Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 9750174, w maju 9674, dziś 745; on-line: 180

Echo Darłowa

Katarzyna Łusiewicz

Podchodzi do pracy z pasją

Na uroczystościach z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Koszalinie 13 października najbardziej zasłużonym pracownikom oświaty za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej Zachodniopomorski Kurator Oświaty wręczył Medale Edukacji Narodowej oraz inne odznaczenia państwowe. Pośród wyróżnionych Medalem Komisji Edukacji Narodowej uhonorowano Katarzynę Wiolettę Łusiewicz nauczycielkę matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Żołnierza WOP  w Darłowie.

Katarzyna Łusiewicz jest dyplomowanym nauczycielem matematyki i informatyki w SP Nr 3 od 17 lat. Ukończyła magisterskie studia matematyczne na Uniwersytecie Szczecińskim. Przez cały czas doskonali swoje umiejętności nie tylko, jako pedagog, ale również, jako menedżer oświaty. W 2001 ukończyła podyplomowe studia "Informatyka w szkole", a trzy lata później kurs kwalifikacyjny z "Oligofrenopedagogiki". Następnie w 2010 skończyła studia podyplomowe "Organizacja i zarządzanie w oświacie". Przez cały okres swojej pracy odznacza się wyjątkową solidnością, zdyscyplinowaniem i zaangażowaniem w pracy dydaktyczno - wychowawczej. Wielokrotnie przygotowywani przez nią uczniowie uzyskiwali tytuły laureatów w Międzynarodowych Konkursach Matematycznych Kangur oraz byli finalistami i laureatami Konkursów Matematycznych i Matematyczno - Przyrodniczych organizowanych przez Kuratorium Oświaty (KO). I tak w latach:

2003/2004 - finalista Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego ZKO,

1998/1999 - laureat i finalista Konkursu Matematycznego stopnia wojewódzkiego KO,

1994/1995 - laureat konkursu wojewódzkiego z matematyki KO,

2003/2004 - trzech uczniów z wynikiem bardzo dobrym w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur,

2002/2003 - jeden uczeń z bardzo dobrym wynikiem w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur,

2001/2002 - nagroda I i II stopnia Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur,

2000/2001 - nagroda główna Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur,

2000/2001 - nagroda I stopnia i nagroda główna Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur

1999/2000 - dwoje laureatów Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur,

1997/1998 - I miejsce w województwie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur,

1996/1997 - dwóch uczniów z wynikiem bardzo dobrym w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur.

Jej uczniowie lubią lekcje matematyki i informatyki. Katarzyna Łusiewicz jest współautorem innowacji pedagogicznej p.n. ?Praca z komputerem na lekcjach matematyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej". Program ten został wpisany do rejestru innowacji pedagogicznej w 2003 r. Poza tym utworzyła aktualną stronę internetową szkoły www.sp3.darlowo.pl, którą administruje oraz na bieżąco udoskonala i uaktualnia. Od 1 marca 1997 do dnia dzisiejszego Katarzyna Łusiewicz jest zastępcą dyrektora szkoły. Prowadzi także bieżący nadzór nad dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą pracą nauczycieli, opracowuje plan zajęć dydaktycznych, pozalekcyjnych oraz dyżurów nauczycieli, a także współtworzy obowiązujące w szkole dokumenty, regulaminy i procedury.

Na szczególne uznanie zasługuje aranżowanie i podtrzymywanie współpracy z instytucjami i organizacjami lokalnymi. Przez wiele lat we współpracy z Parafią p.w. Św. Gertrudy współorganizowała coroczną imprezę środowiskową, festyn miejski - "Familiada". Była aktywnym członkiem Caritasu, w ramach, którego organizowała przedsięwzięcia woluntarystyczne. Na szczególne uznanie zasługuje angażowanie się Katarzyny Łusiewicz w wolontariat. Osobiście czuwała i nadzorowała takie akcje Szkolnego Koła Wolontariatu jak n.p.: - "Tydzień wolontariatu", "Święto Miłości i Przyjaźni", "Dni Życzliwości", "Darłowska Laponia", "Dzień Ludzi Niepełnosprawnych", "Zbiórki żywności", "Sprzątanie grobów" i inne. Od trzech lat współorganizuje finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Prawie codziennie poświęca swój prywatny czas na pracę społeczną. Od kilkunastu lat prowadzi społecznie koła zainteresowań i zajęcia wyrównawcze. W ubiegłym roku szkolnym prowadziła cotygodniowe zajęcia dla uczniów klas VI p.n. ?Zajęcia kształtujące umiejętności wchodzące w zakres standardów wymagań egzaminacyjnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozumowanie i wykorzystywanie wiedzy w praktyce". Podczas cyklicznych ocen pracy każdorazowo otrzymuje ocenę wyróżniającą mówił nam dyrektor SP nr 3 Andrzej Protasewicz. Wielokrotnie w okresie swojej pracy była wyróżniana i nagradzana, w tym dwunastokrotnie otrzymała nagrodę dyrektora szkoły i sześciokrotnie nagrodę burmistrza miasta Darłowo. Jej praca i zaangażowanie są wysoko oceniane zarówno przez rodziców, jak i uczniów oraz współpracowników. Wniosek o nadanie Medalu KEN jednomyślnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna. Jej praca i postępowanie godne są naśladowania., szczególnie przez młodych nauczycieli. Odznaczonej serdecznie gratulujemy.

 

Leszek Walkiewicz
Darłowo, ED 10/2011

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl