Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 9750108, w maju 9612, dziś 683; on-line: 114

Echo Darłowa

Prosto z sesji nadzwyczajnej

W środę 21 stycznia 2009 r. obradowała w sali konferencyjnej miejskiego ratusza XXLI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Dotyczyła ona zajęcia stanowiska rady w kilku niecierpiących zwłoki sprawach. Na sesji radni podjęli uchwałą o przystąpieniu darłowskiego samorządu do związku stowarzyszeń Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz wytypowali przedstawiciela, który będzie je reprezentował w tym stowarzyszeniu. Pod obrady wpłynął również projekt zmiany „Programu współpracy miasta Darłowa z organizacjami pozarządowymi, organizacjami pożytku publicznego i wolontariacie”.  W tym programie na rok 2009 dokonano zmiany, która polega na każdorazowym opiniowaniu przez właściwą komisję Rady Miejskiej złożonych ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Następnie radni dokonali zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Darłówka Zachodniego w rejonie awanportu, który umożliwi bardziej racjonalne zagospodarowanie tych terenów.

Na wniosek burmistrza miasta podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy miastem Darłowo, gminą Darłowo, miastem Sławno, gminą Sławno, gminą Malechowo, powiatem Sławieńskim i miastem Polanów. dotyczącego realizacji projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w dorzeczu Wieprzy i Grabowej”. Darłowo, które ma już dużo doświadczenia w realizacji tego typu projektu byłoby liderem dla wcześniej wymienionych miast i gmin. Cały projekt byłby realizowany w ramach priorytetu IX programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, działania 9.3   Łączną wartość projektu termomodernizacji dla wszystkich gmin szacuje się na około 21 mln zł . Wspólne działanie miast i gmin powinno ułatwić starania o pozyskanie tych środków. Jeżeli projekt zostanie przyjęty do realizacji to w Darłowie ocieplono by: budynek OSiR-u, ratusz, kino i bibliotekę oraz wymieniono źródła ciepła na bardziej energooszczędne. Natomiast w całym powiecie i w Polanowie zostałoby objęte tym programem ponad 40 obiektów użyteczności publicznej.

Przy okazji dokonano korekty budżetu miasta na rok 2009. Zmiany polegają na przeniesieniu planowanych wydatków na kwotę 566.7 tys. zł oraz na zwiększeniu dochodów i wydatków o sumę 435.610 zł . Po dokonanych zmianach budżet miasta na rok 2009 zamyka się dochodami w wysokości 42,9 miliona zł i wydatkami w wysokości 56,8 mln zł. Deficyt budżetu będzie pokryty środkami z prefinansowania i kredytem. Zmiana w budżecie miasta umożliwiła wprowadzenie nowego wieloletniego zadania inwestycyjnego pod nazwa termo modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Darłowie na sumę 3.2 mln zł oraz umożliwia kontynuowanie inwestycji rozpoczętych w roku ubiegłym takich jak opracowanie dokumentacji technicznych na budowę ronda oraz na trzeci etap przebudowy portu rybackiego.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 1/2009

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl