Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 9750252, w maju 9674, dziś 745; on-line: 258

Echo Darłowa

W Darłowie podsumowano projekt Comenius

W dniach od 27 maja do 3 czerwca 2010 r. w Miejskim Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie podczas międzynarodowej wizyty, zorganizowanej w ramach wielostronnego partnerskiego projektu Comenius - ?Energia odnawialna i długotrwały rozwój: Europa wczoraj, dziś i jutro" doszło do podsumowania dwuletniej współpracy pięciu unijnych gimnazjów.

Gośćmi darłowskich gimnazjalistów byli uczniowie i nauczyciele z Francji, Niemiec, Rumunii i Włoch. Wszystko zaczęło się ponad dwa lata temu, kiedy to Beata Kolanek - nauczycielka języka niemieckiego opracowała i złożyła stosowny wniosek merytoryczny, który doskonale wpisał się w cele projektu Comenius. Wysoko oceniony projekt po podpisaniu umowy wszedł do realizacji. Podobne wnioski złożyli nasi unijni partnerzy z College Jean Moulin  z Chateaulin z Francji, z  Gimnazjum z Grimmen w Niemczech, z Scoala Cu Clasele I-VIII Gala Galaction z Mangalii, z Rumunii oraz z Ex Istituto Magistrale Statale ?G. Mazzini" z Kalabrii we Włoszech i w ten sposób projekt stał się wielostronnym dodaje dyrektorka Gimnazjum. Zakończona w Darłowie edycja Comeniusa była częścią programu pod nazwą ?Uczymy się przez całe życie" opracowanego przez Komisję Europejską ds. Edukacji i Kultury. Program wspierał finansowo projekty i działania sprzyjające wymianie, współpracy i mobilności pomiędzy systemami edukacji i szkoleń w obrębie UE. Uczestnicy Comeniusa podnieśli kwalifikacje, doskonalili język, spotykali się z uczniami i nauczycielami z innych krajów oraz poznali jak wygląda szkolnictwo, nauka i styl życia w innych krajach. Projekt miał także na celu poznanie działań proekologicznych w miastach współpracujących.

Współpraca pięciu szkół polegała na kolejnych wzajemnych odwiedzinach, podczas których poszerzono wiedzę z zakresu odnawialnych źródeł energii, praktycznej segregacji odpadów, ochronnie jakości wody, a także o różnorodności kultur i języków europejskich. Stopniowo na przestrzeni dwóch lat doszło do odwiedzin 24 osobowych grup uczniów i nauczycieli w tych miejscowościach i krajach mówi autorka projektu Beata Kolanek - a zarazem koordynator projektu Comenius. Przez cały czas trwania programu dochodziło do wymiany informacji, dyskusji i prezentacji poszczególnych elementów projektu. Darłowscy uczniowie poznali m.in.: oczyszczalnie ścieków, badali jakość wód z rzek i jezior, oglądali odnawialne źródła energii jak siłownie wiatrowe, elektrownie wodne oraz urządzenia wykorzystujące energie solarną. Już w trakcie projektu uświadomiono sobie, że energia odnawialna jest najbardziej korzystna dla środowiska i ekologii.

Podczas trwania projektu odbyło się wiele konkursów z wiedzy o Francji, Rumunii, Niemczech, Włoszech i Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ekologii, historii, geografii, kultury, tradycji i obyczajów. Nauczyciele w czasie wizyt u europejskich partnerów poznawali poszczególne systemy edukacyjne, różnorodne metody pracy z dziećmi, wymieniali się własnymi doświadczeniami.

Tygodniowa wizyta, miłych gości w Darłowie obfitowała w ciekawe i niezapomniane wydarzenia. Uczestnicy projektu zwiedzili gimnazjum i uczestniczyli w zajęciach szkolnych. Głównym językiem wymiany był język niemiecki, ale  języki ojczyste uczestników projektu także używano. Wszyscy otrzymali przygotowane przez Beatę Kolanek słowniki: niemiecko - polskie, francusko - polskie, rumuńsko - polskie i włosko - polskie z podstawowymi słowami i wyrażeniami, dzięki czemu mogli lepiej poznać nasz język i nasz kraj. Poznali także metody kształcenia naszych uczniów w ramach poszczególnych przedmiotów, wyposażenie klas i pracowni w pomoce naukowe i dydaktyczne. Wspólne zabawy i konkursy niewątpliwie przyczyniły się do integracji wszystkich uczestników programu. Goście z Niemiec, Włoch, Rumunii i Francji, poznali niektóre uroki naszego regionu poprzez udział w wycieczkach integracyjnych do: Smołdzina i Słowińskiego Parku Narodowego, Sianowa, gdzie zwiedzano zakład segregacji i odzysku odpadów, wioski tematycznej w Paprotach oraz do Koszalina. Oczywiście zwiedzano też Darłowo, jego zamek, inne zabytki oraz port.

W podsumowaniu programu Comenius kadra pedagogiczna z pięciu krajów wysoko oceniła wymianę doświadczeń zorganizowaną w Darłowie. Śmiało możemy powiedzieć, że zarówno nasze szkolnictwo jest na dobrym europejskim poziomie, a nasza młodzież dumna ze swojego dziedzictwa narodowego bez kompleksów porusza się w realiach unijnych.

Uwieńczenie współpracy odbyło się w kinie ?Bajka". Uroczystość prowadzono w języku francuskim, niemieckim, polskim i angielskim. Uczestnikami, jak przy innych spotkaniach, byli, uczniowie z Chateaulin we Francji, Grimmen w Niemczech, Mangalii w Rumunii, Kalabrii we Włoszech oraz uczniowie Miejskiego Gimnazjum im. S. Dulewicza w Darłowie. Publiczności towarzyszyły prezentacje multimedialne propagując ekologiczne rozwiązania przygotowane w ojczystych językach. Gośćmi, prócz partnerów z zagranicy, byli także przedstawiciele Urzędu Miasta w Darłowie, dyrektorzy kilku darłowskich placówek oświatowych, rodzice, uczniowie i nauczyciele gimnazjalni. Spotkanie rozpoczęło się znakomitym występem uczniów Zespołu Szkół im. Lotników Morskich.

Efektem wspólnej pracy było też powstanie czterech wystaw opracowanych przez niemiecką, francuską, rumuńską i włoską młodzież oraz występy wokalne. Dzięki projektowi uczniowie rozwinęli umiejętność praktycznego posługiwania się językiem niemieckim w nauce, którego stosowano nowoczesne środki dydaktyczne i multimedialne oprogramowania. Te działania pozwoliły im poszerzyć wiedzę o krajach objętych współpracą o edukacji, kulturze, stylu życia w tych krajach. Zmotywowały też do poszukiwań informacji o regionach i krajach europejskich.

W poszczególnych etapach projektu jego realizacją ze strony polskiej zajmowały się: Beata Kolanek, Małgorzata Tousty, Aleksandra Charczuk, Judyta Dębicka, Dominika Furmanek, Natalia Grzebyk, Agnieszka Stróż, Grzegorz Grónert, Urszula Śmigielska, Karolina Adamczak, Monika Jarzębska oraz Paulina Adamczak. Opiekunami byli: Małgorzata Świątkowska, Joanna Tousty. Zgodnie z planem projektu podczas wzajemnych wizyt uczniowie mieszkali w domach rodzin - swych zagranicznych kolegów szkolnych, natomiast nauczyciele w hotelach.

Z naszymi partnerami nawiązaliśmy nie tylko oficjalne kontakty, ale stworzyliśmy więzy przyjaźni, co dało nam to poczucie wspólnoty z  Europejczykami - stwierdziła Małgorzata Świątkowska - dyrektor Miejskiego Gimnazjum. Poszerzyła się zarówno wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedza o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia ich wartości.

Partnerstwo w ramach programu Comenius dało możliwość wzajemnego poznania i wymiany najlepszych doświadczeń różnych krajów. Podniosło też świadomość uczniów na temat zużycia energii i wpływu, jaki ono ma na życie  na Ziemi oraz wzbogaciło wiedzę na temat źródeł energii odnawialnej i ochrony środowiska. Podwyższyło uczniowskie i nauczycielskie umiejętności komunikowania się w języku niemieckim i angielskim. Należy podkreślić, że darłowski samorząd i burmistrz miasta wspierali międzynarodową współpracę Miejskiego Gimnazjum.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 6/2010

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl