Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 10589284, w wrześniu 34412, dziś 187; on-line: 307

Echo Darłowa

Prosto z sesji Rady Miasta Darłowo

W środę 28 września w sali posiedzeń darłowskiego ratusza odbyła się 15. zwyczajna sesja Rady Miejskiej.

Zgodnie z tradycją i porządkiem dziennym Arkadiusz Klimowicz - burmistrz miasta Darłowo na wstępie obrad przedstawił sprawozdanie z działań podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami. Będzie ono w całości zamieszczone na stronie internetowej biura Rady Miejskiej.

 

Następnie Zbigniew Grosz - przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu Janowi Skórskiemu - pionierowi Ziemi Darłowskiej, który w ramach Trybuny Obywatelskiej podziękował radnej Renacie Potomskiej i dyrektorowi DOK Arkadiuszowi Sip za zorganizowanie w Zamku wystawy, dotyczącej pierwszych powojennych lat na Ziemi Darłowskiej.

Po zapoznaniu się z informacjami o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury (DOK i Biblioteki Publicznej) za pierwsze półrocze 2011 radni podjęli uchwałę o przyjęciu tej informacji. Dalej Radni rozpatrzyli sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2011 i po pozytywnej ocenie przez poszczególne komisje Rady Miejskiej podjęli uchwałę o przyjęciu przedstawionej informacji. W pierwszym półroczu 2011 budżet miasta osiągnął dochody w wysokości 67.509 215 zł. W tej sumie znalazła się dotacja celowa w wysokości 35,2 miliona zł, jaką miasto otrzymało z unijnego programu na realizację inwestycji. Do końca czerwca z budżetu miasta wydatkowano 22.517.543 zł, w tym 5.048.305 zł poszło na wydatki majątkowe (czytaj inwestycje). W pierwszym półroczu spłacając ratę kredytu zmniejszono deficyt budżetowy do kwoty 2.045.907 zł.

Szczegółowa informacja dla mieszkańców z przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2011 r. zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

W oparciu o informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Darłowo Rada jednomyślnie podjęła uchwałę w tej sprawie. Wieloletnia prognoza finansowa przewiduje w roku przyszłym dochody w wysokości ponad 60 mln zł. Z uchwalonej prognozy wynika, że na przyszłoroczne inwestycje miejskie samorząd przeznaczy rekordową sumę 45 milionów złotych.

W kolejnym punkcie porządku dziennego radni dokonali korekty i przesunięć w tegorocznym budżecie miasta i odpowiednio w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011- 2015.

 

W końcowej części sesji Rada Miejska podjęła uchwałę dotyczącą wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012 - 2015. Do Sądu Rejonowego w Koszalinie wybrano Teresę Brodzińską i Danutę Puczyńską, a do Sądu Okręgowego w Koszalinie wybrano Jolantę Jabłońską i Romana Petryka.

 

Leszek Walkiewicz
Darłowo, ED 9/2011

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl