Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 10589068, w wrześniu 34288, dziś 63; on-line: 91

Echo Darłowa

Prosto z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej

W czwartek 14 listopada 2019  w darłowskim  ratuszu na 15. w tej kadencji nadzwyczajnej   sesji obradowali radni Rady Miejskiej. Na wstępie sesji uczczono minutą ciszy zmarłą dzień wcześniej Elżbietę Karlińską radną sejmiku woj. zachodniopomorskiego i wieloletnią zastępcę burmistrza Darłowa.  Arkadiusz Klimowicz włodarz miasta na tę smutną okoliczność ogłosił w Darłowie dzień żałoby w dniu jej pochówku 16 listopada dla uczczenia zasłużonej dla naszego miasta osobistości.

Podczas obrad jednomyślnie uchwalono pakiet uchwał, dotyczących gospodarki odpadami. Jest wśród nich również uchwała zwalniająca z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Skorygowano również regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Darłowo

Następnie podjęto uchwałę w sprawie zmiany budżetu miasta Darłowo na 2019 rok. Powiększono dochody o kwotę 481.253 zł w związku z większym wykonaniem niż planowano. Jednocześnie zwiększono wydatki na oświatę o 295.194,42 zł z przeznaczeniem na dotację dla przedszkoli niepublicznych oraz o kwotę 131.198,44 zł z przeznaczeniem na dotację dla Szkoły Społecznej. Ponadto zwiększono wydatki na gospodarkę komunalną o kwotę 38.360,14 zł dotyczącą oświetlenia ulic oraz o 15 tys. zł na kanalizację sanitarną. W związku z większymi wpływami z zezwoleń na sprzedaż alkoholu zwiększono wydatki na program przeciwdziałania alkoholizmowi o 36,5 tys. zł. Dalej podjęto uchwałę o dostosowaniu wieloletniej prognozy finansowej miasta Darłowo na lata 2019 - 2023 do podjętych zmian budżetowych.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 11/2019

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl