Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 9750087, w maju 9612, dziś 683; on-line: 93

Echo Darłowa

Porządek obrad

Porządek obrad XLV  Sesji  Rady  Miejskiej  w Darłowie, która odbędzie się  9 czerwca   2010  r. godz. 10.00 w sali posiedzeń  Urzędu Miejskiego w Darłowie:

 1. Sprawy organizacyjne :
  • otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,
  • propozycje zmiany porządku obrad,
  • zatwierdzenie  protokołów  sesji  z  19 kwietnia 2010 r.   27 kwietnia 2010 r.
 2. Sprawozdanie  Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie między sesjami .
 3. Trybuna Obywatelska :
  • wnioski Zarządów Osiedli,
  • wnioski mieszkańców.
 4. Interpelacje.
 5. Zapytania Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu  (Druk nr 1).
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/359/97 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 24 października 1997 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej (Druk nr 2).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy - Miasta Darłowo   (Druk nr 3).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy - Miasto Darłowo na rok 2010   (Druk    nr   4).
 10. Informacja na temat przygotowania miasta do sezonu letniego 2010 (Druk nr 9).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie za 2009 rok (Druk nr  5).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Działań w Zakresie Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Mieście Darłowo na lata 2010 - 2013 (Druk nr 6 ).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/252/08 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania zadania dotyczącego podejmowania działań  wobec dłużników alimentacyjnych kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie (Druk nr  7).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 2 im. Janiny Porazińskiej w Darłowie - ul. M. Curie Skłodowskiej 44 (Druk nr   8).
 15. Odpowiedzi na interpelacje.
 16. Zamknięcie sesji.

 

 

Urząd Miejski w Darłowie
Darłowo, ED 6/2010

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl