Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 9754533, w maju 10108, dziś 1179; on-line: 63

Echo Darłowa

NIE ZWLEKAJ, PRZYŁĄCZ SIĘ I "DZIAŁAJ LOKALNIE"

Do 9 lipca 2010 r. można jeszcze składać wnioski w ramach Programu "Działaj Lokalnie" na projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.

Konkurs grantowy skierowany jest do mieszkańców miasta Darłowo, miasta Sławno, gminy Darłowo, gminy Sławno oraz gminy Postomino.

W ramach VII edycji programu Lokalną Organizacją Grantową zostało Darłowskie Centrum Wolontariatu, które przy współpracy z Bałtyckim Bankiem Spółdzielczym w Darłowie przyzna granty nie przekraczające 6.000 złotych organizacjom pozarządowym oraz grupom nieformalnym, które podejmą wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać osobiście w Darłowskim Centrum Wolontariatu i pod numerem telefonu 781 830 005.

Regulamin i wniosek o dotację można znaleźć również na stronach internetowych darłowskiego wolontariatu i partnerów lokalnych.

W VII edycji Programu "Działaj Lokalnie" wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji nie przekraczających 6.000 złotych na projekty, które:

 

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego - samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe
 • będą realizowane w okresie od 1 września 2010 a 28 lutego 2011.


Program adresowany jest do:

 

 • organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (fundacji lub stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS* lub uczniowskie kluby sportowe czy ludowe kluby sportowe zarejestrowane w ewidencji Starosty Powiatowego),
 • oddziałów terenowych stowarzyszeń posiadających pełnomocnictwo do zawierania umów oraz prowadzące własną księgowość,
 • grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, dom kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, urząd gminy. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań.
 • do konkursu nie mogą składać wniosków fundacje skarbu państwa i ich oddziały oraz stowarzyszenia samorządów lokalnych.

W konkursie mogą  wziąć udział te organizacje i instytucje które:

 • mają siedzibę (lub oddział wskazany w dokumencie rejestrowym) w gminach: Miasto Darłowo, Miasto Sławno, Gminie Postomino, Gminie Darłowo, Gminie Sławno,
 • i planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

Projekt należy złożyć do 9 lipca 2010 roku według formularza wniosku Programu "Działaj Lokalnie VII" 2010.
Program "Działaj Lokalnie" prowadzony jest pod honorowym patronatem Starosty Sławieńskiego oraz w partnerstwie z Bałtyckim Bankiem Spółdzielczym w Darłowie i samorządami lokalnymi. Patronat medialny nad programem objęło Radio Koszalin oraz serwis informacyjny www.info.darlowo.pl.

 

Dodatkowych informacji udziela Lokalna Organizacja Grantowa:


Darłowskie Centrum Wolontariatu
ul. Królowej Jadwigi 3
76-150 Darłowo
tel. 781 830 005
www.wolontariat.com.pl
wolontariat.darlowo@gmail.com

 

 

 

Dorota Kuriata
Darłowskie Centrum Wolontariatu
Darłowo, ED 6/2010

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl