakie wprowadzono w nowym statucie należą:
znaczne uszczegółowienie przedmiotu działalności spółdzielni mieszkaniowej, położenie nacisku na prawa i obowiązki członków; wreszcie członkowie spółdzielni stali się jej najważniejszym podmiotem, sprecyzowano przepisy, dotyczące przyjmowania nowych członków spółdzielni jak również dotyczące ustania członkostwa i wykluczenia ze spółdzielni, ustalono nowe stawki wpisowego, które obecnie wynosi 1/3 najniższego wynagrodzenia, a udział członkowski wynosi 500 zł. Członkowie, którzy wnieśli udziały we wcześniejszych okresach nie będą wnosili żadnych dopłat.
Wprowadzono obowiązek, że wybory do organów spółdzielni są bezwarunkowo tajne spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Nowy statut ustala szczegółowe kompetencje: zebrania przedstawicieli, rady nadzorczej i zarządu spółdzielni oraz sposób podejmowania decyzji. Rada nadzorcza składa się z 11 członków i jej kadencja trwa 4 lata. Dość istotne zmiany zaszły w zakresie gospodarki lokalami spółdzielczymi. W spółdzielni można objąć mieszkanie w następujących formach: lokatorskie prawo do lokalu, własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności oraz poprzez najem lokalu. Określono po nowemu sposób zaspakajania potrzeb mieszkaniowych członków spółdzielni. Zmienił się również sposób ustalania wysokości wkładu mieszkaniowego. Obecnie ustala go się w oparciu o rynkową wartość określoną przez rzeczoznawcę majątkowego wyłonionego w formie przetargu. W osobnym dziale statutu określono zasady przekształcania tytułów prawnych do lokali spółdzielczych n.p. z lokatorskiego na własnościowe, czy z własnościowego na prawo odrębnej własności.
Całkowitej zmianie uległy przepisy dotyczące gospodarki spółdzielni. Działalność gospodarcza spółdzielni będzie prowadzona w oparciu o rachunek ekonomiczny przy zapewnieniu korzyści członkom spółdzielni. Przy okazji określono sposób podziału pożytków i przychodów. Wprowadzono również inne zasady zaciągania kredytów przez spółdzielnię. Decyduje o tym obecnie zebranie przedstawicieli i rady nadzorczej. Nowy statut zapewnia członkom spółdzielni pełną kontrolę nad jej pracą i działalnością organizacyjną. Dostosował on także przepisy o własności lokali i przepisy o gospodarce nieruchomościami do aktualnie obowiązujących w tym zakresie ustaw i rozporządzeń. Krajowy Rejestr Sadowy nie wniósł ani jednej poprawki do opracowanego przez spółdzielnię statutu. Od 20 stycznia 2004 wszedł on w życie i obowiązuje zarówno członków jak i władze spółdzielcze. Ktokolwiek z członków spółdzielni chce się zapoznać z nowym statutem, liczącym 48 stron, może to zrobić w siedzibie spółdzielni lub otrzymać bezpłatnie egzemplarz statutu.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 2/2004

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl