Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 9750122, w maju 9612, dziś 683; on-line: 128

Echo Darłowa

Budżet z nadwyżką

Poszczególne komisje Rady Miejskiej w Darłowie analizują szczegóły wykonania budżetu Miasta za rok ubiegły. Również Regionalna Izba Obrachunkowa bada sprawozdanie budżetowe po to aby wystawić opinię Wiadomo już jednak, że po stronie dochodów na plan 22 mln 232,2 tys.zł wykonanie wynosi 22mln 422,5 tys. zł. Tak więc budżet miasta Darłowa zamyka się nadwyżką w kwocie 4,7 tys.zł, przy planowanym deficycie w kwocie 661,8 tys.zł. W trakcie ubiegłego roku zwiększono planowane dochody o 1mln 953,7 tys. zł. Równocześnie w roku ubiegłym powiększono planowane wydatki o 2mln 850,4 tys.zł. Reasumując dochody zostały wykonane w 100,9% , a wydatki w 97,9%..W całości budżetu wydatki majątkowe wyniosły 3mln 387,1 tys. zł i stanowią 15,1 % ogółu wydatków. W ramach zaplanowanych inwestycji wykonano miedzy innymi:
 • Kompleksowo ulice i odcinki ulic: Jachtową, Bosmańską, Emilii Plater, Wałową; wykonano dokumentację techniczną pod budowę dalszych ulic: Admiralskiej, Marynarskiej, Wilków Morskich, Kaszubskiej, Nowowiejskiego, Słowackiego, Chłopickiego i drugiej części ul. Bosmańskiej. Łącznie na te cele wydano 1mln 141 tys. zł
 • Oczyszczono ze smoły pogazowej Darłowską Strugę i położono kolektor zamknięty odprowadzający oczyszczone ścieki z oczyszczalni do rzeki Wieprzy za kwotę 1,5 mln zł.  Na ten cel miasto otrzymało  dotacje na sumę 1mln 244 tys. zł. ( Dodatkowe prace nad wydobyciem i utylizacją smoły pogazowej zostały zrealizowane w I kwartale br. prawie w całości za dotacje funduszy zajmujących się ochroną środowiska);
 • Kontynuowano prace nad wykonaniem kanalizacji sanitarnej w prawostronnym Darłowie  w ramach II etapu inwestycji za kwotę 1mln 747,5 tys. zł;
 • Wykonano przyłącza do kanalizacji sanitarnej budynków komunalnych za kwotę 148 tys. zł ;
 • Zakupiono nagłośnienie i komputery dla Darłowskiego Ośrodka Kultury za 54 tys.zł.
 • Ogrodzono teren pod budowę nowego cmentarza komunalnego za 234 tys. zł,
 • Wykonano sieć komputerową i zakupiono sprzęt komputerowy dla Urzędu Miejskiego za kwotę 98, 9 tys zł;
 • Zakupiono nowy specjalistyczny samochód dla Straży Miejskiej za sumę 50 tys. zł,
 • Wykonano sieć pod monitoring i zainstalowano pierwszą kamerę oraz stanowisko  odbioru wizualnego łącznie za kwotę 77,6 tys. zł,
 • Za prawo użytkowania wieczystego dróg na terenie byłego PPiUR „Kuter” zapłacono ponad 20 tys. zł,
 • Na budowę schodów dla niepełnosprawnych przy SP nr 4 oraz na dokumentacje przebudowy SP nr1 wydano 13 tys. zł
 • Kupiono urządzenia i wyposażenie dla czterech placów zabaw za 30,3 tys. zł,
 • Zaadaptowano budynek i wykonano nowe sieci: energetyczną, wodnokanalizacyjną, ciepłowniczą, gazową i  komputerową dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za kwotę 289,7tys. zł,
 • Na iluminacje świetlną Kościoła Mariackiego, ratusza i fontanny z rybakiem wydano100 tys. zł.
 • Założono alarm wewnętrzny i zewnętrzny w budynku MOPS-u za 6,5 tys. zł.
W realizacji w/w inwestycji zaangażowano również środki pozostające na kontach inwestycyjnych w kwocie 2mln. 347,6 tys.  zł. Ogółem wydatki na te cele wyniosły w roku ubiegłym 5 mln 734,7  tys. zł.
W końcu kwietnia odbędzie się absolutoryjna Sesja Rady Miejskiej w Darłowie, na której radni ustosunkują się do sprawozdania z wykonania budżetu.
 


Darłowo, ED 4/2002

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl