Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 9821071, w maju 24182, dziś 373; on-line: 312

Echo Darłowa

GALERIA MORSKA

Nadmorskie położenie Darłowa jest ważnym atrybutem, który powinien być szeroko wykorzystywany w kształtowaniu promocji i polityce społeczno – gospodarczej miasta. Kontakt z morzem, jak dowodzą tego badania z dziedziny nauk społecznych od samego zarania cywilizacji przyczyniał się do budowania siły ekonomicznej państw. Było to możliwe nie tylko dzięki wymianie handlowej, ale również dzięki swobodnemu przepływowi idei, kultur oraz technologii. W portowych ośrodkach najczęściej rodziły się cywilizacyjne przemiany, które były zaczątkiem rozwoju społeczno – gospodarczego dla bliższego i dalszego otoczenia. Między innymi, dlatego darłowski samorząd jednomyślnie wyraził swą wolę w sprawie Centralnych Obchodów Dni Morza w Darłowie w roku 2005. Poprzednie Ogólnopolskie Dni Morza miały miejsce w Darłowie w roku 1999 r. Jednym z ważnych składników tegorocznego święta ludzi morza będzie otwarcie w darłowskim porcie Galerii Morskiej. Z inicjatywy wicestarosty Tomasza Bobina, popartej przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Darłowskiej i inne instytucje związane z gospodarką morską na wschodnim falochronie w Darłówku zostanie utworzona Galeria Morska. Celem tej galerii jest upamiętnienie zasłużonych ludzi morza oraz instytucji o charakterze morskim, które poniosły szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki morskiej w naszym regionie.. Oprócz napisu „Galeria Morska” na wschodnim falochronie zawisną następujące granitowe tablice:

  1. Z królem Erykiem Pomorskim (1382 – 1459), który swe kontakty z morzem rozpoczął w wieku 6 lat, kiedy to popłynął z ojcem Warcisławem VII z Darłowa do Roskilde w Danii. Wielokrotnie zeglował po wielu morzach. Sednem jego polityki morskiej było „Dominium Maris Baltici”. Wszelkimi siłami starał się rozbić handlowy monopol Hanzy na Bałtyku. Król Eryk wygrał kilka bitew morskich ze Szlezwikiem i Holsztynem oraz z przeważającymi siłami Hanzy. Proponując królowi Jagielle unię dwóch unii: kalmarskiej i polsko – litewskiej był prekursorem jednoczenia Europy.. Po powrocie na ojcowiznę w 1449 r. do Darłowa „Ostatni Wiking Bałtyku” rozbudował zamek, uporządkował sprawy w księstwie słupskim oraz wspierał handel morski.
  2. Z Eugeniuszem Kwiatkowskim (1888 – 1974), politykiem, działaczem gospodarczym, wicepremierem i ministrem skarbu w latach 1935 -39, który w II RP przyczynił się do rozwoju handlu i gospodarki morskiej, budowy portu w Gdyni i floty morskiej. Po II wojnie światowej jako pełnomocnik rządu ds. odbudowy wybrzeża trzykrotnie przebywał w Darłowie w latach 1945 – 1947. Poprzez swe działania i rządowe kredyty doprowadził do odbudowy i uruchomienia przeładunków handlowych w porcie Darłowo. E. Kwiatkowski był inicjatorem utworzenia Związku Gospodarczego Miast Morskich, do którego należało nasze miasto. Podczas pobytu w Darłowie 29 lipca 1947 r. w księdze pamiątkowej Szkoły Podstawowej nr 1 napisał „W trudzie i wysiłku całego narodu budujemy nową Polskę. Ale nie ma ważniejszego fragmentu w dziele odbudowy, jak wszystko to co służy wychowaniu naszej młodzieży na dzielnych, patriotycznych i postępowych obywateli”.
  3. Upamiętniającą działalność Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „KUTER” w Darłowie. PP i UR „Kuter” zostało utworzone 10 stycznia 1952 r.. To państwowe przedsiębiorstwo przejęło niewielki majątek z „Barki”. Początkowo pracowały w nim 303 osoby, które zajmowały się połowami, remontami kutrów i łodzi, wytwarzaniem i naprawą sieci rybackich oraz wstępną obróbką ryb świeżych. Stopniowo rozbudowywano przedsiębiorstwo, zwiększano i unowocześniano flotę kutrów, zbudowano stocznię remontową, wydział przetwórstwa ryb, wytwórnię lodu, fabrykę mączki rybnej, chłodnie. W latach osiemdziesiątych przedsiębiorstwo eksploatowało 45 kutrów i zatrudniało ok. 1200 pracowników. W roku 1981 złowiono rekordową ilość, bo 23.187 ton ryb. Próby komercjalizacji przedsiębiorstwa nie powiodły się. 5 stycznia 2000 r. ogłoszono upadłość firmy
  4. Rosnące zapotrzebowanie na kwalifikowanych rybaków, mechaników i pracowników gospodarki morskiej spowodowało utworzenie w Darłowie z dniem 1 września 1953 r. Zasadniczej Szkoły Rybołówstwa Morskiego. Od 1972 r w tej morskiej szkole kształci się techników o specjalnościach siłownie okrętowe i przetwórstwo rybne. Zespół Szkół Morskich jest dobrze wyposażoną placówką oświatową, kształcącą specjalistów morskich. Szkoła może poszczycić się certyfikatem ISO 9001. W ciągu ponad półwiecza istnienia mury szkoły opuściło ponad 4600 fachowców morskich. Wielu z nich ukończyło wyższe studia i objęło ważne stanowiska we flocie, ministerstwach oraz firmach związanych z gospodarką morską.
  5. Dokumentującą działalność Urzędu Morskiego w Słupsku. Do roku 1953 porty środkowego wybrzeża podlegały pod Zarząd Małych Portów i następnie pod Morski Urząd Rybacki w Słupsku. Od lipca 1954 r rozpoczął działalność Koszaliński Urząd Morski z siedzibą w Słupsku, który przejął funkcje obu poprzednich instytucji. W granicach nadzoru UM w Słupsku znalazło się 148,5 km wybrzeża od jeziora Sarbsko do Dźwirzyna. Przemianowanie KUM na UM w Słupsku nastąpiło w 1975 r. Urząd Morski zajmuje się m.in.: bezpieczeństwem żeglugi, oznakowaniem nawigacyjnym, ochroną wybrzeża, pogłębianiem portów, inwestycjami portowymi. Pod UM w Słupsku podlega darłowski Kapitanat Portu i Obwód Ochrony Wybrzeża.
  6. Utrwalająca pamięć o kutrze rakietowym „ORP Darłowo”. Podniesienie bandery na tym okręcie odbyło się 20 stycznia 1972 r. Kuter miał długość 39,5 m, szerokość – 7,6m i wysokość 9m, Napędzały go trzy silniki wysokoprężne o mocy 3000 KM, które umożliwiały osiągniecie maksymalnej prędkości – 40 węzłów. Okręt uzbrojony był w 2 armaty AK – 230 i 4 wyrzutnie rakiet przeciwokrętowych oraz wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych. Do naszego portu ORP - Darłowo wpłynął po raz pierwszy w marcu 1973 r. Od tego czasu dowództwo i załoga prawie corocznie odwiedzały Darłowo i były serdecznie przyjmowane przez władze i mieszkańców. Od 1999 r. cała załoga została honorowymi członkami TPZD. W czasie ponad 31 letniej służby na morzu przebywał przez ponad 55 tys. godz., przepłynął ponad 50 tys. Mm, a na jego pokładzie wyszkoliło się ponad 2 tys. marynarzy. Banderę opuścił 7 lutego 2003 r. jego ostatni dowódca por. mar. Robert Kościelniak. Wiele elementów z wyposażenia tego rakietowego kutra trafiło do Muzeum w Darłowie, gdzie jest ono eksponowane w Nautineum.
  7. Przypominająca skomunalizowanie darłowskiego portu i utworzenie Zarządu Portu Morskiego Darłowo Spółka z o.o. Na sesji Rady Miejskiej 28 października 1999 r. podjęto uchwałę o utworzeniu tej spółki miejskiej z kapitałem założycielskim 30 tys. zł. Sąd zarejestrował ją 6 marca 2000 r. Pierwszym dyrektorem ZPMD został Lech Pieczyński. Na spółkę nałożono szereg obowiązków takich jak np.: przejmowanie terenów portowych, zarządzanie infrastrukturą, ustalanie i pobieranie opłat portowych, aktywizacja handlu morskiego, modernizacja nabrzeży i rozwój portu. Od momentu komunalizacji portu minęło blisko 5 lat. W tym czasie tereny portowe objęte w zarząd powiększyły się do 27,72ha, otwarto morski terminal graniczny i uruchomiono żeglugę pasażerską na Bornholm, oddano do użytku kontener sanitarny dla potrzeb żeglarzy, zmodernizowano pomost cumowniczy oraz doprowadzono do wybudowania Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb.
  8. Upamiętniającą Straż Graniczną. Pierwsza Straż Graniczna została powołana w 1928 r. do ochrony ówczesnych granic. Obecną formację Straży Granicznej powołano 16 maja 1991 r. W Darłowie od tego czasu istnieje prężna Strażnica Morskiego Oddziału SG. Od 1 maja 2004 r spoczywa na jej barkach zwiększona odpowiedzialność ochrony granic zjednoczonej Europy. Dobrze wyposażona tutejsza placówka pograniczników ściśle współpracuje z miastem oraz wzorowo wykonuje swoje obowiązki nie tylko na terminalu odpraw granicznych w Darłówku.
  9. Podkreślająca dokonania lotnictwa morskiego na ziemi darłowskiej. Zarządzeniem szefa sztabu generalnego WP z dnia 23 września 1962 r. została powołana do działania 28 eskadra Lotnictwa Ratowniczego z miejscem postoju w Darłowie. Wyposażono ją w śmigłowce SM-1 i 2. Trzy lata później wprowadzono śmigłowce Mi - 4. W latach następnych zmieniał się sprzęt na nowszy, służący również do zwalczania okrętów podwodnych. W trakcie swej ponad czterdziestoletniej działalności darłowscy piloci brali udział w setkach akcji ratowniczych i uratowali życie wielu marynarzom, rybakom i żeglarzom.
  10. Dająca świadectwo skutecznej działalności Związku Miast i Gmin Morskich. W swych założeniach ZM i GM nawiązuje do utworzonego w 1946 r. Związku Gospodarczego Miast Morskich, którego Darłowo było członkiem. 19 kwietnia 1991 r. delegat darłowskiego samorządu poparł ideę utworzenia ZMiGM. Zarejestrowany 12 maja 1992 r. związek wspólnie rozwiązuje problemy samorządów terytorialnych nadmorskich gmin oraz zajmuje się m.in lobbingiem na rzecz swych członków, a także opiniowaniem projektów aktów prawnych, dotyczących gospodarki morskiej. Obecnie do ZM i GM należy 37 gmin. Darłowo reprezentuje w związku burmistrz miasta Arkadiusz Klimowicz.

Utworzenie Galerii Morskiej wsparło finansowo sławieńskie Starostwo Powiatowe.

 

L.W.
Darłowo, ED 1/2005

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl